Sammenlign priser på solceller
Udfyld formularen på et minut for at starte processen
Få op til 4 tilbud her Få op til 4 tilbud her
Med 3 nemme trin
Med 3 nemme trin
Spar tid
Spar tid
Udfyld 1 formular, og modtag op til 4 tilbud fra udvalgte leverandører
Spar penge
Spar penge
Spar penge ved at sammenligne tilbud og vælg det bedste
Gratis og uforpligtende
Gratis og uforpligtende
Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser
Omtale og
anbefalinger
Dr
Tv2
Bolius (1)
Energitjenesten
A 100% A
Tekststørrelse
Sidst opdateret: 18 juni 2021

Solceller til erhverv: Afgift, afskrivning, fradrag, moms og skat

Sådan reducerer du omkostningerne på din grønne investering

Der kan være mange penge at spare, når du vil energirenovere din bolig. I 2021 er håndværkerfradraget fordoblet, ligesom du til udvalgte grønne investeringer kan søge energitilskud og få dækket op til 20% af totalprisen.

Læs mere her:

Regler for privatejede solcelleanlæg 

Drømmer du om at investere i et solcelleanlæg? Har du svært ved at finde rundt i de mange regler? I denne artikel giver vi en guide til dine muligheder i forbindelse med solceller og skat som privatperson. Derudover får du en guide til dine og familiens rettigheder til afdrag, afskrivning, moms og fradrag.

Der er en forskel på, om du investerer i et solcelleanlæg som erhvervsdrivende eller som privatperson. Denne artikel kigger kun på, hvilke afgifter og skattefordele du har som privatperson. Vil du læse mere om mulighederne for erhvervsdrivende, så læs videre her: Solceller til erhverv: Afgift, afskrivning, fradrag, moms og skat.

Denne artikel berører kun anlæg, der maksimalt pr. husstand producerer 6 kWh. Herudover skal anlæggene være omfattet af nettoafregningsordningen. Nettoafregningsordningen betyder, at du har mulighed for at lagre den overskydende produktion af el.

Hvad skal du gøre i forhold til skat?

Når indkomsten skal opgøres, kan du som privatperson vælge mellem den skematiske og regnskabsmæssige metode, også selvom der hverken er overskudsproduktion eller videresalg til el-netværket. Når beslutningen om, hvilken metode der skal vælges, er taget, kan det ikke laves om, hvis du vælger den skematiske metode.

Vigtigt om skatteforhold

Husk at sætte dig godt ind i tingene. Du skal være opmærksom på, at denne beslutning også påvirker, hvordan dine fremtidige investeringer i grøn energi registreres, så længe investeringerne falder under reglerne for vedvarende energi.

Den skematiske metode

Den skematiske metode er som udgangspunkt den nemmeste at anvende, men ikke den bedste. Den skematiske metode beregnes ifølge PWC på følgende måde:

  1. Man beregner på bruttoindkomsten fra salg af el til elnetværket, hvor der er et bundfradrag på 7.000 kr. Bemærk, at bruttoindkomsten sjældent vil overstige bundfradraget, og regnestykket derfor vil gå i nul.
  2. I tilfælde af at bruttoindkomsten overstiger bundfradraget, kan du få fradrag for yderligere 40% af dette beløb. Det betyder, at de resterende 60% opgøres som personlig indkomst. Der skal ikke betales AM-bidrag af dette beløb.
  3. Idet der kun indtægtsføres med 60%, kan omkostninger til drift og vedligeholdelse, herunder også afskrivninger, ikke trækkes fra. Derimod kan renteudgifter trækkes fra kapitalindkomsten.

Den skematiske metode giver dig mulighed for at få håndværkerfradrag. Du kan altså trække den håndværkerløn fra, det koster at få installeret anlægget. Det er et såkaldt ligningsfradrag, derfor kan der kun fratrækkes 25.000 kr. pr. person, dvs. 50.000 i alt for et ægtepar. 

Den regnskabsmæssige metode

Den regnskabsmæssige metode betyder, at overskuddet opgøres som indtægt, minus omkostninger.

Anvendes den regnskabsmæssige metode, ses solcelleanlægget som værende udelukkende brugt til erhverv. Du bliver derfor beskattet som om du anvender anlægget 100% til erhverv. Der gives derfor ikke håndværkerfradrag.

Den regnskabsmæssige metode er som udgangspunkt den bedste at anvende. Den giver mulighed for et skattemæssigt underskud efter afskrivninger det første år. Det er muligt at trække underskuddet fra i en anden personlig indkomst. Desuden kan du anvende virksomhedsordningen.

Skal du betale afgifter?

Du bliver fri for energiafgifter af produktionen, hvis du i din husstand installerer et 6 kWh solcelleanlæg eller mindre. Så længe kapaciteten ikke overstiger 6 kWh. Når du er privatperson, har du modsat erhvervsdrivende mulighed for at lagre den overskydende el-produktion. Du har mulighed for at anvende den ekstra el i de perioder, hvor solen ikke skinner.

Desværre er det sådan, at du ofte er afhængig af det kollektive elnetværk i de perioder, hvor solen er væk. I disse tilfælde bliver du blot beskattet på almindelig vis for den strøm, du anvender. Dette regnestykke opgøres én gang om året. Afhængig af, hvor meget energi du har produceret sammenlignet med, hvad du har brugt fra elselskabet, så får du enten en salgsindtægt tilbage, eller du skal betale en energiafgift.

Du skal have en godkendelse fra energinet.dk, før du kan lagre og senere anvende din overproduktion uden at skulle betale afgift. Dette kaldes nettoafregning. Det betyder, at du KUN skal betale den mængde strøm, du selv bruger fra elselskabet. Salg af din overproduktion til elselskabet sker uden afgift, idet de selv påregner den.

Hvis du bor i et lejlighedskompleks, har du mulighed for at installere et anlæg med større kapacitet end de 6 kWh og stadig blive godkendt til nettoafregning. Dette gælder så længe, der ikke produceres mere end 6 kWh pr. husstand/lejlighed. Hver lejlighed skal derfor have en fordelingsmåler, der kan dokumentere dette.

Skal du betale moms?

Er din private husstand nettoafregnende, kan den ikke momsregistreres. Dette begrundes også med, at du i momsmæssig forstand ikke driver en økonomisk virksomhed. Anskaffelses- og driftsomkostninger ses som nettoudgifter, som indgår som en del af de skattemæssige udgifter.

Bestil op til 4 skræddersyede tilbud på solceller 

Ønsker du tilbud på solceller til din bolig? Her på GreenMatch.dk kan du helt gratis og uforpligtende bestille op til 4 skræddersyede tilbud på solceller. Udfyld kontaktformularen øverst, og vi kontakter dig telefonisk med opfølgende spørgsmål. Du vil derefter modtage tilbuddene og i ro og mag vælge, hvad der passer bedst til dig.

Bestil tilbud på solcelleanlæg til boligen her

Det tager kun 2 minutter