Virksomhedens vilkår og betingelser
Omtale og anbefalinger
DrTv2Bolius
Sidst opdateret: 18. september 2023

Virksomhedens vilkår og betingelser

Vores oplysninger

Dette websted drives af Leads.io ("Leads.io"). En virksomhed, der er registreret i Danmark under CVR-nummer 35805702.

Vores adresse er:
Leads.io Aps
Islands Brygge 41, 4 sal. 
2300 København S
Danmark

(1) Indledning

Disse vilkår og betingelser ("vilkår") regulerer din brug af vores websted. Når du bruger vores websted, accepterer du disse vilkår fuldt ud. Hvis du er uenig i vilkårene eller dele af dem, må du ikke bruge vores websted.
Du skal være mindst 18 år for at bruge vores websted. Når du bruger vores websted og accepterer disse vilkår, garanterer og erklærer du, at du er mindst 18 år.
Hvis du bliver forretningspartner, vil du blive bedt om at acceptere yderligere vilkår og betingelser (for forretningspartnere) foruden dette dokument.

(2) Tjeneste 

Vores websted har til formål at sætte personer, der ønsker at modtage tilbud på et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste ("kunder"), i forbindelse med relevante udbydere, der tilbyder disse ("forretningspartnere"). Vi har en faciliteringsrolle som et mellemled, der bringer udbud og efterspørgsel sammen ("tjeneste"). 

(3) Definitioner og fortolkning

Henvisninger i disse vilkår til "vi", "os" og "vores" er henvisninger til AM, og henvisninger i vilkårene til "du", "dig" og "din/dit/dine" er henvisninger til den enkelte bruger af vores websted, og, hvor konteksten tillader det, enhver virksomhed eller person på vegne af hvilken webstedet bruges.
Derudover gælder følgende for disse vilkår:
"Kunder" betyder personer, der anmoder om et eller flere tilbud via webstedet
"Kundeemner" betyder oplysninger vedrørende en kunde og en kundes tilbudsanmodning, som kan købes af en forretningspartner
"Forretningspartnere" betyder virksomheder, partnerskaber og enkeltmandsvirksomheder, der har registreret sig på webstedet

"Tjeneste" betyder alle nuværende og fremtidige tjenester, der tilbydes, herunder, men ikke begrænset til, alt arbejde og alle aktiviteter, der udføres for at sætte kunder i forbindelse med forretningspartnere 
"Webstedsmateriale" betyder vores websted og alle data, alt indhold og alle materialer, der opbevares, hostes eller vises på vores websted,
og "dit indhold" betyder alt materiale (herunder og uden begrænsning tekst, grafik, billeder, lydmateriale, videomateriale og audiovisuelt materiale), som du indsender til os eller til vores websted til et hvilket som helst formål (herunder og uden begrænsning opbevaring eller udgivelse på, behandling af eller overførsel via vores websted, registreringer, billeder, der er uploadet af forretningspartnere, tilbudsanmodninger, feedback om forretningspartnere og bedømmelser af forretningspartnere).

(4) Kunder

Kunder kan sende en tilbudsanmodning til webstedet ved at udfylde og indsende vores "få et tilbud"-formular på webstedet. 
Oplysninger om en tilbudsanmodning, der er leveret via "få et tilbud"-formularen, kan blive offentliggjort til forretningspartnere via vores websted. Felter i "få et tilbud"-formularen, hvor der anmodes om personoplysninger (såsom navne, adresser og kontaktoplysninger), vil dog ikke blive offentliggjort på webstedet på denne måde. Kunder skal sikre, at der ikke indgår personoplysninger i et felt i tilbudsanmodningen, hvor der ikke bedes om disse. 
Kunder accepterer, at vi kan videregive deres personlige oplysninger og oplysninger om tilbudsanmodninger til:

  • vores søsterselskaber (Leads.io-kontorer) 
  • forretningspartnere
  • andre relevante tjenesteudbydere, der ikke er registreret eller anført på vores websted samt
  • tredjepartsmæglere for kundeemner, som selv kan videregive disse oplysninger til relevante tjenesteudbydere. 


Vi videregiver disse oplysninger med henblik på at indhente højst fire tilbud til kunden. Det kan dog ske, at vi ikke kan finde egnede forretningspartnere til et tilbud, og vi garanterer ikke, at eventuelle tilbud vil blive modtaget.
Vi og tredjeparter som anført ovenfor kan kontakte kunder (pr. telefon, e-mail og SMS) for at give oplysninger om behandlingen af deres personoplysninger.
Vi og tredjeparter som anført ovenfor kan kontakte kunder (pr. telefon, e-mail og SMS) med henblik på at levere tilbud og indsamle oplysninger for at kunne levere tilbud.
Vi kan kontakte kunder (pr. telefon og, medmindre kunden har fravalgt det, pr. e-mail) for at få feedback efter henvisningen af et kundeemne via webstedet. Vi gennemfører sådanne kundetilfredshedsundersøgelser for at sikre kvaliteten af vores tjeneste.

Vi kan bede dig om at tilmelde dig markedsføringsmeddelelser om fremtidige produkter og tjenester, f.eks. et nyhedsbrev, baseret på dit samtykke. Du kan til enhver tid trække et sådant samtykke tilbage. 
Se vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger for at få mere at vide om, hvordan vi håndterer personoplysninger.

(5) Licens til brug af websted

Medmindre andet er angivet, ejer vi eller vores licensgivere de immaterielle rettigheder til webstedsmaterialet. Med forbehold for nedenstående licens forbeholdes alle disse immaterielle rettigheder.
Du kan se sider fra webstedet ved hjælp af en webbrowser, og du må kun downloade sider fra webstedet til cachelagring med forbehold for de begrænsninger, der er angivet nedenfor og andre steder i disse vilkår.
Du kan også redigere dit indhold ved hjælp af enhver webstedsfunktion, der er specifikt beregnet til dette formål.
Du må ikke udnytte (kommercielt eller på anden måde), redigere, ændre, bruge, tilgå, kopiere, overføre, vise eller omdistribuere webstedsmateriale på nogen måde bortset fra som anført ovenfor, eller som det på anden måde er påkrævet i henhold til gældende lov.
Du har under ingen omstændigheder tilladelse til at:

  • videreudgive webstedsmateriale (herunder videreudgive webstedsmateriale på et andet websted)
  • sælge, udleje eller give underlicens til webstedsmateriale
  • vise webstedsmateriale offentligt
  • omdistribuere webstedsmateriale eller
  • fjerne eller skjule enhver meddelelse om ejendomsret, der er knyttet til webstedsmaterialet.

Uanset ovenstående må du omdistribuere vores nyhedsbrev på tryk og i elektronisk form.
Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at begrænse adgangen til områder på vores websted eller endda hele vores websted. Du må ikke omgå eller forsøge at omgå foranstaltninger til adgangsbegrænsning på webstedet.
Den i dette afsnit anførte licens kan ikke overdrages.

(6) Acceptabel brug

Du må ikke bruge vores websted på nogen måde, der forårsager eller kan forårsage skade på webstedet eller forringelse af webstedets ydeevne eller tilgængelighed. Du må heller ikke bruge vores websted på nogen måde, der er uretmæssig, ulovlig, svigagtig eller skadelig, eller i forbindelse med ulovlige, svigagtige eller skadelige formål eller aktiviteter.
Du må ikke bruge vores websted til at kopiere, gemme, hoste, overføre, sende, bruge, udgive eller distribuere materiale, der består af (eller er knyttet til) nogen form for spyware, computervirus, trojansk hest, orm, anslagsregistrering, rootkit eller anden skadelig computersoftware.
Du må ikke udføre systematiske eller automatiserede dataindsamlingsaktiviteter (herunder og uden begrænsning scraping, datamining, dataudtrækning og datahøst) på eller i forbindelse med vores websted uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke.
Du må ikke tilgå eller på anden måde interagere med vores websted ved hjælp af en robot, spider eller andre automatiske midler, medmindre formålet er indeksering af søgemaskiner.
Du må ikke overtræde de direktiver, der er angivet i robots.txt-filen for vores websted.
Med undtagelse af hvad der udtrykkeligt er tilladt i henhold til disse vilkår, må du ikke bruge data indsamlet fra vores websted eller vores katalog til direkte markedsføring (herunder og uden begrænsning e-mailmarkedsføring, SMS-markedsføring, telemarketing og direkte post).
Du skal sikre, at alle de oplysninger, du giver os via vores websted eller i forbindelse med vores websted, er sande, nøjagtige, aktuelle, fuldstændige og ikke-vildledende. 

Du må ikke indsende falske, uretmæssige, stødende eller svigagtige kundeemner via vores websted.

(7) Indholdsregler

Du giver os en verdensomspændende, uopsigelig, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens til at bruge, reproducere, gemme, tilpasse, offentliggøre, oversætte, overføre og distribuere dit indhold i ethvert eksisterende eller fremtidigt medie.  

Du giver os også ret til at videregive underlicenser til disse rettigheder og ret til at anlægge sag om krænkelse af disse rettigheder.

Du garanterer og erklærer, at dit indhold vil overholde disse vilkår.

Dit indhold må ikke være ulovligt eller uretmæssigt, må ikke krænke nogen persons juridiske rettigheder og må ikke kunne give anledning til søgsmål mod nogen person (i hvert enkelt tilfælde i enhver jurisdiktion og i henhold til gældende lov). 

Dit indhold og vores brug af dit indhold må i overensstemmelse med disse vilkår ikke:

  • være injurierende eller ondsindet falsk
  • være obskønt eller uanstændigt
  • krænke nogen ophavsret, moralsk rettighed, databaserettighed, varemærkerettighed, designrettighed, rettighed til utilbørligt at udnytte tredjemands rettigheder eller nogen anden immateriel rettighed
   krænke enhver tillidsret, ret til privatlivets fred eller rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen
  • udgøre uagtsom rådgivning eller indeholde nogen uagtsom erklæring
  • udgøre en tilskyndelse til at begå kriminalitet
  • være i strid med en domstol eller i strid med en retskendelse
  • være i strid med lovgivning mod racemæssig og religiøs diskrimination eller anden diskrimination
  • være blasfemisk
  • være i strid med lovgivning om officielle hemmeligheder
  • være i strid med enhver kontraktlig forpligtelse over for nogen person
  • vise vold på en eksplicit, grafisk eller umotiveret måde
  • være pornografisk, sjofelt, uanstændigt eller seksuelt eksplicit
  • være usandt, falsk, unøjagtigt eller vildledende
  • bestå af eller indeholde instruktioner, råd eller andre oplysninger, der kan
  • handles på, og som, hvis der handles på disse, kan forårsage sygdom, personskade eller dødsfald eller andre tab eller skader
  • udgøre spam
  • være stødende, vildledende, svigagtigt, truende, krænkende, chikanerende, samfundsskadeligt, hadefuldt, diskriminerende eller provokerende eller
  • forårsage irritation, besværligheder eller unødige bekymringer for nogen person.

Dit indhold skal være passende, høfligt, sobert og i overensstemmelse med almindeligt anerkendte standarder for etikette og adfærd på internettet.
Du må ikke bruge vores websted til at linke til et websted eller en webside, der består af eller indeholder materiale, som ville være i strid med bestemmelserne i disse vilkår, hvis det blev offentliggjort på vores websted.
Du må ikke sende indhold til vores websted, der er eller nogensinde har været udsat for en potentiel eller faktisk retssag eller anden lignende klage.
Du skal sikre, at dit indhold og brugen af dette indhold i overensstemmelse med disse vilkår ikke udgør nogen finansiel tjeneste eller aktivitet, der reguleres eller kontrolleres af eller i henhold til britisk lov om finansielle tjenester eller nogen anden gældende lov.
Vi forbeholder os ret til at redigere eller fjerne materiale fra vores websted eller suspendere offentliggørelsen af alt materiale, der sendes til vores websted eller gemmes på vores servere, eller som hostes eller offentliggøres på vores websted (herunder, og uden begrænsninger, registreringer).
Uanset vores rettigheder i henhold til disse vilkår i forbindelse med indhold leveret af brugere forpligter vi os ikke til at overvåge sådant indhold eller offentliggørelsen af sådant indhold på vores websted.

(8) Anmeld misbrug

Hvis du får oplysninger om ulovligt materiale eller ulovlige aktiviteter på vores websted eller oplysninger om materiale eller aktiviteter, der overtræder disse vilkår, bedes du give os besked herom. Du kan underrette os om sådanne materialer eller aktiviteter ved at skrive en e-mail til [email protected]

(9) Begrænsede garantier

Du anerkender, at mange af de oplysninger, der offentliggøres på dette websted, er indsendt af brugere, og at vi normalt ikke gennemgår, godkender eller redigerer sådanne oplysninger.  

Vi garanterer eller erklærer ikke fuldstændigheden eller nøjagtigheden af de oplysninger, der offentliggøres på dette websted. Vi forpligter os heller ikke til at sikre, at webstedet forbliver tilgængeligt, eller at materialet på webstedet holdes opdateret.
Du anerkender endvidere følgende:

  • Vi bekræfter ikke identiteten på kunder eller forretningspartnere, ej heller kontrollerer vi kreditværdigheden, egnetheden eller seriøsiteten hos kunder eller forretningspartnere eller gransker på anden måde kunder eller forretningspartnere.
  • Vi foretager kun kommercielt rimelige bestræbelser på at tjekke, analysere, overvåge eller kontrollere de oplysninger, der er indeholdt i registreringer på webstedet eller leveret som en del af en tilbudsanmodning eller et kundeemne eller tilbud.
  • Vi er ikke part i nogen kontrakt om levering af varer og/eller tjenester, der er indgået mellem en kunde og en forretningspartner efter en henvisning, der er foretaget via webstedet.
  • Vi er ikke agenter for nogen forretningspartnere eller kunder, og vi er derfor ikke ansvarlige over for nogen person, uanset om denne fungerer som kunde eller forretningspartner, eller på anden måde ansvarlige i forbindelse med tilbuddet om levering af varer og/eller tjenester. 
  • Derudover er vi ikke ansvarlige for håndhævelsen af kontraktmæssige forpligtelser, der opstår som følge af en kontrakt om levering af varer og/eller tjenester, og vi er ikke forpligtet til at mægle mellem parterne i en sådan kontrakt.

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, udelukker vi alle erklæringer, garantier og betingelser i forbindelse med indholdet i disse vilkår, på dette websted samt brugen af dette websted (herunder og uden begrænsninger alle garantier i henhold til lovgivning om tilfredsstillende kvalitet, egnethed til formålet og/eller brug af rimelig omhu og dygtighed).


Vi forbeholder os ret til at afbryde eller ændre en eller alle vores webstedstjenester og at ophøre med at offentliggøre vores websted til enhver tid efter eget skøn og uden varsel eller forklaring. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse vilkår, er du ikke berettiget til kompensation eller anden betaling, når webstedstjenesterne afbrydes eller ændres, eller hvis vi ophører med at offentliggøre webstedet.

(10) Ansvarsbegrænsninger og -udelukkelser

Intet i disse vilkår vil: 

(a) begrænse eller udelukke ethvert ansvar for død eller personskade som følge af uagtsomhed 

(b) begrænse eller udelukke ethvert ansvar for bedrageri eller svigagtig vildledning 

(c) begrænse ethvert ansvar på en måde, der ikke er tilladt i henhold til gældende lov eller 

(d) udelukke ethvert ansvar, der ikke kan udelukkes i henhold til gældende lov.

De ansvarsbegrænsninger og -udelukkelser, der er angivet i dette afsnit og andre steder i disse vilkår: 

(a) er omfattet af foregående afsnit og 

(b) regulerer alle forpligtelser, der opstår i henhold til vilkårene eller med hensyn til vilkårenes indhold, herunder ansvar, der opstår i henhold til en kontrakt, i forbindelse med en skadevoldende handling (herunder uagtsomhed) og for brud på lovbestemt pligt, undtagen i det omfang andet udtrykkeligt er angivet i disse vilkår.

I det omfang webstedet og oplysningerne og tjenesterne på webstedet leveres gratis, er vi ikke ansvarlige for tab eller skader af nogen art.

Vi er ikke ansvarlige over for dig med hensyn til eventuelle tab, der opstår som følge af nogen hændelse eller hændelser, der ligger uden for vores rimelige kontrol.

Vi er ikke ansvarlige over for dig med hensyn til eventuelle forretningstab, herunder (og uden begrænsning) tab af eller skade på indkomst, indtægter, fortjenester, brug, produktion, forventede besparelser, forretning, kontrakter, kommercielle muligheder eller goodwill.

Vi er ikke ansvarlige over for dig med hensyn til tab eller beskadigelse af ikke-personlige data eller software.

Vi er ikke ansvarlige over for dig med hensyn til særlige, indirekte tab eller skader eller følgeskader.
Du accepterer, at vi har en interesse i at begrænse vores lederes og medarbejderes personlige ansvar. I betragtning af denne interesse anerkender du, at vi er en enhed med begrænset ansvar, og du accepterer, at du personligt ikke vil indsende nogen krav mod individuelle ledere eller medarbejdere med hensyn til eventuelle tab, du lider i forbindelse med webstedet eller disse vilkår. Dette vil naturligvis ikke begrænse eller udelukke virksomhedens eget ansvar for vores lederes og medarbejderes handlinger og undladelser.

(11) Skadesløsholdelse

Du holder os hermed skadesløse og forpligter dig til at holde os skadesløse, hvad angår eventuelle tab, skader, omkostninger, hæftelser og udgifter (herunder og uden begrænsning juridiske udgifter og ethvert beløb, der er betalt af os til en tredjepart i forbindelse med forlig af et krav eller en tvist), som vi pådrager os eller har lidt som følge af din direkte eller indirekte brug af vores websted eller enhver overtrædelse af nogen bestemmelse i disse vilkår eller som følge af en påstand om, at du har misligholdt en bestemmelse i disse vilkår.

(12) Overtrædelse af disse vilkår

Uden at det berører vores andre rettigheder i henhold til disse vilkår, kan vi, hvis du på nogen måde overtræder disse vilkår, eller hvis vi med rimelighed har mistanke om, at du har overtrådt vilkårene på nogen måde:

  • sende dig en eller flere formelle advarsler
  • midlertidigt suspendere din adgang til webstedet
  • permanent forhindre dig i at tilgå webstedet
  • forhindre computere, der bruger din IP-adresse, i at tilgå webstedet
  • kontakte en eller alle dine internetudbydere og anmode om, at de blokerer din adgang til webstedet
  • indlede søgsmål mod dig for kontraktbrud eller andet
   slette og/eller redigere en eller alle dine indsendelser til kataloget eller webstedet og/eller
  • suspendere og/eller slette din konto på webstedet.

I det omfang vi suspenderer eller forbyder eller blokerer din adgang til vores websted eller en del af vores websted, må du ikke gøre noget for at omgå suspendering, forbud eller blokering (herunder og uden begrænsning oprettelse og/eller brug af en anden konto).

(13) Tredjepartswebsteder

Vores websted omfatter links til andre websteder, der ejes og drives af tredjeparter. Disse links er ikke anbefalinger. Vi har ingen kontrol over indholdet på tredjepartswebsteder, og vi påtager os intet ansvar for dem eller for tab eller skader, der kan opstå som følge af din brug heraf.

(14) Varemærker

Vores logoer og vores andre registrerede og ikke-registrerede varemærker er varemærker, der tilhører os. Vi giver ingen tilladelse til brug af disse varemærker, og en sådan brug kan udgøre en krænkelse af vores rettigheder. 
De tredjepartsregistrerede og ikke-registrerede varemærker eller servicemærker på vores websted tilhører deres respektive ejere. Medmindre andet er angivet, støtter vi ikke og er ikke tilknyttet nogen af indehaverne af sådanne rettigheder, og som sådan kan vi ikke give tilladelse til at udøve sådanne rettigheder.

(15) Variation

Vi kan revidere disse vilkår fra tid til anden. Reviderede vilkår vil gælde for brugen af vores websted fra datoen for offentliggørelse af de reviderede vilkår på vores websted, og du giver hermed afkald på enhver rettighed, du ellers måtte have om at blive underrettet om eller give samtykke til revisioner af disse vilkår. Kontrollér denne side regelmæssigt for at sikre, at du er bekendt med den aktuelle version.

(16) Overdragelse

Vi kan overdrage, overføre, udlicitere eller på anden måde håndtere vores rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse vilkår uden at underrette dig eller indhente dit samtykke.
Du må ikke overføre, udlicitere eller på anden måde håndtere dine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse vilkår. 

(17) Vilkårenes uafhængighed

Hvis en bestemmelse i disse vilkår af en domstol eller anden kompetent myndighed fastslås at være ulovlig og/eller uden retskraft, vil de øvrige bestemmelser fortsat være gældende. Hvis en ulovlig bestemmelse og/eller bestemmelse uden retskraft ville være lovlig eller have retskraft, hvis en del af den blev slettet, vil den del blive anset for at være slettet, og resten af bestemmelsen vil fortsat være gældende.

(18) Udelukkelse af tredjeparts rettigheder

Disse vilkår er til gavn for dig og os og har ikke til hensigt at gavne nogen tredjepart eller kunne håndhæves af en tredjepart. Udøvelsen af vores og dine rettigheder med hensyn til disse vilkår er ikke underlagt samtykke fra nogen tredjepart.

(19) Hele aftalen

Disse vilkår, vores vilkår og betingelser (for forretningspartnere) og vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger udgør hele aftalen mellem dig og os med hensyn til din brug af vores websted, og de træder i stedet for alle tidligere aftaler med hensyn til din brug af dette websted.

(20) Lov og jurisdiktion

Disse vilkår er underlagt dansk lovgivning og skal fortolkes i overensstemmelse med denne, og enhver tvist i forbindelse med disse vilkår vil være underlagt den eksklusive jurisdiktion hos domstolene i Danmark.

Version juli 2022. 

Så nemt er det
1
Bestil tilbud
Bestil tilbud ved at benytte formularen - angiv dine oplysninger og behov.
2
Match
Vi matcher dine oplysninger med relevante leverandører.
3
Modtag tilbud
Du modtager gratis op til 4 skræddersyede og 100% uforpligtende tilbud.
Bliv samarbejdspartner

Vi prøver altid at forbinde vores kunder med de bedste leverandører i branchen. Er du en af dem?

Bliv samarbejdspartner