Indhent tilbud på solceller her
Sammenlign pris og kvalitet på solceller
Spar tid

Udfyld 1 formular, og modtag op til 4 tilbud fra udvalgte leverandører

Spar penge

Du kan spare op til 50% ved at sammenligne tilbud fra de bedste leverandører

Gratis og uforpligtende

Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser

Omtale og anbefalinger
OK
Penge
bolio
energi
Få op til 4 tilbud her Solceller - Få op til 4 gratis tilbud på solceller
Det tager under et minut!
Det tager under et minut!
Sidst opdateret: 05. februar 2019

Solceller til PRIVAT: Afgift, afskrivning, fradrag, moms og skat

Drømmer du om at investere i et solcelleanlæg? Har du svært ved at finde rundt i de mange regler?

Solceller til privat: Fradrag,afdrag ,afskrivning, moms og skat Drømmer du om at investere i et solcelleanlæg? Har du svært ved at finde rundt i de mange regler? I denne artikel giver vi en guide til dine muligheder i forbindelse med solceller og skat som privat person. Herudover får du en guide til dine og familiens rettigheder til afdrag, afskrivning, moms og fradrag.

Der er en forskel på om du investerer i et solcelleanlæg som erhvervsdrivende eller som privatperson. Denne artikel kigger kun på hvilke afgifter og skattefordele, du har som privatperson. Vil du læse mere om mulighederne for erhvervsdrivende så læs videre her: Solceller til erhverv: Afgift, afskrivning, fradrag, moms og skat.

Solceller til private

Denne artikel berører kun anlæg, der maksimalt pr.husstand producerer 6 kWh. Herudover skal de være omfattet nettoafregningsordningen. Nettoafregningsordningen betyder blot at du har mulighed for at 'lagre' den overproduktion af el.

Hvad skal du gøre i forhold til skat?

Når indkomsten skal opgøres, kan du som privatperson vælge mellem den skematiske og regnskabsmæssige metode, også selvom der hverken er overskudsproduktion eller videresalg til el-netværket. Når beslutningen om hvilken metode der skal vælges er taget, kan det ikke laves om, hvis du vælger den skematiske metode. Husk at sætte dig godt ind i tingenene. Du skal være opmærksom på, at denne bslutning også påvirker, hvordan fremtidige investeringer i grøn energi skal registeres, så længe investeringerne falde under reglerne for vedvarende energi.

Vælger du den skematiske metode?

Den skematiske måde beregnes ifølge PWC på følgende måde:

Infographic (3)

Man beregner således på ens bruttoindkomst fra salg af el til el-netværket, hvor der er et bundfradrag på 7.000 kr. Dernæst indtægtsføres 60% som den personlig indkomst. Der skal ikke betales AM-bidrag af dette beløb. Det er sjældent, at der opnås mere end 7.000 kr ved salg af el. Idet der kun indtægtsføres med 60 %, kan omkostninger til drift og vedligeholdelse, herunder også afskrivninger, ikke trækkes fra. Derimod kan renteudgifter trækkes fra kapitalindkomsten.

Den skematiske metode er som udgangspunkt den nemmeste at anvende.

Den skematiske metode giver dig mulighed for at få håndværkerfradrag. Du kan altså trække den håndværkerløn fra, det koster, at få installeret anlægget. Det et er et såkaldt ligningsfradrag, derfor kan der kun fratrække 15.000 kr. pr. person, dvs 30.000 i alt for et ægtepar. 

Vælger du den regnskabsmæssige metode?

Regnskabsmæssige metode betyder, at overskuddet opgøres som indtægt minus omkostning. Anvendes den regnskabsmæssige metode, ses solcelleanlægget som værende udelukkende brugt til erhverv. Du bliver derfor beskattet som om du anvender anlægget 100% til erhverv. Der gives ikke håndværkerfradrag. Den regnskabsmæssige metode er som udgangspunkt den bedste at anvende. Den giver mulighed for et skattemæssigt underskud efter afskrivninger det første år. Det er muligt at trække underskuddet fra i en anden personlig indkomst. Desuden kan du anvende virksomhedsordningen.

Skal du betale afgifter?

Du bliver fri for energiafgifter af produktionen, hvis du i din husstand installerer et anlæg, hvis kapacitet ikke overstiger 6 kWh. Når du er privatperson, har du modsat erhvervsdrivende mulighed for at lagre den overskydende el-produktion. Du har således mulighed for at anvende den 'ekstra' el i de perioder, hvor solen ikke skinner. Desværre er det sådan, at du ofte er afhængig af det kollektive el-netværk, i de perioder hvor solen er væk. I disse tilfælde bliver du blot beskattet på almindeligvis for den strøm, du anvender. Dette regnestykke opgøres en gang om året. Afhængig af hvor meget energi du har produceret sammenlignet med hvad du har brugt fra elselskabet, så får du enten en salgsindtægt tilbage, eller du skal betal en energiafgift.

Du skal have en godkendelse fra energinet.dk, før du kan lagre og senere anvende din overproduktion uden at skulle betale afgift. Dette kaldes nettoafregning. Det betyder, at du KUN skal betale den mængde strøm, du selv bruger fra elselskabet. Salg af din overproduktion til elselskabet sker uden afgift, idet de selv påregner den.

Hvis du bor i et lejlighedskompleks har du mulighed for at installere et anlæg med større kapacitet end de 6 kWh og stadig blive godkendt til nettoafregning. Dette gælder så længe, der ikke produceres mere end 6 kWh pr. husstand/lejlighed. Hver lejlighed skal derfor have en fordelingsmåler, der kan dokumentere dette.

Skal du betale moms?

Er din private husstand nettoafregnende kan den ikke momsregistreres. Dette begrundes også med, at du i momsmæssig forstand ikke driver en økonomisk virksomhed. Anskaffelses- og driftsomkostninger ses som nettoudgifter, som indgår som en del af de skattemæssige udgifter.

Få et tilbud

Vi håber du er blevet lidt klogere på hvilke elementer du skal overveje, inden du som privatperson investerer i et solcelleanlæg. Du kan få endnu mere hjælp og modtage op til 4 forskellige tilbud ved at udfylde en kontaktformular.

Udfyld formularen her: Solcelleanlæg