Sammenlign priser på luft til vand varmepumpe
Få op til 4 tilbud her
Bestil tilbud
1/4
Omtale og anbefalinger
Dr
Tv2
Bolius
Sidst opdateret: 5. januar 2023

Installation af luft til vand varmepumpe: Hvad du skal vide

Sådan installeres en luft til vand varmepumpe

En luft til vand varmepumpe består af to dele; en udedel og en indedel. Hver del skal installeres for sig, og derefter forbindes via rørføring.

Den store fordel ved en luft til vand varmepumpe er, at den er let at installere og næsten ikke fylder noget. Det er ikke nødvendigt at få gravet jorden op som ved jordvarme, og rørføringen ind til huset består blot af et par enkelte slanger.

Her på siden kan du læse alt, hvad du bør overveje før, under og efter installation af luft til vand varmepumpe.

Du kan læse om, hvad du selv kan gøre inden der kommer en montør, regler for placering af varmepumpe, hvor du skal registrere din nye varmepumpe, samt hvad du skal gøre efter installationen af din luft til vand varmepumpe.

Før installation af luft til vand varmepumpe

Før du skal starte din luft til vand varmepumpe installation, er der et par faktorer, du skal overveje:

  • Placeringen 
  • Strømtilførsel
  • Kommunale krav
  • Størrelsen på varmepumpe

Vi gennemgår herunder, hvad du bør gøre, inden en montør ankommer, hvor det optimale sted at placere din varmepumpe er, samt hvor du skal melde din luft til vand varmepumpe installation.

Tjekliste inden en montør ankommer

✅ Der skal være etableret lovlig strømforsyning indenfor 2 meter fra indedelen af varmepumpen.

✅ Du skal have en 230V stikkontakt med jord i nærheden.

✅ Varmepumpen skal tilsluttes et HPFI B relæ, bimåler samt CEE-stik.

✅ Der skal være etableret et fast og stabilt underlag for udedelen.

✅ Der skal være etableret et afløb eller et dræn umiddelbart under varmepumpens udedel.

Få tilbud på luft til vand varmepumpe

Udfyld formularen på bare 1 minut

Hvornår skal varmepumpen installeres?

En varmepumpe kan installeres hele året. Vi anbefaler dog at gøre det i sommermånederne, da det ikke er muligt at opvarme boligen, mens montering af luft til vand varmepumpe pågår. Du kan bruge en luft til vand varmepumpe året rundt. Det er derfor en god investering, som du endda kan få tilskud til fra staten via Bygningspuljen.

Installationen af luft til vand varmepumpe kan tage mellem 1 og 2 dage. Du kan altså risikere at stå uden varme i 2 dage. Det er derfor optimalt at installere din varmepumpe, når du ikke har brug for at opvarme din bolig. 

Hvis du føler, at en luft til vand varmepumpe er for omfattende, kan du også få installeret en luft til luft varmepumpe, der kan supplere de varmeløsninger, du allerede har, og som er billigere at anskaffe.

Hvor bør du placere din varmepumpe?

Da både udedelen og indedelen kan fylde en del, er det vigtigt, at du har tænkt over, hvor du gerne vil placere dem. Du skal også have afstand mellem udedel og indedel i tankerne, når du vælger placering af varmepumpe.

Størrelsen på varmepumpe udedel og indedel kommer an på, hvor stor en varmepumpe du har brug for.

Højden på indedelen, eller varmtvandsbeholderen, spænder mellem 0,5 – 2 meter, og den har en dybde på 0,5 – 1 meter. Mange vælger at placere indedelen i en kælder eller et bryggers.

Udedelen fylder 1 gange 1 meter og placeres udenfor, så tæt på indedelen som det kan lade sig gøre. 

Det er værd at bemærke, at når varmepumpen belastes, så stiger lydniveauet. Selvom det typisk kun svarer til lydniveauet fra en vaskemaskine, er det en god idé ikke at placere udedelen lige op af et soveværelsesvindue.

Er lyden fra din varmepumpe generende, for dig eller dine naboer, kan du overveje at investere i en lyddæmper eller skjuler, der kan dæmpe for lyden. For at få den bedste lyddæmpende effekt, bør du gå efter skjulere der er lavet af tykt materiale, såsom træ eller lignende.

Regler for placering af varmepumpe

Derudover er det også en god ide, at tjekke de offentlige krav inden installationen af din luft til vand varmepumpe.

Inden du installerer en luft til vand varmepumpe, skal du være opmærksom på de krav, din kommune har:

 • Nogle kommuner har krav til varmepumpe afstand til skel, hvilket betyder, at din varmepumpe ikke må placeres for tæt på dine naboer.
 • Nogle kommuner har også krav til støjniveau i tætbebyggede områder.

Støjgrænsen i boligområder er fastsat til 35 dB ved skellet.

Støjen fra en luft til vand varmepumpe kan variere afhængigt af modellen, men ligger typisk på 45 dB. Hvis din varmepumpe overskrider lydniveauet, kan kommunen i værste tilfælde kræve, at du flytter din varmepumpe.

På grund af lydgener kan varmepumpe afstand mellem udedel og indedel variere.  Det kan være nødvendigt at placere udedelen længere væk fra indedelen. Du kan undersøge din kommunes krav og regler for varmepumper på deres hjemmeside.

Husk at melde installation af luft til vand varmepumpe til dit elselskab

Hvis du ønsker at få reduceret din elafgift med din nyinstallerede varmepumpe, skal du huske at rette din boligs opvarmningsform i Bygnings- og Boligregistret.

Herefter skal du sende din opdaterede BBR-meddelelse til dit elselskab, som så vil ajourføre dine oplysninger. Når dine oplysninger er opdateret, vil du kunne se afgiftsreduktionen på din elregning.

Ansøg om tilskud

Vil du søge om tilskud til installation af luft til vand varmepumpe, så skal du gøre det, inden du går i gang med projektet, og inden du underskriver en købsaftale. Ansøgning om tilskud sker via Bygningspuljen.

For at få mest ud af dit tilskud fra Bygninsgpuljen, skal du være sikker på at du har den rette luft til vand varmepumpe – en der er skræddersyet til dine behov. Med den rette varmepumpe kan du spare op til 65% på din varmeregning.

Få mest ud af dine besparelser, ved at sammenligne op til 4 skræddersyede tilbud på luft til vand varmepumpe installation. 

Få gratis tilbud på luft til vand varmepumpe

Udfyld formularen på bare 1 minut

Under luft til vand varmepumpe montering

Ved selve installationen af din varmepumpe er der ikke meget, du selv kan gøre. Der skal en autoriseret installatør til at udføre størstedelen af arbejdet.

Prisen for installation af luft til vand varmepumpe kan variere afhængig af størrelse og model. Du kan spare lidt penge ved at forberede så meget som muligt, inden montøren tilslutter din luft til vand varmepumpe. Vi har skrevet en artikel om varmepumpe installation gør det selv, som forklarer i detaljer, hvad du må og ikke må.

Herunder gennemgår vi hele installationsprocessen af en luft til vand varmepumpe trin-for-trin.

Trin 1: Der bores et hul i væggen

Første trin til at installere en luft til vand varmepumpe er, at der bores et hul i væggen ind til rummet med varmtvandsbeholderen. Hullet er tiltænkt det rør der skal transportere luften fra udedelen til indedelen. Hullet til røret skal have en diameter på ca. 70 mm.

Trin 2: Luft til vand varmepumpen monteres på ydersiden af huset

Varmepumpen på en luft til vand varmepumpe skal løftes fra jorden. Det er derfor en god idé, at du på forhånd har fundet nogle fliser, som varmepumpens udedel kan stå på.

Trin 3: Luft til vand varmepumpen forbindes til varmtvandsbeholderens tilslutning

Der trækkes rør fra varmepumpen til varmtvandsbeholderens tilslutning indenfor, hvorefter energien fra luften omdannes til varme ved hjælp af en kompressor.

Varmepumpens udedel og indedel behøver ikke være placeret overfor hinanden, men det bedste resultat opnås, hvis afstanden er på maks. 7 meter. Bliver transportvejen af den varme luft for lang kan varmen ikke udnyttes optimalt, og du kan risikere, at noget af varmen går til spilde.

Trin 4: Varmen bruges til at opvarme vandet i husets varmesystem

Varmen fra en luft til vand varmepumpe afgives til husets radiatorer, gulvvarme og VVS-installationer. For at få den optimale varme ud af din luft til vand varmepumpe, skal din bolig være velisoleret, ellers kan varmepumpen ikke varme boligen op. Efter installationen af din luft til vand varmepumpe, kan det være nødvendigt at udskifte dine radiatorer til større udgaver, der kan afgive varme til et større areal.

Efter montering af varmepumpe luft til vand

En luft til vand varmepumpe kræver minimal vedligeholdelse og passer stort set sig selv. Din luft til vand varmepumpe skal dog have et årligt serviceeftersyn af en uddannet servicemontør. Ved eftersynet gennemgår servicemontøren din varmepumpe og sikrer, at den fungerer optimalt. Hvis varmepumpen ikke vedligeholdes, falder effekten, og strømforbruget stiger – og så stiger dine varmeudgifter tilsvarende.

Er husstandens energiforbrug på over 3.000 kWh om året, skal der i følge Bygningsreglementet, også være en bimåler til varmepumpen. Bimåleren fortæller dig, hvordan dit forbrug ser ud, og du kan dermed få et klart indblik i, hvor meget varme du bruger, og hvordan det bliver brugt.

Derudover skal du også huske at oplyse ændringen af din energikilde til Bygnings- og Boligregistret. Det er du forpligtet til som ejer af huset. Er du ikke ejer af huset, skal du huske at oplyse ændringerne til din udlejer. Ændringerne skal meldes ind til BBR, som varetages af Vurderings Styrelsen.

Det er også vigtigt, at du husker at oplyse dit forsikringsselskab om udskiftningen, da der sker en forskydning i din boligs selvrisiko.

Hvad indeholder en standard montering af varmepumpe luft til vand?

Det kan variere fra installatør til installatør, men ofte vil nedenstående punkter være inkluderet i din montering af luft til vand varmepumpe.

Dette er inkluderet i en luft til vand varmepumpe montering:

 • Installatøren udvælger sammen med dig den rette placering af varmepumpe og sørger for, at der er den rette afstand mellem udedel og indedel.
 • Installatøren tilslutter varmepumpen til din eltavle og monterer bimåler.
 • Installatøren tilslutter til brugsvand.
 • Installatøren gennemgår anlægget og giver dig en instruktion i brug og vedligeholdelse.
 • Installatøren monterer varmepumpe udedel på et fladt, fast og stabilt underlag.
 • Installatøren tilslutter varmepumpe indedel til dit centralvarmesystem; der må være op til 3 meter fra indedelen til centralvarmetilslutningen.
 • Installatøren udfører en tæthedsprøvning og sætter anlægget i gang.
 • Installatøren rydder op og bortskaffer affald.

Dette er ikke inkluderet:

Skal du have demonteret og afskaffet en gammel varmepumpe, oliefyr, gasfyr eller pillefyr og varmtvandsbeholder, skal du tilkøbe det. Ligesåvel skal du også tilkøbe beslag og fødder.

Isolering er heller ikke inkluderet i en standard montage, og det giver rigtig god mening at tjekke op på dit hjems isolering. Hvis isoleringen ikke er god nok, vil du ikke kunne spare lige så meget på din varmeregning, fordi varmepumpens varme bare vil fyre for gråspurvene. Vi har skrevet flere artikler om forskellige typer isolering og isoleringspriser, som du kan orientere dig i.

Når du modtager dit tilbud, vil du se, hvad der er inkluderet i monteringen af din varmepumpe. Du vil samtidig blive informeret om, hvad du selv skal gøre, før installatøren kommer og går i gang med installationen af luft til vand varmepumpen.

Få mest ud af dine besparelser ved at sammenligne op til 4 skræddersyede luft til vand varmepumper tæt på dig. Bare vælg din landsdel.

Få tilbud varmepumpe Nordjylland
Få tilbud varmepumpe Midtjylland
Få tilbud varmepumpe Sydjylland og Sønderjylland
Få tilbud varmepumpe Fyn
Få tilbud varmpeumpe sjælland
Nikita Gravesen
Skrevet af Nikita Gravesen, Skribent

Nikita har siden sommeren 2022 skrevet for Greenmatch.dk. Her skriver hun artikler om grønne løsninger til danskere, der gerne vil leve lidt grønnere. Hun sætter en dyd i at gøre kompleks information konkret. Selvom vejen til den grønne omstilling kan være besværlig og kompleks, mener hun, at alle skal have muligheden for at være med.

Så nemt er det
1
Bestil tilbud
Bestil tilbud ved at benytte formularen - angiv dine oplysninger og behov.
2
Match
Vi matcher dine oplysninger med relevante leverandører.
3
Modtag tilbud
Du modtager gratis op til 4 skræddersyede og 100% uforpligtende tilbud.
Bliv samarbejdspartner
Bliv samarbejdspartner Vi prøver altid at forbinde vores kunder med de bedste leverandører i branchen. Er du en af dem?