Sammenlign priser på jordvarme
Udfyld formularen på et minut for at starte processen
Få op til 4 tilbud her Få op til 4 tilbud her
Med 3 nemme trin

VIGTIGT: På grund af stor interesse for det nye tilskud, kan vi ikke i alle tilfælde garantere 4 tilbud på luft til vand varmepumper og jordvarmepumper.

Med 3 nemme trin
Spar tid
Spar tid
Udfyld 1 formular, og modtag op til 4 tilbud fra udvalgte leverandører
Spar penge
Spar penge
Spar penge ved at sammenligne tilbud og vælg det bedste
Gratis og uforpligtende
Gratis og uforpligtende
Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser
Omtale og
anbefalinger
Dr
Tv2
Bolius (1)
Energitjenesten
Lyt
A 100% A
Tekststørrelse
Sidst opdateret: 07 januar 2022

Jordvarme og jordvarmeanlæg: Råd, vejledning og priser

Sådan reducerer du omkostningerne på din grønne investering

Der kan være mange penge at spare, når du vil energirenovere din bolig. Du kan få håndværkerfradrag, og du kan til udvalgte grønne investeringer søge tilskud og få dækket op til 20% af totalprisen.

Læs mere her:

OBS: Håndværkerfradraget afskaffes 1. april 2022.

Find ud af, om jordvarme er den rette løsning for dig

Hvis du kan svare ja til følgende 3 spørgsmål, så er jordvarme noget for dig:

 • Overvejer du at energirenovere din bolig?
 • Ønsker du at investere i en miljøvenlig og besparende varmekilde?
 • Har du et haveareal på mindst 80 kvadratmeter?

Jordvarme er især en god løsning, hvis du overvejer at skifte dit gamle olie- eller gasfyr ud med en grønnere varmekilde. En jordvarmepumpe giver store besparelser på varmeregningen, da du, i stedet for at hente al din energi hos elværket, henter den gratis i jorden i din have. Ifølge Bolius reducerer du boligens CO2-udslip med 50-75% i forhold til almindelige opvarmningsformer ved at installere et jordvarmenanlæg.

Selvom et jordvarmeanlæg er eldrevet, er det stadig en vedvarende energiform, idet det producerer tre gange så meget energi, som det bruger. Udover mærkbare besparelser på varmeregningen er jordvarme og vertikal jordvarme også en god løsning i forhold til dit CO2-udslip, da det reducerer udslippet med minimum 50%.

Skal jeg vælge jordvarme til min private bolig?

Hvad er jordvarme?

Jordvarme er en opvarmningsform, der udnytter naturens vedvarende energi i jorden. Anlægget opsamler energi fra jordlagene og omdanner den til varmeenergi, der kan opvarme både luft og brugsvand i din bolig.

Et varmeanlæg består af en jordvarmeslange, der nedgraves enten horisontalt eller vertikalt i haven. Du skal derfor have et forholdsvist stort haveareal på omkring 300 m2, før at den horisontale energiform kan betale sig. Derudover består anlægget af en ekstern jordvarmepumpe, en type luft til vand varmepumpe, der tilkobles dit hus med en udedel og en indedel.

Det er en af de dyreste varmekilder opgjort i installationspris, men på længere sigt vil det spare dig mest, hvis du har det krævede haveareal - både på varmeregningen og CO2-udslippet.

Jordvarmeanlæg: Sådan fungerer det kort fortalt

Et jordvarmeanlæg består af to hoveddele, der omdanner energien  i jorden til elektricitet:

 • En jordslange (nedgravet)
 • En varmepumpe (placeret på huset).

Jordvarmeslangen nedgraves i jorden, hvor den optager energien. Varmepumpen genererer varmen og fører den ind i huset. Jordvarme kan bruges til at opvarme dit hus og kan samtidig også generere varmt brugsvand til din bolig. Varmetypen virker året rundt og fungerer også i frostvejr, hvilket andre grønne varmekilder kan have svært ved.

Jordvarme både udvinder og opsamler energien i jorden, der efterfølgende omdannes til opvarmning. Ved energi forstås den varme, som kommer fra solen. Skinner solen, skabes der mest energi, men anlægget virker også, selvom det er overskyet eller minusgrader, eftersom energien oplagres ved almindeligt dagslys.

1 1: En blanding af vand og antifrostvæske bliver pumpet gennem rør, der er gravet ned under jorden. Antifrostblandingen bliver varmet op af den konstante temperatur i jorden. Rørene er typisk gravet ned i rækker i ca 1-2 meter dybde. 2 2: Den let opvarmede antifrostblanding overføres til en varmeveksler, hvor varmen overføres til et kølemiddel. Disse to væsker, den opvarmede antifrostblanding og kølemidlet, bliver ikke blandet, men varmen fra den opvarmede antifrostblanding overføres gennem tynde varmevekslerplader til kølemidlet. 3 3: Kølemidlet bliver varmet op af antifrostblandingen og bliver omdannet til en gasform. Herefter opvarmer en kompressor gassen yderligere. 4 4: Den nu opvarmede gas overføres til en kondensator, som overfører varmen fra gassen til en vandtank igennem endnu et sæt af varmevekslerplader. 5 5: Det varme vand fra tanken bliver nu cirkuleret ud til dit centralvarmesystem. 6 6: Det afkølede vand transporteres tilbage til vandtanken. 7 7: Det kolde vand sænker temperaturen på kølemidlet i kondensatoren. Derefter passerer kølemidlet igennem en ekspansionsventil, som nedkøler det yderligere, hvorefter det igen omdannes til dens flydende form. 8 8: Herefter nedkøler det afkølede kølemiddel antifrostblandingen i varmeveksleren, og antifrostblandingen kan fortsætte turen ud igennem rørene under jorden for at blive varmet op igen.
Sådan virker jordvarme

Hvad er prisen på jordvarmeanlæg?

Sammenlignet med andre opvarmningsformer er jordvarme den dyreste at installere. Prisen varierer efter dit varmeforbrug, dit boligareal og pumpens effektivitet - varmeforbruget er den vigtigste faktor. Tommelfingerreglen er, at installationen koster minimum 110.000 kroner for de billigste løsninger, men hvis du monterer anlægget i forbindelse med nybyggeri, kan det i enkelte tilfælde gøres billigere. 

Priser på jordvarme*
Husareal Pris inkl. montering
140 m2 110.000 - 130.000 kr.
200 m2 120.000 - 140.000 kr.
250 m2 130.000 - 150.000 kr.
300 m2 140.000 - 160.000 kr.

*Tallene er vejledende gennemsnitspriser fra vores leverandører. Det er muligt, at du vil få andre priser tilbudt. For at få en præcis pris bør du tage kontakt til en installatør. Vær opmærksom på, at den endelige pris først fastsættes, når leverandøren kender til dine behov og dit hus.

Bestil tilbud på jordvarme nu

Udfyld formularen på bare 1 minut

Køber du anlægget til en eksisterende bolig, skal du påregne højere udgifter end til nybyggeri. Ønsker du at opvarme en fritidsbolig, kolonihavehus eller et sommerhus, anbefaler vi i stedet, at du kigger på muligheden for at installere en luft til luft varmepumpe, da denne egner sig bedst til mindre fritidshuse uden fjernvarme. 

Jordvarme priseksempel

Hvad koster jordvarme? I dette jordvarme pris eksempel tages der udgangspunkt i, at der investeres i et jordvarmeanlæg tilbud til 120.000 kr., og at den nuværende varmekilde er et gammelt oliefyr. Ydermere antages det, at de årlige varmeudgifter er 28.000 kr. Med jordvarme, kan du - såfremt du skifter fra et gammelt oliefyr - opnå besparelser på mere end 50%. Men lad os i dette tilfælde antage, at besparelsen er 50%.

Det svarer til en besparelse på 14.000 kr. hvert år eller 120.000 kr. på 8,57 år. Det vil altså sige, at jordvarmeanlægget er tjent hjem på mindre end ni år, og derved vil alle følgende år være ren indtægt. Der kan derfor være mange penge at hente ved at investere i jord varme. Hvis du ikke har arealet, men stadig ønsker en grøn energikilde, kan du overveje at købe et pillefyr eller et naturgasfyr.

Som skrevet skal dette ses som en langsigtet investering, som rent faktisk tjener sig hjem, hvorefter det du sparer ved at have jordvarme, er ren gevinst. Er du interesseret i at læse mere om jordvarmeanlæg tilbud og få op til 4 tilbud fra forskellige leverandører, kan du udfylde vores formular. Vi samarbejder med både lokale og nationale leverandører.

Hvad afgør prisen på et jordvarmeanlæg?

Prisen er generelt højere på jordvarme end på andre varmekilder. Varmeregningens besparelse varierer naturligvis efter dit behov og din husstands varmeforbrug. Jo større forbrug, jo større besparelser. En tommelfingerregel er, at du sparer minimum halvdelen af din varmeregning sammenlignet med en anden varmekilde.

Du kan herunder læse mere om, hvordan de forskellige faktorer påvirker på din jordvarmeanlæg pris. Tryk på emnerne for at folde svaret ud og læse mere.

Dit forbrug

Dit forbrug bestemmer, hvor stor en ydeevne anlægget skal have. Hvis du f.eks. har behov for, at der kan produceres 15.000 kWh (kilowatt-timer), er prisen højere end på et tilsvarende anlæg, som kun kan producere 10.000 kWh. Inden du får en jordvarme pris, er det derfor vigtigt, at du ved, hvad dit kWh-behov er.

Du finder ud af, hvad dit kWh-forbrug ligger på ved at aflæse din varmemåler. Hvis du i stedet skal installere anlægget i forbindelse med nybyggeri, kan du få hjælp af en fagmand til at klarlægge dit forbrug. Dit forbrug afhænger typisk af to faktorer: Dit boligareal og antallet af personer i husstanden.

En tommelfingerregel er, at en bolig på 100 m2 med et normalt varmeforbrug har behov for cirka 10.000 kWh om året.

Jordslangens længde

Jo længere jordslangen er, jo mere varme optager den, og jo flere kWh kan anlægget producere. Prisen på anlægget bliver højere, jo længere slangen er. Det skyldes, at der skal købes en større mængde jordslange, og at der er mere arbejde i forbindelse med installationen.

Normalt bør slangen være min. 200-300 meter lang. Derudover kræves det, at din have er stor nok, så slangen i stedet ikke ligger på et lille område. Din have bør være mindst 300-400 m2. Slangen lægges ned i en meters dybde for at kunne give det mest optimale resultat. Har du en lille have, bør du i stedet kigge på lodret jordvarme.

Anlæggets kvalitet

Kvaliteten på anlægget bestemmer prisen og påvirker derudover følgende to faktorer: Effektivitet og levetid. Det kan være fornuftigt at investere i et anlæg med en lang levetid, da der vil gå længere tid, før du skal foretage en ny investering.

Effektiviteten måles i SCOP-værdi (Seasonal Coefficient of Performance). Værdien viser, hvor mange kWh varme jordvarmeanlægget producerer for hver kWh el, det selv forbruger. Producerer anlægget for eksempel 3 kWh varme for hver kWh el, det forbruger, så ligger SCOP-faktoren på 3.

Jo højere SCOP-faktor, jo højere pris. Bemærk dog, at anlæggets SCOP-værdi er forbundet med husets radiatorer og/eller gulvvarmeanlæg. Hvis du ikke har gulvvarme, eller du har meget små radiatorer, kan husets kredsløb have svært ved at udnytte varmen optimalt.

Leverandøren

Når du undersøger priserne, skal du være opmærksom på, at leverandørerne oplyser disse forskelligt. Oplyser leverandøren prisen ekskl. moms, skal du huske, at din pris er ca. 25% højere end den oplyste. Selve installationen koster også penge, hvilket betyder, at du skal være opmærksom på, hvorvidt leverandørens pris er inklusiv montering eller ej.

Flere leverandører tilbyder service- og garantiordninger. Indgår dette i prisen, vil denne være højere. I længden kan det som regel betale sig, da du i fremtiden bliver fri for at skulle betale for reparationer, reservedele mv.

Hvad består et jordvarmeanlæg af?

Varmepumpen er den samme type som den, der anvendes i et luft-til-vand-varmepumpesystem. Varmepumpen består af fire grundlæggende elementer:

 • En fordamper: Optager varmen.
 • En kondensator: Afgiver varmen.
 • En kompressor: Får temperaturen til at stige.
 • En drøvleventil: Regulerer frostvæsken.

Du kan herunder se, hvordan den tekniske proces i et jordvarmeanlæg fungerer. Det er selvkørende, og processen starter hele tiden forfra, så længe du har tændt for varmen i huset. Derfor kræves det ikke, at du påfylder brændsel som f.eks. ved et pillefyr eller stokerfyr. Det eneste du skal være opmærksom på, er, at du ca. én gang om året skal rengøre et filter i varmepumpen.

Hvordan fungerer processen i et jordvarmeanlæg?
De forskellige komponenter styrer anlægget i følgende rækkefølge:
1. Den opvarmede frostvæske fra jordslangen bliver i første omgang ført videre til fordamperen, der, som navnet antyder, omdanner frostvæsken til damp. Her udvindes jordens energi, og den sendes videre til kondensatoren.
2. Kondensatoren opsamler varmen i den udvundne energi, og sender den videre til kompressoren, der via forøgelse af trykket får temperaturen til at stige.
3. Herefter sendes varmen ind i centralvarmeanlægget enten via radiatorer eller som gulvvarme.
4. Den energi, der ikke udnyttes, omdannes igen til frostvæske og løber, via den mængderegulerende drøvleventil, tilbage til slangen ude i jorden.
5. Processen gentager sig selv.

Sådan virker en jordslange

Jordslangen, som graves ned i ca. 1 meters jordvarme dybde, er fyldt med en flydende frostvæske (brine), som indsamler jordens varme. Frostvæsken i jordslangen opvarmes til en temperatur på ca. 5 grader, hvorefter jordvarme væske løber gennem jordslangen og hen til huset.

Væsken løber derefter gennem varmepumpen, som opvarmer både luft og vand i hjemmet. En jordslange er som regel mellem 200 - 600 meter lang. Jo dybere jordslangen bliver nedgravet, jo større effektivitet har den.

Sådan foregår en jordvarmeboring

Jordslangen nedgraves enten vertikalt eller horisontalt, afhængigt af den type jordvarme, du vælger. Prisen på jordvarmeboringen afhænger også af jordvarmetypen, da den vertikale kræver specielt boreudstyr.

Ved en horisontal jordvarmeboring graves slangen ned i få meters dybde, hvorimod den graved lodret ned i mere end 100 meters dybde ved den horistontale. Det betyder også, at der kræves et særligt geo drilling-bor, som er dyrt i drift.

Uanset hvilken type, du vælger, vil boringen som regel ikke tage mere end 1-2 dages tid. Vælger du den vertikale, slipper du tilmed for at få gravet haven op. Dette kan være rart, hvis du ikke ønsker at planter, buske mm. skal gå til i processen.

sådan virker jordvarme

Ønsker du at modtage skræddersyede tilbud på en grøn energiløsning til din bolig, kan du her på GreenMatch.dk nemt og uforpligtende bestille op til 4 gratis tilbud. Udfyld formularen øverst, og få de bedste priser fra vores samarbejdspartnere.

Bestil tilbud på jordvarme nu

Udfyld formularen på bare 1 minut

Producentoversigt: Jordvarme

Flere producenter tilbyder forskellige jordpumper til opvarmning af dit hus. Der kan være stor forskel på både jordvarme pris og kvalitet. Derfor har vi samlet en liste over de bedste leverandører for at give dig et hurtigt overblik. Klik på producentens navn for at læse mere om det specifikke mærke.

Jordvarme fordele og ulemper

Går du med tanker om at skifte til en grønnere energiløsning, er der faktorer, du bør overveje. Vi har herunder samlet de mest almindelige fordele og ulemper ved anskaffelse af et jordvarmeanlæg.

Fordele ved jordvarme
 • Billig varmekilde, når anlægget først er installeret
 • Kræver minimal vedligeholdelse
 • Miljørigtig løsning
 • Forhøjer værdien på din bolig
 • Minimale støjgener.

Bemærk, at anlægget er især profitabelt, hvis du skifter fra et olie-, pille- eller gasfyr, som hele tiden skal vedligeholdes og fyldes med brændstof. I forhold til denne type opvarmning kræver jordvarme næsten ingen betjening. Selvom anlægget har klare fordele, bør du overveje følgende, inden du tager den endelige beslutning.

fordele ved et jordvarmeanlæg

Værd at overveje før anskaffelse
 • Jordvarme kræver et velisoleret hus.
 • Det kan være en dyr investering.
 • Det kræver et stort haveareal.

Passer jordvarme til min bolig?

Vi gennemgår herunder, hvordan du tjekker, om du kan få jordvarme. Hvis du overvejer at investere i et anlæg, er det vigtigt, du først undersøger følgende:

 • Er dit hus velisoleret?
 • Hvor stor er din have i forhold til din bolig?
 • Hvad er jordtypen i din have?
 • Kan du få godkendelse af kommunen?

Jordtypen kan spille en rolle i forhold til, hvor godt dit jordvarmeanlæg virker. Anlægget fungerer bedre med lerholdig jord end med sandet jord. Dette skyldes, at fugten i jorden afgiver varme. Desuden skal anlægget installeres minimum 50 meter fra vandboringer, der har med drikkevand at gøre.

For at spare mest muligt på din varmeregning er det nødvendigt, at dit hus er velisoleret. Vi anbefaler, at du tjekker din isolering, inden du takker ja til et tilbud. Dit loft skal som udgangspunkt være isoleret med minimum 250 mm for at få det optimale udbytte.

Vil du vide mere om de bedste jordvarmepumper, kan du læse vores varmepumpetest.

Forskellen på almindelig og lodret jordvarme

Når du skal finde ud af, om dit hus egner sig, skal du først undersøge størrelsen på dit haveareal. Har du mindre end 300 m2 haveareal, bør du i stedet overveje at anskaffe vertikal jordvarme.

Vertikal varme i jorden fungerer efter samme princip som horisontal (almindelig) jordvarme. Den eneste forskel er, at boringen foretages lodret i stedet for vandret. Det betyder, at du skal have et væsentligt mindre haveareal, hvis du ønsker denne løsning.

Forskellen på almindelig og lodret jordvarme
Faktor Horisontal Vertikal
Pris Fra. 100.000 kr. Mindst 230.000 kr.
Haveareal Mindst 300 m2 Kun få m2
Jordvarme dybde 1 m Ca. 100 m

Tallene er vejledende gennemsnitspriser fra vores leverandører. Det er muligt, at du vil få andre priser tilbudt.

Har du overvejet at skifte til det bedste jordvarme anlæg? Få den bedste pris jordvarme hos GreenMatch.dk. Du kan nemt sammenligne tilbud fra op til 4 forskellige leverandører - gratis og uforpligtende.

Bestil tilbud på jordvarme nu

Udfyld formularen på bare 1 minut

Hvordan kan jordvarme og solceller kombineres?

Når jordvarme kombineres med en anden varmekilde, som f.eks. solceller, kaldes det et hybridanlæg. Det betyder, at du udover jordvarmeanlægget har en ekstern energikilde, der producerer strøm, som dækker udgifterne til jordvarmen.

Ønsker du at kombinere jordvarme med en ekstern varmekilde, er der krav til, hvordan dit hus og have er placeret. Ud over at din have skal være stor, har solcellerne den største virkningsgrad, hvis dit tag er sydvendt og har en hældning på omkring 35 grader. Ideelle forhold for et anlæg bestående af jordvarme og solceller.

Fordelen ved et hybridanlæg er, at du får dækket udgifterne til den elektriske jordvarmepumpe. På den måde får du et anlæg, der er 100% selvforsynende med energi.

Hvad er COP-, SCOP- og SEER-værdi?

Når du skal sammenligne jordpumpernes effektivitet, kan det være nærliggende at bruge en jordvarme beregner som f.eks. Varmepumpelisten. For at få mest ud af listen bør du kende til de tre forskellige værdier, der angiver, hvor effektive pumperne til anlæggene er.

Vi gennemgår herunder, hvordan du kender forskel på de tre begreber.

COP-værdi
COP står for Coefficient of Performance. Værdien angiver, hvor meget strøm der produceres vs. hvor meget anlægget forbruger. Jo højere COP-værdi, jo bedre. COP-værdien er kun målt ud fra én temperatur og er derfor ikke 100% nøjagtig. Bemærk derfor, at SCOP-værdien er mere retvisende, når der er tale om jordvarme.
SCOP-værdi
SCOP står for Seasonal Coefficient of Performance. SCOP-værdien angiver, som COP-værdien, effektiviteten. Forskellen på COP- og SCOP-værdien er, at gennemsnitstemperaturerne ved SCOP-værdien er målt over flere årstider frem for én. Når du skal sammenligne effektiviteten, vil SCOP-værdien derfor give et mere retvisende billede.
SEER-værdi
SEER står for Seasonal Energy Efficiency Ratio. Værdien er, som SCOP-værdien, også angivet ud fra en række gennemsnitstemperaturer - dog altid med den samme temperatur, hvilket giver et mere realistisk billede af jordpumpens effektivitet. SEER-værdien er ikke altid angivet, men hvis det er tilfældet, anbefaler vi, at du tjekker pumpens effektivitet ud fra denne.

Tilskud til jordvarme: Sådan gør du

Når du udskifter din eksisterende energikilde med en grønnere og mere miljøvenlig version, kan du ansøge om at få et tilskud til dit skift. Bemærk, at det kun gælder for helårsboliger, hvis du udskifter en ikke-miljøvenlig kilde, og at det ikke gælder ved nybyggede huse.

Nyt om tilskud fra Bygningspuljen

Bygningspuljen er lukket og åbner igen i 2022.

Vil du ansøge om tilskud, når Bygningspuljen åbner, bør du finde ud af, hvilken energiforbedring du ønsker at søge tilskud til.

Forbered allerede nu din ansøgning ved at indhente tilbud på dit ønskede projekt. Du kan læse mere i vores indlæg her: Tilskud til energibesparelser eller du kan klikke dig videre til Sparenergi.dk.

Husk, at du indtil 31. marts 2022 stadig har mulighed for at få håndværkerfradrag.

For at få jordvarme tilskud, skal du søge, inden du påbegynder installationen af din jordvarme pumpe. Når først monteringen er begyndt, kan du ikke søge om tilskud. Derudover er det værd at nævne, at størrelsen på dit tilskud afhænger af to faktorer, som f.eks.:

 1. Hvor stort et areal du skal have dækket.
 2. Om du vælger en A++ eller en A+++ pumpe.

Du søger om energitilskud på Energiministeriets hjemmeside Sparenergi.dk.

Tilskudssats

Du kan få tilskud til jordvarme på op til 34.000 kr. Er du kunde ved Totalkredit, kan du yderligere få et tilskud på 10.000 kr. Du kan læse mere her: Totalkredits tilskud til udskiftning af oliefyr.

Ofte stillede spørgsmål om jordenergi

Nedenfor finder du en liste over de mest almindelige spørgsmål og svar i forhold til at installere et anlæg som privat boligejer. Klik på et spørgsmål for at folde svaret ud.

Hvad koster et jordvarmeanlæg?

Et jordvarmeanlæg med installation koster typisk fra 110.000 kr. og opefter. Hvis anlægget skal installeres i forbindelse med nybyggeri, kan det i nogle tilfælde gøres billigere.

Din pris på jordvarme vil være afhængig af størrelsen på din bolig, dit energiforbrug og pumpens ønskede effektivitet. Læs mere om priserne her.

Hvordan fungerer jordvarme?

Et jordvarmeanlæg fungerer ved, at det opsamler energien fra jordbunden og omdanner den til varmeenergi, som kan bruges i boligen. Anlægget består af to hoveddele: en varmepumpe i huset og en jordslange, som nedgraves i haven. Jordslangen kan både graves ned horisontalt, som er almen jordvarme, og vertikalt, der kendetegnes som vertikal eller lodret jordvarme.

Virker jordvarme om vinteren?

Svaret er ja, jordvarme virker også om vinteren. Dette er en af fordelene ved denne energiløsning. Jordslangen vil kunne samle mest energi fra jordbunden, når solen skinner, men varmeenergien oplagres selv i normalt dagslys, hvorfor den også virker i frostvejr.

Kan jeg få tilskud til mit jordvarmeanlæg?

Ja, du kan godt få tilskud til din energiinvestering. Du kan få tilskuddet såfremt du skifter fra en mindre miljøvenlig varmekilde end jordvarme. Det kan eksempelvis være almindelig elvarme. Derudover kan du få fradrag for selve installationen af anlægget gennem servicefradraget (også kendt som håndværkerfradraget).

Hvem kan få jordvarme?

Alle boliger med en have kan få jordvarme til deres bolig. Det kan dog være nødvendigt, såfremt havearealet ikke er stort nok, at vælge vertikal jordvarme. For en horisontal, almen løsning skal haven være oftest være mindst 300 kvadratmeter. Dette vil dog afhænge af det areal, som skal opvarmes.

Kan jordslangen skade min have?

Du skal ikke være nervøs for, om dine planter og andet i haven kan vokse. De vokser uden om jordslangerne. Det eneste, du skal være opmærksom på, er, at du skal så nyt græs de steder, hvor der er gravet - ligesom ved enhver anden type havearbejde.

Du skal dog være opmærksom på aldrig at grave så dybt, at du graver hul i slangen, når du eventuelt planter træer, blomster eller sætter hegn op.

Hvor lang er levetiden?

Varmepumpen har en levetid på minimum 20 år, mens slangerne har en levetid på minimum det dobbelte (ca. 40 år). Når du investerer i et jordvarmeanlæg, er du derfor garanteret jordvarme i lang tid fremover.

Skal mit anlæg have servicetjek?

Ja, det er vigtigt, at der ydes service på dit anlæg. På den måde sikrer du dig, at det altid fungerer optimalt. Især varmepumpen kan have behov for service. Der kan i flere tilfælde tilkøbes en serviceordning, når du køber dit anlæg.

Kører jordvarme på elektricitet?

Ja. Men selvom anlægget skal have elektricitet for at virke, er det stadig energibesparende, idet anlægget for hver enkelt kWh genererer 3 kWh. Med andre ord får du tre gange så meget varme, som du betaler for.

Du kan overveje et hybridanlæg med solceller, hvis du vil have dækket samtlige udgifter til elektricitet.

Hvordan påvirkes effektiviteten af udendørstemperaturen?

En af fordelene er, at anlægget kan generere varme, selvom det er frostvejr udenfor. Jo højere temperatur i jorden, jo mindre el bruger anlægget til opvarmning.

Hvem skal installere anlægget?

Du skal hyre en autoriseret kølemontør, der er godkendt til at arbejde med varmepumper. Du må ikke selv installere dit anlæg. På GreenMatch.dk matcher vi dig kun med leveringsdygtige installatører i dit postnummer.

Det vil typisk tage omkring 2-4 dage at få monteret og installeret det hele, da det er et relativt omfattende stykke arbejde. Først skal slangerne graves ned i jorden, derefter skal de føres hen til huset og monteres på varmepumpen.

Få de bedste jordvarme tilbud på GreenMatch.dk

Har du besluttet dig for at få jordvarme som din primære varmekilde, og skal du ud og finde et anlæg, finder du her gode råd til, hvad du bør huske:

Sådan finder du den bedste jordvarme pris
 • Få råd og vejledning af fagmænd, når du skal definere dine behov.
 • Søg altid om flere tilbud, og sammenlign dem.
 • Søg om energitilskud, og spar penge.

Da et anlæg er en stor investering med en omfattende installation, vil du efter ansøgning blive kontaktet telefonisk af leverandører, der kan give dig gode tilbud. Inden du takker ja, vil du altid modtage et konsulentbesøg med en professionel gennemgang af din bolig og din nuværende varmekilde. På den måde sikrer du dig, at du har mulighed for at få udført installationen.

Du kan på GreenMatch.dk nemt sammenligne pris, kvalitet og vilkår på grønne energikilder. Udfyld formularen øverst på siden, og du vil modtage tilbud fra op til 4 leverandører, der hver især giver dig deres bedste jordvarme priser. Vores service er gratis, og du binder dig ikke, når du søger om tilbud.

Bestil tilbud på jordvarme nu

Udfyld formularen på bare 1 minut

Rasmus Hultquist Nielsen
Skrevet af Rasmus Hultquist Nielsen, Indholdsansvarlig

Rasmus har arbejdet som indholdsansvarlig på GreenMatch.dk fra 2016 - 2019. Han var ansvarlig for at give brugeren relevante informationer om grønne energiløsninger. Han har fået sit arbejde publiceret i bl.a. Ekstra Bladet, Berlingske og TV2.