Solceller

Sammenlign pris og kvalitet på solceller - Bestil flere tilbud her!

Spar tid

Udfyld kun 1 formular og modtag op til 4 tilbud fra særligt udvalgte samarbejdspartnere

Spar penge

Du kan spare op til 50% ved at sammenligne tilbud fra de bedste leverandører

Gratis og uforpligtende

Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser

Omtale og anbefalinger
OK
Penge
bolio
energi
Få op til 4 tilbud her Solceller - Få op til 4 gratis tilbud på solceller
Det tager under et minut!
Det tager under et minut!

Info om solceller

For dig, der ønsker at opnå store besparelser på el-regningen og skåne miljøet, vil solceller være en gunstig løsning. Solceller danner elektricitet til dit hjem ved at optage energi fra lyset. Jo stærkere lyset er, jo mere energi kan solcellerne optage og omdanne til elektricitet. Solcellerne virker også selvom, det er overskyet, men kan generere mest elektricitet, når solen skinner.

Solceller er placeret på husenes tage og facader, men kan også indbygges i vinduer eller bruges som solafskærmning. Solceller vil typisk være placeret, så de vender mod syd, da solcellerne her har bedst mulighed for at optage energien fra sollyset.

Solceller laver elektricitet. Vil du vide, hvordan du kan opvarme din bolig med grøn energi? Så kan du læse mere om varmepumper her: Varmepumpe

Hvad er solceller?

Solceller må ikke forveksles med solvarmeanlæg. Solceller genererer el, mens solvarmeanlæg laver direkte varme. Solceller er i stand til at optage energi fra solens lys og omdanne den til elektricitet, hvilket solcellerne kan gøre helt uden forurening. De bedste solceller er i stand til at omsætte cirka 20 % af lysets energi til elektricitet. Solceller opsættes typisk i sektioner eller moduler, som omfatter 30 til 80 solceller afhængigt af, hvor store solcellerne er. Et modul består af siliciumplader, der er loddet sammen med hinanden. Når lyset rammer modulerne produceres der jævnstrøm. Styrken af jævnstrømmen afhænger af lysets skarphed og solcellernes størrelse.

I dag eksisterer der to former for solceller: Stand alone solceller Nettilsluttede solceller.

Stand alone solceller

Stand alone solceller er en type solceller, der oplagrer energien fra solens lys i et batteri. Man bruger ofte denne type solceller på steder, hvor man ikke er tilsluttet det offentlige el-net. Derfor kan stand alone solceller typisk være gunstige på for eksempel sejlbåde eller i kolonihavehuse. Disse solceller kan fås i alle størrelser.

Nettilsluttede solceller

Denne type solceller lagrer ikke energien i eget batteri, men sender energien ud i det offentlige el-net. Dette betyder, at den el, som du ikke selv bruger, kan anvendes af andre, der er tilsluttet el-nettet. Disse solceller er den mest anvendte og kan benyttes af alt, der tilsluttet det offentlige el-net. Jo større en bygning, jo større skal dit solcelleanlæg være.

Derudover opdeler man solceller i krystallinske og tyndfilmssolceller. De krystallinske solceller findes i to varianter:

 • monokrystallinske solceller
 • polykrystallinske solceller

Monokrystallinske solceller har den bedste virkningsgrad og består af silicium krystal. De polykrystallinske solceller består af flere siliciumkrystaller og har oftest et blåligt skær. Tyndfilmssolceller findes som ikke-krystalliserede solceller og består af ikke-krystalliseret silicium. Tyndfilmssolceller er knapt så effektive, som de krystallinske. Til gengæld er disse i stand til at producere ved diffust lys og er ikke nær så følsomme over for skygger.

Eksempel på solcelle priser

Herunder vises det grafisk, hvordan prisen på solceller hænger sammen med solcellernes ydeevne. Den lodrette akse viser prisen for solcelleanlægget, mens den vandrette er symbol for solcelleanlæggets ydeevne. Grafen viser, hvor mange kWh solcelleanlægget er i stand til at producere. Det skarpe øje vil ydermere kunne se, at enhedsprisen på kWh falder, jo flere solceller der behøves.

Det er vigtigt at bemærke, at denne graf kun er vejledende, fordi der ikke tages udgangspunkt i forskellige kvalitet og leverandører.

Solceller Pris

Finansiering af solceller

Som grafen ovenover viser, er solceller en investering, der kræver en relativ høj pris. For mange mennesker kræves der derfor et lån, før drømmen om grøn energi kan gå i opfyldelse. Prisen på lånet til solcellerne skal naturligvis tages i betragtning, når du udregner prisen på solcellerne, og hvor lang tid det tager at tilbagebetale investeringen.

Nogle leverandører og el-selskaber yder lånemuligheder til solceller. Renten her er dog typisk højere end i bankerne. I mange tilfælde er bankerne ikke villige til at låne penge ud, men når det kommer til solceller, ser de anderledes på det. Dette skyldes, at der er betydelige besparelser på el-regningen, samt at din boligs værdi vil stige, hvis der installeres solceller. Grundet dette vælger mange mennesker at tage lån i deres boligs friværdi, for at få råd til solcellerne.

Hvad er et solcelleanlæg

Mange mennesker forveksler solcelleanlæg med solvarmeanlæg. Solcelleanlægget genererer elektricitet, mens solvarmeanlægget laver varme.

Når solceller laver el, sker det helt uden forurening. De mest effektive solcelleanlæg er i stand til at omdanne omkring 20 % af solens energi til elektricitet. Normalt opsættes solcelleanlægget i såkaldte moduler, som omfatter mellem 30 til 80 solceller, afhængigt af deres størrelse. Modulerne består af siliciumplader, der er loddet sammen. Når lyset rammer pladerne genereres der jævnstrøm. Styrken af denne strøm varierer efter lysets skarphed og solcellernes størrelse.

Der eksisterer i dag to former for solcelleanlæg:

 • Stand alone solcelleanlæg
 • Nettilsluttede solcelleanlæg
Forklaring af solceller

Stand alone solcelleanlæg

Stand alone solcelleanlæg optager energien i lyset og oplagrer den i et batteri. Denne type solcelleanlæg er ikke tilsluttet det offentlige el-net og anvendes oftest på steder, hvor det offentlige el-net ikke er nødvendigt eller muligt. Et godt eksempel herpå er både og kolonihavehuse. Det er muligt at få stand alone solcelleanlæg i alle størrelser.

Nettilsluttede solcelleanlæg

De nettilsluttede solcelleanlæg er de mest anvendte, og forskellen på denne type og stand alone solcelleanlægget er, at denne er tilsluttet det offentlige el-net og derfor ikke oplagrer energien i eget batteri. Det vil sige, at den elektricitet, som du ikke selv bruger, sendes ud på det offentlige el-net og bliver dermed anvendelig for andre end dig selv. Det betyder også, at du kan sælge den strøm, som du ikke selv bruger. Jo større dit hus (eller anden bygning) er, jo større skal dit solcelleanlæg også være.

Solcelleanlæg opdeles i krystallinske og tyndfilmsanlæg. Endvidere opdeler man de krystallinske solcelleanlæg i monokrystallinske og polykrystallinske. Tyndfilms solcelleanlæg er non-krystalliserede solcelleanlæg og består af non-krystalliseret silicium. Tyndfilmssolceller er ikke lige så effektive som de krystallinske, men til gengæld er de bedre til at producere energi selv ved diffust lys.

Fordele ved solcelleanlæg

Den, for mange mennesker, vigtigste fordel ved et solcelleanlæg, er besparelserne på elregningen. Udover det, er der også følgende fordele ved at solcelleanlæg:

 • Solcelleanlæg støjer ikke
 • Solcelleanlæg er CO2-venlig
 • Solcelleanlæg producerer elektricitet, når behovet er størst
 • Solcelleanlæg har en lang levetid
 • Mulighed for at sælge overskydende strøm med et solcelleanlæg
 • Solcelleanlæg gør dig selvproducerende

Nogle grønne energikilder har den ulempe, at de kan være støjende. Et solcelleanlæg støjer ikke. Dette kan have meget at sige, hvis den optimale position for solcelleanlægget er uden for soveværelset. Her er det rart at vide, at du ikke får spoleret din nattesøvn.

Solcelleanlæg er meget skånsom ved naturen i forhold til CO2. Som tommelfingerregel reducerer du CO2-udslippet med et ton om året, hvis du har et solcelleanlæg på 20 kvadratmeter. Dette afhænger også af solcelleanlæggets effektivitet.

Det er i dagtimerne, at dit behov for elektricitet er størst. Derfor er det også en fordel, at det er her, at solcelleanlægget producerer mest strøm. Det kommer ikke til at betyde, at du kommer til at mangle elektricitet, når mørket falder på, for solcelleanlægget overproducerer strøm i forhold til dit forbrug. Den overskydende strøm sendes ud på det offentlige el-net, hvor det er muligt at hente strømmen tilbage, når du behøver den.

Solcelleanlæg er for mange mennesker en stor investering. Derfor er det også rart at vide, at levetiden er lang. Levetiden afhænger af effektiviteten og kvaliteten af solcelleanlægget, men en tommelfingerregel er, at du ikke skal tænke på en ny investering i 30 år. Leverandører af solcelleanlæg har oftest en effektivitetsgaranti på 20-25 år.

For mange mennesker, der køber et solcelleanlæg, er det også en dejlig følelse at vide, at man er uafhængig af andre for at kunne få elektricitet i sin bolig. Oven i købet følger der også glæden ved, at man kan generere strøm, som andre kan benytte.

Tilskud til solceller og solcelleanlæg

Når du regner prisen ud på solcellerne, skal prisen på monteringen også tages i betragtning. Til denne montering er det muligt at få et tilskud i form af håndværkerfradraget. Det betyder, at du kan få 15.000 kroner i tilskud for hver person i husstanden, der er fyldt 18 år. Det er kun håndværkerens arbejde i forbindelse med monteringen, der er fradragsberettiget. Det er ikke muligt at trække materialerne til solcellerne fra i skat.

Der findes et par forskellige muligheder for tilskud. En af dem er håndværkerfradrag. Håndværkerfradraget blev indført af regeringen, fordi man gerne ville sætte gang i håndværkerbranchen igen efter nogle års tilbagegang. Fradraget fungerer på den måde, at du for hver person i husstanden, der er fyldt 18 år, kan trække 15.000 kroner fra i skat. I praksis vil det sige, at du vil få cirka en tredjedel af håndværkerregningen tilbage i skat. Det er kun det udførte arbejde under installationen, der kan trækkes fra. Selve solcelleanlægget er ikke fradragsberettiget. Du skal selv huske at indberette arbejdet til skat.

Nogle elselskaber giver også tilskud til dit forbrug, såfremt du vælger at anvende deres el-net.

Sælg din strøm

Med et solcelleanlæg er det muligt at sælge den strøm, som du ikke selv når at bruge. Det betyder simpelthen, at du får penge for den energi, som du producerer, når andre bruger den. Producerer man overskydende el, afregnes man på én af følgende måder:

Faste afregningspriser i 10 år (kr./kWh) 2013 2014 2015 2016
1. Solcelleanlæg <= 6 kW per husstand 1.30  1.16  1.02  0.88
2. Fællesanlæg på tag/bygninger 1.45  1.28  1.11  0.94
3. Fællesanlæg på jord og lign. 0.90  0.84  0.78  0.72


Disse priser gælder i 10 år, hvorefter man bliver afregnet til markedspriser

Ved at sælge den overskydende el, kan det blive et rigtigt fornuftigt regnestykke. Det koster cirka 60 øre med et solcelleanlæg at generere en kWh. Hvis man tager ovenstående tal i betragtning betyder det, at dit eget forbrug er gratis. Udover det må du tjene 7.000 kroner skattefrit om året på din el.

Tilbud på solceller

Hvis du har besluttet dig for at investere solceller, er der her nogle råd til, når du skal indhente tilbud. Indhent altid tilbud fra flere leverandører. Dette sikrer dig, at du får flere priser på forskellige typer af solceller og dermed den rigtige pris. På den måde får du også flere vinkler på, hvordan du får dækket dine behov bedst muligt.
Endvidere får du også flere bud på forskellige services og garantiordninger.

Her på siden kan du hurtigt og nemt indhente tilbud fra flere udbydere. Det fungerer på den måde, at du skal udfylde kontaktformularen til højre på siden. I denne kontaktformular skal du beskrive, hvilke personlige ønsker og behov, du har. Herefter matcher vi dine behov og ønsker med forskellige leverandører, der herefter kontakter dig med henblik på et tilbud. Det er hurtigt og enkelt, og er 100 % gratis og uforpligtende for dig.

Fordele ved solceller

Der er flere betydelige fordele ved at benytte solceller som sin el-kilde. Den væsentligste fordel er for mange mennesker, at de kan spare penge på deres elregning, men der er også andre fordele ved solceller:

 • Ingen støj
 • Co2 venlig
 • Produktionen af strøm sker, når behovet er størst i dagtimerne
 • Lang levetid
 • Du kan tjene penge på at sælge el til andre
 • Du er uafhængig af at få el fra andre

Når solcellerne skal lave elektricitet, sker det helt uden, at du bliver generet af støj. Det betyder meget, fordi andre grønne energiformer har tendens til at være generende.

Co2 venligheden er enorm. Som tommelfingerregel siger man, at for hver 20 kvadratmeter solceller sparer man 1 ton Co2 om året. Dette afhænger naturligvis af solcellernes effektivitet.

Det er i de vågne timer, at solcellerne optager mest energi, hvilket er godt, fordi, det er her, behovet for elektricitet er størst. Dette betyder dog ikke, at du kommer til at mangle elektricitet om natten, fordi solceller i dagtimerne overproducerer el i forhold til, hvad der bliver forbrugt. Den overskydende energi oplagres i det offentlige el-net.

Solceller er en af de grønne energiformer, der har den længste levetid. Som tommelfingerregel skal du ikke tænke på, hvordan du får el de næste minimum 30 år. Levetiden på solcellerne varierer efter kvalitet og vedligeholdelse, og mange leverandører har en effektgaranti på 20-25 år.

Eftersom, solcellerne kan være tilsluttet til det offentlige elnet, er det muligt at sælge den energi, som man ikke selv forbruger. Dette skyldes, at man sælger den overskydende videresender energien til det offentlige el-net, der så bliver brugt af andre end dig selv. Dette betyder også, at du får penge for hver kWh, du producerer uden selv at bruge den. Ved solceller er det ydermere dejligt at kunne sige, at man uafhængig af andre for at kunne få elektricitet i sit hus, og at man oven i købet også sørger for, at naboen kan tænde sin lampe.

Læs også:Solcelleanlæg

Hvilke begrænsninger er der ved solceller?

Der er ikke nogle deciderede ulemper ved solceller, men der figurerer nogle begrænsninger. Den væsentligste begrænsning er, at det er en af de dyreste former for grøn energi. Prisen afhænger af kvaliteten og størrelsen, men som udgangspunkt skal du regne med 70.000 kroner for et godt solcelleanlæg.

Solcellerne bruger lyset til at generere elektricitet, så det er vigtigt, at solcellerne ikke kan rammes af skygger. Derfor må der ikke være træer, buske, antenner eller andre genstande ved din bolig, der kan står i vejen for, at solcellerne kan optage lyset.

En, for mange mennesker, dårlig ting ved solcellerne er, at de ikke passer arkitektonisk med et hus. Mange mennesker anser det for at være svært at kunne integrere solceller, så de ikke fremstår som mærkelige fremmedelementer i forhold til huset.

Hvad skal du overveje ved køb af solceller?

Den vigtigste ting, du skal overveje i forbindelse med solceller er, om dit hus' udformning og beliggenhed er egnet til solceller. Placeringen af solceller er nemlig det, der er afgørende for, om de kan optage energien i lyset. Danmarks beliggenhed gør, at den optimale placering af solcellerne er mod syd og med en hældning på 30-45 grader, hvis man udelukkende ser på, hvordan solcellerne kan optage mest energi. Det skal dog bemærkes, at det afhænger af årstiderne, fordi solen står forskelligt på himlen på forskellige tidspunkter af året. Når du overvejer placeringen af solcellerne, er der også følgende ting, som du skal undersøge:

 • Om der er ændringer på vej i lokalplanen
 • Om huset er fredet
 • Om der er regler for, hvordan husets facade skal se ud
 • Om solcellerne generer naboer med reflekser
 • Om der er regler for bygningshøjde i forhold til naboer
 • Om solcellerne harmonerer med det arkitektoniske

Det arkitektoniske aspekt kan afhjælpes, da solcellerne findes i flere farver. For eksempel kan det være hensigtsmæssigt, hvis du har et sort tegltag, at du investerer i sorte solceller for på den måde at "gemme" solcellerne væk.

Når du skal overveje køb af solceller, er det naturligvis også væsentligt, hvor stort dit hus er. Typisk siger man, at et hus på 120 kvadratmeter kræver et solcelleanlæg på 40 kvadratmeter. Det kan dog variere efter kvalitet og i høj grad efter, hvor stort dit behov og forbrug er.

Når du vælger solceller, skal du også overveje, hvad dine krav til levetiden er. Jo mere kvalitet, der er i solcellerne, jo mindre vedligeholdelse kræver de og dermed forlænges levetiden. Det kan være hensigtsmæssigt at købe solceller med høj kvalitet, fordi de i længden vil være billigst, selvom de på købstidspunktet måske er dyrere.

Installation af solceller

Installatoer installere solcellerI Danmark er der et lovkrav om, at installationen af solceller skal ske af installatører med autorisation. Det er normalt el-installatører med efteruddannelse, der foretager installationen af solcellerne

Er der tale om mindre stand alone solcelleanlæg, må du gerne selv installere det, men det frarådes, da selv små anlæg ikke er ufarlige.

Pris på solceller

Som grundregel kan grøn energi altid kan betale sig, selvom solceller er en relativ dyr teknologi. I 2001 forsøgte man fra folketingets side at udbrede budskabet om grøn energi og brugen af solceller som en ny energikilde. Der blev lagt et mål, at inden årets udløb skulle der være installeret 1000 nye solcelleanlæg rundt omkring i Danmark. Det blev desværre kun til 700. Sidenhen er prisen på solceller faldet med 30-40 procent, hvilket også skyldes øget konkurrence. Flere ting afgør, hvad prisen på dine solceller er. Som med så mange andre ting er kvaliteten afgørende for prisen. Det skal bemærkes, at et dyrt anlæg godt kan betale sig på den lange bane, da det typisk kræver mindre vedligeholdelse.

Den vigtigste faktor, der afgør prisen, er naturligvis dit behov for KwH. Jo flere kWh, du forbruger, jo højere vil prisen på solcellerne blive. Har du et almindeligt parcelhus med et almindeligt forbrug, vil prisen være på cirka 70.000 kroner, men det kan variere efter leverandør. Nogle leverandører opgiver prisen inklusiv installation og moms, mens andre opgiver prisen uden disse to ting. Det er også vigtigt at bemærke, at prisen på solceller kan variere alt efter, om leverandøren tilbyder garanti - og vedligeholdelsesordninger eller ej. Selvom det er dyrere at vælge disse ordninger, kan det på længere sigt gøre prisen lavere, da man slipper for reparationer og vedligeholdelse. Ved installation af solceller bør du huske, at det er muligt at få tilskud.

Læs mere om: Solceller priser

Tilskud til solceller

Det er muligt at få tilskud til solceller i din private bolig. Tilskuddet bliver givet i form af håndværkerfradrag, hvilket går ud på, at det er muligt for få et tilskud til håndværkernes arbejdsløn. Lønnen bliver betalt af staten. Grunden til at staten indførte håndværkerfradraget var, at de ønskede at sætte skub i håndværkerbranchen igen efter års tilbagegang. Fradraget fungerer på den måde, at du for hver person i husstanden, der er fyldt 18 år, har ret til et fradrag på 15.000 kroner. Bor I to personer over 18 år, kan I trække 30.000 kroner i skat, hvilket i praksis vil sige, at I får cirka 10.000 kroner tilbage i skat. Det skal bemærkes, at det kun er håndværkernes løn, der fradragsberettiget, så du kan altså ikke trække selve materialerne til solcellerne fra. For at få tilskuddet på solcellerne er det vigtigt, at du selv indberetter det udførte stykke arbejde til skat

Nogle el-selskaber giver også tilskud, hvis du vælger at anvende deres el-net.

Sælg din strøm

En af de fordele, der forbundet med solceller er, at du kan få penge for den strøm, som du ikke selv bruger. Producerer man overskydende strøm, afregnes dette i følge energitjenesten på følgende måde:

 

Faste afregningspriser i 10 år (kr./kWh) 2013 2014 2015 2016
1. Solcelleanlæg <= 6 kW per husstand 1.30  1.16  1.02  0.88
2. Fællesanlæg på tag/bygninger 1.45  1.28  1.11  0.94
3. Fællesanlæg på jord og lign. 0.90  0.84  0.78  0.72

 

Disse afregningspriser er gældende i 10 år, hvorefter man bliver afregnet til markedspriser.

Det koster omkring 60 øre at producere en kWh med solcelle, hvilket gør det til et meget favorabelt regnestykke ovenstående tal taget i betragtning. Det betyder i praksis, at dit eget el-forbrug er gratis, og at du herefter må tjene op til 7000 kroner skattefrit om året.

Tilbud på solceller

Går du med overvejelserne om at investere i solceller, bør du få tilbud fra flere forskellige leverandører. Dette vil sikre dig, at du finder solceller til rigtige pris, og at du får dækket dine behov bedst muligt. Udover dette kan du også få et indtryk af, hvilken leverandør, der yder den bedste service i forhold til garantier.

Her på siden kan du i ro og mag hente tilbud fra flere leverandører. Dette gør du ved at udfylde formularen her på siden, hvori du udfylder dine behov. Herefter vil du modtage tilbud fra flere udbydere. Det er helt uforpligtende og gratis og tager kun få minutter.