Vedvarende energi - Sammenlign priser fra lokale installatører
Grøn energi - Få op til 4 gratis tilbud på grønne energiløsninger
Bestil tilbud
1/4
Omtale og anbefalinger
Dr
Tv2
Bolius
Sidst opdateret: 5. januar 2023

Stor guide til tilskud i Danmark

Alt du skal vide om aktuelle tilskuds -og støtteordninger

Der er flere forskellige tilskuds- og støtteordninger i Danmark, som kan hjælpe dig med at finansiere grønne energiløsninger såsom varmepumpe, jordvarme og luft til vand varmepumpe.

Vi har samlet alle aktuelle og udgåede ordninger, puljer og fradrag, så du nemt får overblik og kan finde ud af, hvilke der er relevante for dig.

Find ud af, hvilken pulje du kan få penge fra her.

🏡 Ordninger til private boligejere i Danmark

Lige nu er der 4 ordninger i Danmark, som du skal kende til, hvis du enten står overfor en energirenovering, eller du har renoveret dit hjem. Det er:

 1. Bygningspuljen
 2. Skrotningsordningen
 3. Afkoblingsordningen
 4. Afregning af solceller

Bygningspuljen

Den første tilskudsordning, vi vil nævne her, er Bygningspuljen. Bygningspuljen henvender sig til boligejere, som ønsker at energiforbedre deres helårsboliger.

Næste gang puljen åbner er i 2023.

Puljen åbnede første gang i 2020 og fortsætter indtil 2026. Indtil videre har der været fem runder:

 1. Oktober, 2020
 2. Marts, 2021
 3. September, 2021
 4. Marts, 2022
 5. September, 2022.

Før puljen åbner, skal du vide, hvad du gerne vil søge tilskud til, og der er en del dokumenter, du skal have styr på.

Derfor anbefaler vi, at du indhenter tilbud først. Dernæst forbereder du din ansøgning. Til sidst skal du vente på at få tilsagn til tilskud, inden du må underskrive selve købsaftalen med håndværkeren.

Der er allerede over 40.000 boligejere som har fået tilsagn til tilskud. Du kan nemt blive en af dem ved at læse vores udførlige guide: Sådan får du tilskud fra Bygningspuljen.

Bestil tilbud nu

Udfyld formularen på bare 1 minut

Skrotningsordningen (varmepumpe på abonnement)

Skrotningsordningen er et tilskud til varmepumpe på abonnement, også kaldet nærvarme.

Har du et gammelt olie- eller gasfyr, der synger på sidste vers, men ikke råd til at investere i en varmepumpe?

Så kan du få en varmepumpe på abonnement og samtidig få et tilskud på 25.000 kr. til at skrotte dit olie- eller gasfyr.

Det fungerer på den måde, at leverandøren søger og får tilskud. Det kommer dig til gode, fordi du dermed betaler mindre for aftalen. Du betaler et engangsbeløb for oprettelsen og installationen, som kaldes for et tilslutningsbidrag. Herefter betaler du et månedligt abonnement og for det varme, du forbruger.

Alt er inkluderet i din abonnementsaftale. Du skal derfor ikke bekymre dig om en stor investering, usikkerhed om stigende energipriser, teknisk forståelse af forskellige varmepumpemodeler og udforudsete udgifter til drift og vedligehold.

Husk at læse kontrakten grundigt igennem og vær opmærksom på alle konkrete priser i forhold til førtidig afbrydelse af kontrakten. Det er vigtigt, at du ved, hvad du skal budgettere med, hvis du bliver tvunget til at sælge din bolig, flytte eller ønsker at ændre varmeløsning.

Energistyrelsen har kvalificeret følgende leverandører af varmepumpe på abonnement:

Kvalificerede leverandører af varmepumpe på abonnement
OKBest GreenSustain Solutions ApSNærvarme DanmarkCOtwoEWII varmepumpe A/S

Afkoblingsordningen

Statens Afkoblingsordning for 2023 kan give dig tilskud til at få frakoblet din gasledning. Puljen åbner 3. januar 2023, og du skal søge via Evida.

Det fungerer på den måde, at du, hvis din bolig er kvalificeret, sparer det gebyr, som du ellers ville skulle betale for at få frakoblet din gasledning.

Du får derfor ikke direkte penge i hånden, men du undgår frakoblingsgebyret.

Puljen tildeles efter først-til-mølle-princippet, indtil der ikke er flere penge tilbage i puljen.

Ordningen gælder for private husholdninger og udlejere, der har et årligt forbrug på mellem 100 m3 og 6.000 m3. Desuden må du ikke have et CVR-nummer registreret på adressen som har modtaget de minimis-støtte på over 1.500.000 kr. eller 200.000 EUR.

Du kan se, hvordan du kan få del i frakoblingsordningen her: Evida.

Bestil tilbud nu

Udfyld formularen på bare 1 minut

Afregning solceller

Gruppe 6 er en time-for-time afregning, hvor dit netselskab hver time opgør, om du bruger eller leverer strøm fra eller til forsyningsnettet.

Når du producerer mere strøm, end du selv kan nå at forbruge, bliver du afregnet for den strøm du bidrager med. Når du bruger strøm, skal du selvfølgelig betale for det.

Med flexafregning bliver du afregnet til timespotsprisen. Det vil sige, at du får timespotsprisen for den strøm, du leverer til elnettet. Den pris, du betaler for at bruge strøm, afhænger af din aftale med dit netselskab.Du kan læse mere om regler for solceller i vores indlæg her: Solcelleanlæg regler.

Hvad kan jeg søge?
Ordning:Relevant for:
BygningspuljenBoligejere med helårsboliger, der ønsker at skifte fra olie, gas eller el til varmepumpe eller som har energimærke E, F eller G og ønsker at forbedre boligens isolering og vinduer.
SkrotningsordningenBoligejere som ved, at de bliver boende i mange år og som ønsker at skifte til varmepumpe, men ikke har den fornødne kapital til investeringen.
AfkoblingsordningenBoligejere med gastilslutning og et årligt forbrug på mellem 100 m3 og 6.000 m3, som skifter til anden varmekilde og derfor ønsker frakoblet gasledning.
Afregning solcellerAlle private solcelleejere, som ikke er på en af de gamle favorable ordninger.

🏭 Ordninger til virksomheder og erhverv

Lige nu er der to puljer og én finansieringsmodel, der er aktuelle i Danmark. Den første er Erhvervspuljen, dernæst har vi fjernvarmepuljen og til sidst kommer vi omkring ESCO-finansiering. Alle disse er relevante for virksomheder og erhverv – og altså ikke mulige at søge for dig som privatperson.

Erhvervspuljen

Erhvervspuljen giver tilskud til private virksomheders energispareprojekter. Virksomheder kan få dækket op til 50% af omkostningerne, når de ønsker at udføre et energibesparende tiltag.

Du kan læse mere om puljen, hvornår den åbner, og hvilke retningslinjer der gælder i vores indlæg her: Erhvervspuljen – Erhvervstilskud til energiforbedringer.

Fjernvarmepuljen

Fjernvarmepuljen er målrettet fjernvarmevirksomheder, som leverer varme til kunder i Danmark. Formålet med puljen er at få udbredt alternative varmeløsninger til olie- og gasfyr.

Dette er altså ikke en pulje, som du som privatperson kan søge, men puljen kan indirekte være gavnlig for dig, fordi den kan gøre det muligt at udbrede fjernvarmenetværk netop i dit område.

ESCO-finansiering

ESCO står for Energy Service Company. Det er en projekt- og finansieringsmodel som kommuner kan bruge, når de ønsker at udføre større energirenoveringer.

Det fungerer på den måde, at en ESCO-leverandør garanterer en bygherre en bestemt besparelse målt i kWh pr. år ved udførelse af et tiltag. Skulle det ske, at besparelsen ikke opnås, er det op til ESCO-leverandøren at dække differencen mellem den garanterede og faktiske besparelse.

Det er op til bygningsejeren at skaffe kapital til projektet. Når projektet er udført, vil besparelsen dække udgifterne til investeringen og lån.

Det er muligt for kommuner at låne til energirenoverende tiltag i kommunens eller institutionernes egne eksisterende ejendomme, hvis lånet henføres til kommunen. Når der er tale om lån til ESCO-projekter ved hjælp af KommuneKredit, skal kommunen ikke stille garanti eller sikkerhed i lånet.

Fordele
 • Projektet bliver betalt af energibesparelsen
 • Ingen risiko for bygherre på grund af garanti for besparelse
 • Service- og anlægsrammen bliver ikke belastet
 • Hurtig eksekvering af renovering
 • Alle opgaver udføres af samme entreprenør
 • Kommunen får en grøn profil
 • Mulighed for at gennemføre tiltag med lang tilbagebetalingstid.
Ulemper
 • Overskuddet fra energibesparelsen bliver delt med eksternt firma
 • Medarbejdere i kommunen kan gå glip af læring
 • Hvis brugen af bygningen ændres, kan det være svært at vurdere energibesparelsen
 • Kontrol kræver interne ressourcer.

Vil du læse mere om ESCO, kan du finde information på Sparenergi.dk’s side: Introduktion til ESCO.

Hvad kan jeg søge?
Ordning:Relevant for:
ErhvervspuljenPrivate virksomheder som ønsker at gennemføre energibesparende tiltag.
FjernvarmepuljenFjernvarmevirksomheder som ønsker at udbrede fjernvarme i området, hvor der ikke allerede er fjernvarme.
ESCO-finansieringKommuner som ønsker at gennemføre energibesparende tiltag og renoveringer.

❌ Gamle ordninger

Der er løbet meget vand i åen i Danmark, når det kommer til tilskudsordninger og fradrag. Således er der også flere ordninger, som er udløbet og derfor ikke længere mulige at benytte sig af.

Når du søger rundt på nettet, kan det være forvirrende og svært at finde ud af, hvilke puljer der er aktuelle, og hvilke der er blevet lukket ned.

Derfor har vi valgt at samle alle gamle og udgåede ordninger herunder, så du nemt kan få et overblik.

Derudover anbefaler vi, at du holder øje med Energistyrelsens hjemmeside som kun er opdateret med aktuelle tilskud.

Håndværkerfradrag (2016 – 2022)

Håndværkerfradraget var en del af BoligJobordningen fra 2016 til og med 1. april 2022, hvor håndværkerfradraget blev afskaffet.

I 2021 var der en midlertidig forhøjelse af håndværkerfradraget, så du kunne få et fradragsloft på 25.000 kr. pr. person for håndværksydelser.

For at få håndværkerfradrag for projekter udført i 2022 skal projektet senest være færdigt d. 31. marts, og du skal have betalt for det senest d. 31. maj 2022.

For at få håndværkerfradrag for projekter udført i 2021 skal du have betalt for arbejdet senest d. 28. februar 2022.

Du kan læse mere om fradraget på vores side her: Håndværkerfradrag.

Tilskud til skrotning af brændeovn (2019 – 2020)

Fra 2015 og frem til udgangen af 2016 kunne du få 2.000 kr. for at skrotte din gamle brændeovn og pejseindsats. Ordningen blev, med få ændringer, genindført fra d. 4. februar 2019 til og med juli 2020, hvor det igen var muligt at få tilskud til at skrotte din brændeovn.

Du kunne få tilskuddet, hvis din brændeovn var produceret før 1995 og lovligt tilsluttet skorstenen senest d. 1. december 2018.

Formålet med ordningen var at komme af med så mange gamle brændeovne som muligt, fordi de udleder 3 – 5 gange flere sundhedsskadelige partikler end nyere brændeovne, ifølge Miljøstyrelsen.

Energitilskud fra energiselskaberne (2013 – 2020)

Inden Bygningspuljen trådte i kraft i oktober 2020, kunne du få tilskud via en række energiselskaber. Ordningen løb fra 2013 – 2020. I denne periode kunne du få tilskud og rådgivning hos energiselskaberne, hvis du ville energioptimere din bolig.

Ordningen kom fra en aftale mellem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie. I denne aftale forpligtede energiselskaberne sig til at hjælpe private forbrugere med at spare på energien.

Aftalen blev også kendt under energiselskabernes spareindsats. Ret enkelt gik det ud på, at du kunne indgå en aftale med et energiselskab og derigennem få tilskud og rådgivning. 

Tilskuddet blev afregnet efter, hvor meget energi du ville spare med dit energitiltag.

Deloitte og Grontmij lavede i 2015 en evaluering af ordningen og kom frem til, at virksomhederne havde størst nytte af ordningen. Derimod var mange private boligejere slet ikke klar over, at de kunne få tilskud og derfor ikke benyttede sig af tilbuddet.

Fra 2020 og frem til 2026 er denne ordning blevet erstattet af Bygningspuljen, hvor du nu et par gange om året, når puljen åbner, kan søge tilskud til energibesparende boligforbedringer. 

Her søger du selv om tilskuddet som privatperson, og tilskuddet bliver også direkte udbetalt til dig.

Bestil tilbud nu

Udfyld formularen på bare 1 minut

Signe Kirk Andersen
Skrevet af Signe Kirk Andersen, Skribent

Signe har siden 2017 arbejdet med indhold og artikler på GreenMatch.dk. Hun skriver artikler indenfor vedvarende energi, bæredygtighed og generelt en grønnere livsstil. Signe sætter en ære i at formidle grønne energiløsninger på en måde, så alle kan være med. “Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget” er en talemåde, som hun mener, kan hjælpe Danmark med at blive endnu grønnere.

Så nemt er det
1
Bestil tilbud
Bestil tilbud ved at benytte formularen - angiv dine oplysninger og behov.
2
Match
Vi matcher dine oplysninger med relevante leverandører.
3
Modtag tilbud
Du modtager gratis op til 4 skræddersyede og 100% uforpligtende tilbud.
Bliv samarbejdspartner
Bliv samarbejdspartner Vi prøver altid at forbinde vores kunder med de bedste leverandører i branchen. Er du en af dem?