Vedvarende energi - Sammenlign priser fra lokale installatører
Udfyld formularen på et minut for at starte processen
Besvar et par enkelte spørgsmål, så finder vi de BEDSTE priser til dig.
Spar tid
Spar tid

Udfyld 1 formular, og modtag op til 4 tilbud fra udvalgte leverandører

Spar penge
Spar penge

Spar penge ved at sammenligne tilbud og vælg det bedste

Gratis og uforpligtende
Gratis og uforpligtende

Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser

Omtale og anbefalinger
DrTv2Bolius
Sidst opdateret: 21. maj 2024

Bygningspuljen

I 2023 blev Bygningspuljen til Varmepumpepuljen og Energirenoveringspuljen.

På vores side: tilskud til varmepumpe har vi skrevet om, hvordan du kan få tilskud til varmepumpe. Ligeså kan du læse om støtte til isolering ved hjælp af Energirenoveringspuljen på vores side: tilskud til efterisolering.

Søg tilskud til varmepumpe

Varmepumpepuljen åbner 27. maj 2024. Bliv klar til at søge om tilskud til varmepumpe ved at læse vores artikel.

Hent dine tilbud i dag, så du er klar til at søge når puljen åbner!

Du kan også få tilskud til isolering via Energirenoveringspuljen, der også er åben lige nu.

Bygningspuljen åbnede for sidste gang d. 14. september 2022.

Bygningspuljen gav tilskud til en række energiforbedrende tiltag, der gjorde helårsboligen mere klimavenlig. Tilskudsordningen åbnede for første gang for ansøgninger d. 15. oktober 2020, og puljen løb frem til 2023. Du kunne blandt andet få tilskud til:

Her i artiklen kan du læse mere om, hvad du kunne få tilskud til, hvor meget du kunne få i tilskud, og alt omkring Bygningspuljen.

Hvad kunne jeg søge tilskud til i Bygningspuljen?

Du kunne få tilskud til varmepumpe, jordvarme, isolering og udskiftning af vinduer og døre. Se hele listen herunder:

 • Luft til vand varmepumpe
 • Jordvarme
 • Udvendig isolering af ydervæg
 • Efterisolering af tag og loft
 • Isolering af terrændæk
 • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk
 • Udskiftning af facadevindue
 • Udskiftning af ovenlysvinduer
 • Forsatsvinduer og vindue med koblet ramme
 • Optimering af husets drift.

Fra 2020 blev der afsat 2,3 mia. kr. til Bygningspuljen, hvorfra danskerne kunne søge tilskud til varmepumpe og andre energirenoveringer. Målet med den politiske aftale var at udskifte op mod 70.000 oliefyr og 170.000 gasfyr til mere energivenlige alternativer som fjernvarme eller varmepumpe.

Du kan læse hele pressemeddelelsen om klimavenlig varme til danskerne her: Bred aftale om klimavenlig varme til danskerne.

Klimaminister, Dan Jørgensen: Nu bliver det lettere og billigere for danskerne at skifte fra sort til grøn varme. Olie- og gasfyr skal skiftes ud med varmepumper, der kører på grøn strøm og flere skal på fjernvarmenettet. Jeg vil gerne takke partierne for gode og konstruktive forhandlinger. Vi har lavet en god aftale, der gør en reel forskel for klimaet.

Bygningspulje tilskud

Bygningspuljen gav tilskud til: Luft til vand varmepumpe eller jordvarme, hvis du skiftede fra oliekedel, gasfyr, biokedel, elvarme eller fjernvarme, hvis kommunen har vedtaget at nedlægge fjernvarmeforsyningen til adressen.

Derudover måtte arbejdet ikke være påbegyndt, før du fik tilsagn om tilskud. Det var dog tilladt at indhente tilbud, lave en projektbeskrivelse og indhente den nødvendige dokumentation. Du måtte først skrive under på en købsaftale, når du havde ansøgt og fået tilsagn om tilskud.

Det skulle være en VE-godkendt virksomhed, som stod for opsætningen af din varmepumpe.

Biokedel kan være:

Kakkelovn, kamin, brændeovn eller pillefyr

Få tilbud på grønne energiløsninger

Udfyld formularen på bare 1 minut

Isolering

Du kunne få tilskud til følgende isoleringsopgaver:

 • Udvendig isolering af massiv og let ydervæg (ikke for hulmur og kælderydervæg).

Ved udvendig isolering af ydervæg, måtte ydervæggen ikke have en u-værdi der er lavere end 0,21 W/m3K før forbedringen. Efter udførelse måtte den højest være 0,18 W/m3K.

 • Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag.

Ved tag- og loftsisolering måtte u-værdien ikke være lavere end 0,14 W/m3K inden forbedringen og efter måtte den højest være 0,12 W/m3K.

 • Isolering af terrændæk

Ved isolering af terrændæk måtte terrændækket ikke have en u-værdi lavere end 0,12 W/m3K og efter forbedringen måtte den højest være 0,10 W/m3K.

 • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk

Ved udvendig isolering af sokkel ved terrændæk, måtte soklen ikke have et linjetab lavere end 0,15 W/mK, og efter forbedringen med efterisolering af 150 mm isolering med en λ på højest 0,04 W/mK. Isoleringen skulle minimum 600 mm ned under terræn og måtte aldrig gå dybere end til underkanten af soklen.

Vinduer

Udskiftning af facade,-  ovenlys- og forsatsvinduer og vindue med koblet ramme.

Nye facadevinduer skulle overholde Bygningsreglementets krav fra 2020, have energimærke A og energitilskuddet (Eref) skulle være følgende: ≥ -0 kWh/m2 år.

For ovenlysvinduer gjaldt det, at efter udskiftning skulle de nye vinduer have et energitilskud (Eref) på mindst 15 kWh/m2.

I forhold til forsatsvinduer eller vindue med koblet ramme, så skulle de opfylde:

 • u-værdi på maksimalt 1,2 W/m2 K
 • g-værdi (solvarmetransmittas) på minimum 0,6.
Hvad er energitilskud (Eref)?

Et vindues energiegenskab kan beskrives som et energitilskud, som har betegnelsen Eref.

Eref er, hvor meget energi et vindue i gennemsnit bidrager med i fyringssæsonen. Vinduer har ofte negative værdier, hvilket betyder, at de taber energi. A-mærkede vinduer har enten neutrale eller positive værdier, hvilket betyder, at de enten holder på energien eller tilføjer energi.

Hvor meget kunne jeg få i tilskud?

Tilskuddene afhang af, hvad du søgte tilskud til. Boligens størrelse og varmepumpens energimærke havde indflydelse på størrelsen af tilskuddet.

Luft til vand varmepumpe

Du kan se tilskudssatserne for luft til vand varmepumpe herunder:

Luft til vand varmepumpe tilskud
Opvarmet arealMarkedspris pr. stk.Tilskud A++ mærket pr. stk.Tilskud A+++ mærket pr. stk.
Under 75 m285.000 kr.13.000 kr.17.000 kr.
75 m2 - 100 m287.000 kr.13.000 kr.17.000 kr.
101 m2 - 150 m294.000 kr.14.100 kr.19.000 kr.
151 m2 - 200 m2102.000 kr.15.000 kr.20.000 kr.
201 m2 - 250 m2111.000 kr.17.000 kr.24.000 kr.
251 m2 - 300 m2119.000 kr.18.000 kr.24.000 kr.
Over 300 m2124.000 kr.19.000 kr.25.000 kr.

Jordvarme

Du kan se tilskudssatserne for jordvarme herunder:

Tilskud ved konvertering til jordvarme
Opvarmet arealMarkedspris pr. stk.Tilskud A++ mærket pr. stk.Tilskud A+++ mærket pr. stk.
Under 75 m2109.000 kr.16.000 kr.22.000 kr.
75 m2 - 100 m2111.000 kr.17.000 kr.22.000 kr.
101 m2 - 150 m2118.000 kr.18.000 kr.24.000 kr.
151 m2 - 200 m2127.000 kr.19.000 kr.25.000 kr.
201 m2 - 250 m2137.000 kr.21.000 kr.27.000 kr.
251 m2 - 300 m2146.000 kr.22.000 kr.29.000 kr.
Over 300 m2151.000 kr.23.000 kr.30.000 kr.

Isolering

Du kunne også få tilskud til isolering. Størrelsen på tilskuddet afhang af typen af isolering og markedsprisen. Se alle tilskud herunder.

Tilskud til udvendig isolering af massiv ydervæg
ArealMarkedspris kr./m2Tilskud kr./m2
Pr. m2 til og med 200 m22.100 kr.310 kr.
Pr. m2 udover 200 m21.700 kr.250 kr.
Tilskud til udvendig isolering af let ydervæg
ArealMarkedspris kr./m2Tilskud kr./m2
Pr. m2 til og med 200 m2530 kr.80 kr.
Pr. m2 udover 200 m2420 kr.60 kr.
Tilskud til efterisolering af uudnyttet tagrum
U-værdi opgivet i energimærkningen [W/m2 K]Markedspris kr./m2Tilskud kr./m2
Pr. m2 til og med 200 m2Pr. m2 udover 200 m2Pr. m2 til og med 200 m2Pr. m2 udover 200 m2
U-værdi >=0,30440 kr.350 kr.70 kr.50 kr.
0,20 <= U-værdi< 0,30390 kr.310 kr.60 kr.50 kr.
0,14 <= U-værdi< 0,20260 kr.210 kr.40 kr.30 kr.
Tilskud til efterisolering af udnyttet tagrum
U-værdi opgivet i energimærkningen [W/m2 K]Markedspris kr./m2Tilskud kr./m2
Pr. m2 til og med 200 m2Pr. m2 udover 200 m2Pr. m2 til og med 200 m2Pr. m2 udover 200 m2
U-værdi >=0,30600 kr.480 kr.90 kr.70 kr.
0,20 <= U-værdi< 0,30550 kr.440 kr.80 kr.70 kr.
0,14 <= U-værdi< 0,20320 kr.260 kr.50 kr.40 kr.
Tilskud til efterisolering af fladt tag
U-værdi opgivet i energimærkningen [W/m2 K]Markedspris kr./m2Tilskud kr./m2
Pr. m2 til og med 200 m2Pr. m2 udover 200 m2Pr. m2 til og med 200 m2Pr. m2 udover 200 m2
U-værdi >=0,30560 kr.450 kr.80 kr.70 kr.
0,20 <= U-værdi< 0,30460 kr.370 kr.70 kr.60 kr.
0,14 <= U-værdi< 0,20340 kr.270 kr.50 kr.40 kr.
Tilskud til efterisolering af terrændæk
ArealMarkedspris kr./m2Tilskud kr./m2
Pr. m2 til og med 200 m2760 kr.110 kr.
Pr. m2 udover 200 m2610 kr.90 kr.
Tilskud til udvendig isolering af sokkel ved terrændæk
ArealMarkedspris kr./m2Tilskud kr./m2
Pr. m2 til og med 200 m22.300 kr.340 kr.
Pr. m2 udover 200 m21.800 kr.270 kr.
Få tilbud på grønne energiløsninger

Udfyld formularen på bare 1 minut

Hvem kunne få tilskud?

Du kunne søge om tilskud både som privatperson, andelsforening eller ejerforening i etageejendom. Du kunne få tilskud til bygninger med helårsstatus. Det betyder, at du kun kunne få tilskud til sommerhus, hvis sommerhuset har helårsstatus i BBR.

Desuden krævede nogle af tilskuddene, at du havde et opdateret energimærke.

Energimærke og tilskud

Tilskud til erhverv via Erhvervspuljen

Energistyrelsen uddeler også tilskud til erhverv som skal fremme energibesparelser i danske virksomheder. Der er afsat i alt 3,5 mia. kr. for perioden 2021-2029 i Erhvervspuljen.

Fakta om klimatilskud til virksomheder

 • Erhvervspuljen åbnede i oktober 2020.
 • Erhvervstilskud skal fremme energibesparelser i danske virksomheder.
 • Privatejede produktions-, handel- og servicevirksomheder inklusive f.eks. landbrug, fiskeri, gartneri og skovbrug kan søge tilskuddet.
 • Tilskuddet kan dække op til 50 % af en investering.
 • I perioden 2021-2029 er der afsat i alt knap 3,5 mia. kr. til Erhvervspuljen.

Du kan læse mere i vores guide: Tilskud til erhverv.

Hvordan fik jeg tilskud via Bygningspuljen?

Du kunne ansøge om tilskud inde på Sparenergi.dk. Her kunne du også slå din adresse op og se, hvilket energimærke din bolig havde samt få forslag til, hvilke energiforbedrende tiltag du kunne få lavet, og hvor meget du kunne få i tilskud.

I forhold til selve ansøgningsproceduren skulle du overordnet igennem 3 trin for at få tilskud. 

Først skulle du have et overblik over, hvad du ville have lavet. Her var det en god idé at indhente tilbud og komme i kontakt med installatører, som kan rådgive dig.

Herefter skulle du ansøge om tilsagn til tilskud og få det bevilget. Når du havde fået tilsagn om tilskud, kunne du påbegynde arbejdet.

Når arbejdet var færdiggjort, skulle du ansøge om at få udbetalt tilskuddet. Inde på Sparenergi.dk kunne du finde en ansøgervejledning, som beskrev alt, hvad du skal vide i forbindelse med udformningen af ansøgningen.

Tal og dokumenter du skal have klar til din ansøgning

Når Bygningspuljen åbnede, var det en god idé, at du allerede var godt forberedt, da du skulle have noget dokumentation klar samt nogle tal i forhold til, hvilket energiforbedrende tiltag du ønskede at få lavet.

Dette skulle du have klar, når puljen åbnede:

 • Ansøgererklæringen skulle være udfyldt.
 • Tingbosattest som er dokumentation for, hvem der ejer bygningen. Det kunne du finde på Tinglysning.dk.
 • Evt. dokumentation for at fjernvarme nedlægges. Det kunne du få hos din kommune.

Bygningspuljens krav

Hvis du gerne ville ansøge om tilskud, skulle du være opmærksom på, at der var nogle begrænsninger i forhold til, hvem der var berettigede til at få tilskud.

Alle disse krav og begrænsninger er også specificeret i Bygningspuljensbekendtgørelsen, hvor du kan læse om de lovmæssige rammer for Bygningspuljen.

Du kunne ikke få tilskud i disse situationer:

 • Du kunne ikke få tilskud, hvis din bolig ikke var registreret som helårsbeboelse.
 • Du kunne ikke få tilskud, hvis du havde skrevet under på en aftale med installatør eller købt materialer, inden du havde fået tilsagn om tilskud.
 • Du kunne ikke få tilskud med bagudvirkende kraft.
 • Du kunne ikke få tilskud til varmepumpe eller jordvarme, hvis du boede i et område med fjernvarme eller planlagt fjernvarme.
 • Du kunne ikke både få tilskud og håndværkerfradrag.
 • Du kunne ikke få tilskud, hvis du ikke var officiel ejer af bygningen eller kunne medsende endelig købsaftale og dokumentation for deponering af udbetaling.

Tilskud og fjernvarme

I forhold til fjernvarme kan du slå op i den elektroniske tingbog og tjekke, om din bolig har tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme.

Du kan se dette kort for at finde en oversigt over eksisterende og planlagte fjernvarmeområder. Er du i tvivl, kan du også kontakte din kommune.

Du kan også læse mere om fjernvarme, tilslutningspligt og forblivelsespligt på forbrug.dk, hvis du vil sætte dig ind i reglerne.

Stor efterspørgsel efter tilskud fra Bygningspuljen

I 2022 åbnede Bygningspuljen to gange. I første tilskudsrunde i 2022 blev puljen tømt indenfor én uge.

Første gang puljen åbnede i 2022 var d. 16. marts, og det var samlet set Bygningspuljens 4. åbning, siden den første gang i 2020. Da puljen åbnede efteråret 2022, var det dermed 5. gang, at Bygningspuljen åbnede. Den 5. gang Bygningspuljen åbnede, var den 14. september 2022. Puljen bestod i denne omgang af 121 mio. kroner. 

Tilskud fra Bygninsgpuljen i 2020 og 2021

I 2020 var der stor efterspørgsel på tilskud. Det oplevede vi både her på GreenMatch.dk og i Energistyrelsen, som uddeler tilskuddene.

Bygningspuljen åbnede første gang 15. oktober 2020, og der gik kun 4 dage, før Energistyrelsen havde fået fordelt de 245 millioner kr. der var i puljen. Næste gang puljen åbnede var 7. april 2021, og der var puljen på 250 millioner kr. tømt indenfor én dag.

Der var næsten 20.000 ansøgninger til Bygningspuljen i den allerførste åbning i 2020. Ud af disse fik 5.420 projekter tilsagn, mens 13.916 ikke fik støtte. I 2021 var der afsat 675 mio. kr. til puljen. Det er næsten 3 gange så mange penge som i 2020. Siden den første runde i 2020 er der blevet givet tilsagn til tilskud til over 40.000 boligejere.

Da puljen åbnede for 3. gang, var der ikke helt lige så meget gang i den. Der var også en del ændringer til Bygningspuljens rammer, som blev indført i foråret 2021, hvilket begrænsede hvem der kunne ansøge, og hvor meget de kunne få i tilskud.

Ændringer til Bygningspuljen foråret 2021

I foråret 2021 besluttede et politisk flertal at ændre rammebetingelserne for Bygningspuljen, så flere kunne få glæde af tilskuddene. Det indebar at:

 • tilskudssatserne blev sat ned, så flere kunne få tilskud
 • tilskuddene fremover kun kunne søges til boliger med energimærke E, F eller G (varmepumper undtaget)
 • 80 % af puljen i 2022 var øremærket til konvertering til varmepumpe
 • mulighed for at få tilskud til varmepumpe med integreret ventilation
 • mulighed for at få tilskud til at skifte fra elvarme til nyt våndbåren varmesystem både med varmepumpe og fjernvarme
 • mulighed for boligforeninger at søge tilskud til store varmepumper.
Få tilbud på grønne energiløsninger

Udfyld formularen på bare 1 minut

Ofte stillede spørgsmål om Bygningspuljen

Så nemt er det
1
Bestil tilbud
Bestil tilbud ved at benytte formularen - angiv dine oplysninger og behov.
2
Match
Vi matcher dine oplysninger med relevante leverandører.
3
Modtag tilbud
Du modtager gratis op til 4 skræddersyede og 100% uforpligtende tilbud.
Bliv samarbejdspartner
Bliv samarbejdspartner Vi prøver altid at forbinde vores kunder med de bedste leverandører i branchen. Er du en af dem?