Bestil tilbud på en grøn energiløsning her
Udfyld formularen, og modtag op til 4 tilbud på en grøn energiløsning
Spar tid

Udfyld 1 formular, og modtag op til 4 tilbud fra udvalgte leverandører

Spar penge

Spar penge ved at sammenligne tilbud og vælg det bedste

Gratis og uforpligtende

Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser

Omtale og anbefalinger:
OK
Penge
bolio
energi
Få op til 4 tilbud her Grøn energi - Få op til 4 gratis tilbud på grønne energiløsninger
Det tager kun 2 minutter.
Det tager kun 2 minutter.
Indhent tilbud nu 🌞 Spar 30% med nyt tilskud i 2021
Sidst opdateret: 19. januar 2021

Guide til energitilskud i Danmark

Hvad er energitilskud?

Energitilskud er, som ordet indikerer, et tilskud, du kan få, når du handler energivenligt eller udskifter en ældre varmekilde med en ny og energibesparende. Energitilskud udspringer af, at Energispareordningen tilbage i 2009 trådte til med en lov, der handler om at motivere de private boligejere til at reducere deres CO2 forbrug.

Denne lov gjorde det muligt for den enkelte borger at få et økonomisk tilskud til køb af energibesparende energikilder som f.eks. varmepumpe eller jordvarme . Dette er relevant, da du ikke blot reducerer dit CO2-udslip ved køb af bæredygtig energi, men fordi du samtidig sparer penge i processen.

Få dine tilbud og vær klar til energitilskud 2021

Bygningspuljen for 2020 er allerede opbrugt. Regeringen har afsat 1,3 mia. kr. til puljen, som du kan søge fra 1. kvartal i 2021. Når du indhenter tilbud, kommer du i kontakt med vores partnere som kan rådgive dig ift. valget af din grønne energiløsning. På den måde bliver du klar til at ansøge om energitilskuddet i starten af 2021. Læs mere her: tilskud til energibesparelser.

Husk at du skal have tilsagn om tilskud, før du underskriver aftalen med din installatør.

Ønsker du at energirenovere din bolig, er det derfor muligt at få et økonomisk tilskud til den ønskede varmekilde. Størrelsen på tilskuddet varierer dog. Desuden skal du være opmærksom på, at tilskuddet kun er muligt før påbegyndt arbejde. Er du derfor halvvejs eller helt færdig med et projekt, kan du ikke få energitilskud.

Hvad kan jeg få energitilskud til?

I vores interaktive hus herunder, får du et overblik over hvilke energiforbedringer du kan søge tilskud til, samt hvilke forudsætninger der er. Størrelsen på energitilskuddet afhænger af din energiforbedring, men det er muligt at få støtte op til 30% af prisen.

1 2 3 4 5
Guide til energitilskud i Danmark

Som nævnt ovenfor, kan du få energitilskud til flere produkter, og i nedenstående tabel har vi dannet et overblik over, hvad du har af muligheder for at søge økonomisk tilskud. Nedenstående tilskud omfatter både energitilskud fra Bygningspuljen og håndværkerfradag, som du kan få via SKAT.

Du skal være opmærksom på, at du ikke både kan få tilskud til energiforbedringer og håndværkerfradrag.

Du kan få energitilskud eller håndværkerfradrag til:
Produkt Energitilskud Håndværkerfrag
Varmepumpe Du kan få energitilskud til udskiftning af gammelt gas- oliefyr eller biokedel til luft til vand varmepumpe. Du kan få fradrag for arbejdstiden ved installation af luft til luft varmepumpe og luft til vand varmepumpe.
Jordvarme Du kan få energitilskud til udskiftning af gammelt gas- og oliefyr eller biokedel til jordvarme. Du kan få fradrag for arbejdstiden ved installation af jordvarme.
Solceller Du kan ikke få energitilskud til solceller. Du kan få fradrag til installation, reperation eller udskiftning af solfangere og solceller. Solceller er undtaget, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes.
Isolering
 • Udvendig isolering af massiv og let ydervæg - dog ikke hulmur
 • Efterisolering af udnyttet og uudnyttet tagrum
 • Efterisolering af fladt tag
 • Efterisolering af terrændæk
 • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk
 • Isolering af tag
 • Reparation af skorsten
 • Isolering af ydervægge også hulmursisolering.
 • Isolering af gulv
Udskiftning af vinduer og døre
 • Udskuftning af facadevindue eller dørhøjt vindue
 • Udskiftning af ovenlys vindue
 • Montering af forsatsvindue
Udskiftning af ruder og vinduer og terassedøre med glas. Omfatter ikke: vindueshul, der laves om til dørhul og omvendt, nye vindues- eller dørhuller og reparation af vinduesrammer.

Data indsamlet fra skat.dk og Bekendtgørelsen om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse.

Bemærk - intet tilskud

Hvis du bor i et område, hvor der er fjernvarme eller planlagt fjernvarme, kan du ikke få tilskud til luft til vand varmepumpe og jordvarme.

Bygningspuljen og energitilskud 2021

Fra 2021 er der afsat 2,3 mia. kr. til at få udskiftet olie- og gasfyr til fordel for fjernevarme og varmepumper. Det er altså en bred politisk aftale, som er en del af Danmarks samlede klimaplan, der nu gør det mere lukrativt at energioptimere sin bolig.

Klimaminister, Dan Jørgensen
Nu bliver det lettere og billigere for danskerne at skifte fra sort til grøn varme. Olie- og gasfyr skal skiftes ud med varmepumper, der kører på grøn strøm og flere skal på fjernvarmenettet. Jeg vil gerne takke partierne for gode og konstruktive forhandlinger. Vi har lavet en god aftale, der gør en reel forskel for klimaet.

En del af aftalen omhandler Bygningspuljen, som er den pulje hvor danskerne kan søge tilskud til energiforbedringer. Hertil er der afsat 1,3 mia. kr. og målet er at op mod 70.000 oliefyr og 170.000 gasfyr er udskiftet frem mod 2030.

Du kan læse mere om den brede politiske aftale i pressemeddelelsen fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet her: Bred aftale om klimavenlig varme til danskerne.

Kan man få energitilskud til erhverv?

Ja, du kan også som virksomhed få tilskud til energiforbedrende tiltag. Det kan du via Energistyrelsens erhvervstilskud til energiforbedringer. Her i 2021 er der afsat lige knap 600 mio. kr. som forventes at blive uddelt over fem ansøgningsrunder. I første ansøgningsrunde, som løber fra 18. januar til 1. februar, er der afsat 175 kr.

Du kan få dækket op til 50% af prisen på dit energitiltag. Det fungerer på samme måde som tilskuddet fra Bygningspuljen, hvor du først skal ansøge om tilsagn, herefter kan du få installeret din varmepumpe, derefter skal du ansøge om at få udbetalt tilskuddet.

Energitilskud til erhverv

Energistyrelsen uddeler erhvervstilskud til virksomheder, der ønsker at sænke deres energiforbrug. Der er åbent for ansøgninger i den nye ansøgningsrunde fra 18. januar til 1. februar 2021. Du kan læse mere og ansøge på: ens.dk/erhvervstilskud.

Indhent allerede nu dine tilbud her på GreenMatch.dk, så du er klar til at sætte dit projekt i gang, når du har fået tilsagn.

Sådan søger du økonomisk tilskud til energiforbedringer

Nedenfor kan du se, hvordan processen med ansøgning til energitilskud forløber. Det er vigtigt, at du ikke har begyndt arbejdet eller underskrevet en arbejdsaftale, inden du sender din ansøgning afsted. Du skal nemlig først have et tilsagn, før du kan gå i gang med arbejdet.

Sådan får du håndværkerfradrag

Ønsker du derimod håndværkerfradrag, bør du tage kontakt til en relevant håndværker. Denne håndværker skal være momsregistreret samt have et gyldigt CVR-nummer, før du kan benytte dennes service til dit projekt. Herefter er det vigtigt, at du gemmer fakturaer og kvitteringer, så du kan indberette fradraget på SKATs hjemmeside.

Håndværkerfradrag

Typiske fejl ved tilskudssøgning

Når man søger energitilskud eller håndværkerfradrag, er det vigtigt at følge de ovennævnte steps for, hvordan man søger. Dette er afgørende for, om du kan søge tilskuddet eller ej. Nedenstående faktorer kan være afgørende for, om du kan få tilskud eller ej:

 • Arbejdet er allerede startet
 • Materialer er købt ind på forkant
 • Dokumentation bliver ikke indsendt

Energitilskud til varmepumpe

Ved køb af ny energivenlig varmepumpe til din bolig har du mulighed for at søge om tilskud til dit projekt. Som nævnt ovenfor, skal dette være før du starter projektet, ellers er der ikke noget at hente. En luft til vand varmepumpe er et godt alternativ til jordvarme, hvis din have ikke har arealet til det.

Varmepumper kan spare dig for op til 50% af din varmeregning, hvis du udskifter dit ældre olie- eller gasfyr, og med tilskud til varmepumpe vil du kunne få projektet i hus endnu billigere. Tilbuddene, du kan få på GreenMatch.dk, er desuden uforpligtende og gratis, og mens du afventer tilbuddene, kan du søge tilskud fra Bygningspuljen til projektet.

Størrelsen på energitilskud kan variere og kan findes i vores blogindlæg: Nye tilskud til energiforbedringer. De forskellige faktorer, der kan påvirke beløbet på dit tilskud, er følgende:

 • Hvilket eller hvilke energiforbedrende tiltag, du ønsker.
 • Hvor stort arealet er.
jordvarmeluft til vbandisolering

Energitilskud til jordvarme

Jordvarme er et rigtig godt alternativ til et ældre oliefyr- eller gasfyr og er også mere miljøvenligt end et pillefyr, fordi disse varmekilder hele tiden skal holdes i gang ved hjælp af påfyldning m.m.

Overvejer du derfor at udskifte din eksisterende energikilde til en mere miljøvenlig slags, kan du søge økonomisk tilskud til f.eks. jordvarme.

Jordvarme udnyttes dog bedst, hvis dit hus er isoleret, så varmen ikke suser ud gennem loftet. Dit loft skal som minimum være isoleret med 3-400 mm for det optimale udbytte.

Fradrag ved solceller

Fradrag ved solceller og solcelleanlæg vil ifølge skat.dk kunne give dig op til 12.500 kr. i tilskud pr. person, der bor i din bolig i 2020. Siden dette er håndværkerfradrag, skal det understreges, at det kun er håndværkerens arbejde i forbindelse med montering, der er fradragsberettiget. Du kan derfor ikke trække materialerne til solcellerne fra i skat.

Den offentlige solcellepulje er lukket, og der gælder fra 2020 en ny ordning for alle boligejere med solceller. Du vil bliver afregnet hver time i stedet for hvert år.

Flexafregningen er trådt i kraft januar 2020 - læs mere på Energinet.dk

Energitilskud til isolering

Der findes flere forskellige måder, du kan isolere din bolig på. Følgende vil give dig et overblik over nogle af produkterne, der findes på markedet. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan tilskud til hulmursisolering, her kan du dog få håndværkerfradrag. Vil du se priser på isolering, kan de findes her.

Hulmursisolering

hulmur

Find isolering her

Loftisolering

loftisolering

Find isolering her

Gulvisolering

gulvisolering

Find isolering her

Isolering af hulmur

Denne form for isolering passer til alle former for varmekilder og er specielt god at bruge før, man installerer en varmepumpe. Der findes flere former for isoleringsmuligheder inden for hulmursisolering. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er muligt at få tilskud til dette. Du kan dog få håndværkerfradrag for følgende isoleringsmuligheder:

 • Glasuldsisolering
 • Stenuldsisolering
 • Papirisolering (papiruld)
 • Flamingoisolering (polystyrenkugler).

Isolering af loft

Har du planer om at investere i en ny varmekilde, skal du sikre dig at din bolig er isoleret. Loftet er en rigtig god idé at starte med og du kan tilmed søge tilskud til dette. Loftisolering holder på varmen i din bolig, fordi varme stiger til vejrs. Da den ikke kan slippe ud gennem dit loft, vil du automatisk få et varmere indeklima.

Isolering af gulv

Ved gulvisolering får du udnyttet dine muligheder for bedre indeklima, hvor du samtidig ikke får kolde fødder på en kold novemberdag. Denne form for isolering passer til dig, der gerne vil spare penge på elregningen - og du kan tilmed søge om økonomisk tilskud til isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv.

Isolering af vinduer

En anden mulighed for isolation af din bolig kunne være vinduer. Isolering af vinduer er der også mulighed for at søge tilskud til. Står du og skal til at starte et projekt vedrørende ny varmekilde i din bolig, kan det være en god idé at starte ud med vinduerne.

Gør du dette, får du nemlig mulighed for at søge tilskud til varmekilden også, efter vinduesprojektet er i hus. Havde du startet med varmekilden, ville du ikke være sikker på at kunne få tilskud i forhold til gammel varmekilde.

Beregn energitilskud

Ønsker du at beregne, hvor meget du kan få i tilskud, kan du gøre dette inde på Sparenergi.dk. Du kan indtaste din adresse i søgefeltet. Herefter indhentes oplysninger om din bolig fra BBR (Bygnings- og Boligregistret). Her står din bolig registreret med forskellige oplysninger. Herunder hvilken opvarmningskilde du har i din bolig.

Når du har søgt din adresse frem, får du samtidig en beregning på og et overslag over, hvilke energiforbedrende tiltag du kan udføre, og hvor meget du kan spare om året på din varmeregning, samt hvor meget du kan få i tilskud.

Du skal være opmærksom på, at overslaget kun er vejledende og ikke-bindendende. Da oplysningerne bliver hentet fra BBR, kan du risikere, at de ikke er helt opdaterede. Du kan derfor med fordel justere dem, hvis der er ukorrekte oplysninger. Det vil gøre beregningen af tilskud mere præcis.

Hvordan får du tilskud?

De bedste energitilskud fås ikke ved at vælge det billigste produkt, men ved at vælge det produkt, der passer bedst som løsning til dit specifikke ønske. Du skal derfor gøre dig nogle overvejelser, inden du springer ud i et større projekt om energirenovering. Det kan i realiteten være den dyrere løsning, der resulterer i den bedste langsigtede energibesparelse.

Energitilskud og håndværkerfradrag
Produkt Energitilskud Håndværkerfradrag
Energitilskud til luft til vand varmepumpe ✔️ ✔️
Energitilskud til luft til luft varmepumpe ✔️
Energitilskud til jordvarme ✔️ ✔️
Energitilskud til solceller ✔️
Energitilskud til isolering ✔️ ✔️
Energitilskud til pillefyr
Energitilskud til naturgasfyr ✔️

Ofte stillede spørgsmål

Nedenfor har vi samlet et par ofte stillede spørgsmål, som har med energitilskud at gøre. Disse samler op på de ting vi lige har genenmgået, men mangler du stadig svar på nogle spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte os på email: info@greenmatch.dk

Det du får i tilskud, afhænger af projektet og dets størrelse. Du kan få op til 12.500 kr. i håndværkerfradrag. Udover dette kan du få tilskud fra Bygningspuljen, og det varierer som sagt efter projektets omfang.

Vi har på GreenMatch.dk udarbejdet en oversigt over, hvad du kan få tilskud til, samt hvilke slags tilskud, der findes. Læs mere her.

 • Varmepumpe
 • Jordvarme
 • Solceller
 • Isolering
 • Naturgasfyr

Før projektet starter, skal du have godkendt tilsagn til tilskuddet. Herefter får du lavet de tiltag, du ønsker, hvorefter du ansøger om at få udbetalt tilskuddet.

Nej, du skal søge om tilskuddet, før projektet starter. Du kan ikke få energitilskud efter påbegyndt renoveringsprojekt.

Er det håndværkerfradrag, skal du vedhæfte faktura og kvitteringer for projektet. Det er derfor vigtigt, at du gemmer alle disse. Du skal huske på at ansøge om tilskuddet før start på projektet, så det kan blive godkendt. Først herefter skal du indberette til skat.

Er det tilskud til energiforbedringer, skal du bruge energimærke (ikke nødvendigt for luft til vand varmepumpe og jordvarme), derefter skal du bruge NemID til at logge ind. I selve ansøgningen skal du bruge dokumentation for ejerskab eksempelvis fra tinglysning.dk, energimærkningsnummer, liste over de forbedringer, du vil lave og endelig skal du udfylde en ansøgererklæring.

Du kan ikke søge om tilskud, hvis du selv klarer din renovering. Det er en virksomhed, der skal udføre arbejdet, og du skal bruge kvitteringer for at ansøge om udbetalingen. Det samme gælder for håndværkerfradrag. Her skal du du søge før påbegyndt projekt og indberette til skat efter renoveringen og dokumentere med kvitteringer.

Skrevet af Signe Kirk Andersen Indhold og marketing Signe har siden 2017 arbejdet med indhold og artikler på GreenMatch.dk. Hun skriver artikler indenfor vedvarende energi, bæredygtighed og generelt en grønnere livsstil. Signe sætter en ære i at formidle grønne energiløsninger på en måde, så alle kan være med. "Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget" er en talemåde, som hun mener, kan hjælpe Danmark med at blive endnu grønnere.
Kontakt mig: