Solceller

Sammenlign pris og kvalitet på solceller - Bestil flere tilbud her!

Spar tid

Udfyld kun 1 formular og modtag op til 4 tilbud fra særligt udvalgte samarbejdspartnere

Spar penge

Du kan spare op til 40% ved at sammenligne tilbud fra de bedste leverandører

Gratis og uforpligtende

Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser

Omtale og anbefalinger
OK
Penge
bolio
energi

Få op til 4 tilbud her

Solceller - Få op til 4 gratis tilbud på solceller

Det tager under et minut!
Det tager under et minut!

Info om solceller

For dig, der ønsker at opnå store besparelser på el-regningen og skåne miljøet, vil solceller være en gunstig løsning. Solceller danner elektricitet til dit hjem ved at optage energi fra lyset. Jo stærkere lyset er, jo mere energi kan solcellerne optage og omdanne til elektricitet. Solcellerne virker også selvom, det er overskyet, men kan generere mest elektricitet, når solen skinner.

Solceller er placeret på husenes tage og facader, men kan også indbygges i vinduer eller bruges som solafskærmning. Solceller vil typisk være placeret, så de vender mod syd, da solcellerne her har bedst mulighed for at optage energien fra sollyset.

Hvad er solceller?

Solceller må ikke forveksles med solvarmeanlæg. Solceller genererer el, mens solvarmeanlæg laver direkte varme. Solceller er i stand til at optage energi fra solens lys og omdanne den til elektricitet, hvilket solcellerne kan gøre helt uden forurening. De bedste solceller er i stand til at omsætte cirka 20 % af lysets energi til elektricitet. Solceller opsættes typisk i sektioner eller moduler, som omfatter 30 til 80 solceller afhængigt af, hvor store solcellerne er. Et modul består af siliciumplader, der er loddet sammen med hinanden. Når lyset rammer modulerne produceres der jævnstrøm. Styrken af jævnstrømmen afhænger af lysets skarphed og solcellernes størrelse.

I dag eksisterer der to former for solceller: Stand alone solceller Nettilsluttede solceller.

Stand alone solceller

Stand alone solceller er en type solceller, der oplagrer energien fra solens lys i et batteri. Man bruger ofte denne type solceller på steder, hvor man ikke er tilsluttet det offentlige el-net. Derfor kan stand alone solceller typisk være gunstige på for eksempel sejlbåde eller i kolonihavehuse. Disse solceller kan fås i alle størrelser.

Nettilsluttede solceller

Denne type solceller lagrer ikke energien i eget batteri, men sender energien ud i det offentlige el-net. Dette betyder, at den el, som du ikke selv bruger, kan anvendes af andre, der er tilsluttet el-nettet. Disse solceller er den mest anvendte og kan benyttes af alt, der tilsluttet det offentlige el-net. Jo større en bygning, jo større skal dit solcelleanlæg være.

Derudover opdeler man solceller i krystallinske og tyndfilmssolceller. De krystallinske solceller findes i to varianter:

 • monokrystallinske solceller
 • polykrystallinske solceller

Monokrystallinske solceller har den bedste virkningsgrad og består af silicium krystal. De polykrystallinske solceller består af flere siliciumkrystaller og har oftest et blåligt skær. Tyndfilmssolceller findes som ikke-krystalliserede solceller og består af ikke-krystalliseret silicium. Tyndfilmssolceller er knapt så effektive, som de krystallinske. Til gengæld er disse i stand til at producere ved diffust lys og er ikke nær så følsomme over for skygger.

Fordele ved solceller

Der er flere betydelige fordele ved at benytte solceller som sin el-kilde. Den væsentligste fordel er for mange mennesker, at de kan spare penge på deres elregning, men der er også andre fordele ved solceller:

 • Ingen støj
 • Co2 venlig
 • Produktionen af strøm sker, når behovet er størst i dagtimerne
 • Lang levetid
 • Du kan tjene penge på at sælge el til andre
 • Du er uafhængig af at få el fra andre

Når solcellerne skal lave elektricitet, sker det helt uden, at du bliver generet af støj. Det betyder meget, fordi andre grønne energiformer har tendens til at være generende.

Co2 venligheden er enorm. Som tommelfingerregel siger man, at for hver 20 kvadratmeter solceller sparer man 1 ton Co2 om året. Dette afhænger naturligvis af solcellernes effektivitet.

Det er i de vågne timer, at solcellerne optager mest energi, hvilket er godt, fordi, det er her, behovet for elektricitet er størst. Dette betyder dog ikke, at du kommer til at mangle elektricitet om natten, fordi solceller i dagtimerne overproducerer el i forhold til, hvad der bliver forbrugt. Den overskydende energi oplagres i det offentlige el-net.

Solceller er en af de grønne energiformer, der har den længste levetid. Som tommelfingerregel skal du ikke tænke på, hvordan du får el de næste minimum 30 år. Levetiden på solcellerne varierer efter kvalitet og vedligeholdelse, og mange leverandører har en effektgaranti på 20-25 år.

Eftersom, solcellerne kan være tilsluttet til det offentlige elnet, er det muligt at sælge den energi, som man ikke selv forbruger. Dette skyldes, at man sælger den overskydende videresender energien til det offentlige el-net, der så bliver brugt af andre end dig selv. Dette betyder også, at du får penge for hver kWh, du producerer uden selv at bruge den. Ved solceller er det ydermere dejligt at kunne sige, at man uafhængig af andre for at kunne få elektricitet i sit hus, og at man oven i købet også sørger for, at naboen kan tænde sin lampe.

Læs også:Solcelleanlæg

Hvilke begrænsninger er der ved solceller?

Der er ikke nogle deciderede ulemper ved solceller, men der figurerer nogle begrænsninger. Den væsentligste begrænsning er, at det er en af de dyreste former for grøn energi. Prisen afhænger af kvaliteten og størrelsen, men som udgangspunkt skal du regne med 70.000 kroner for et godt solcelleanlæg.

Solcellerne bruger lyset til at generere elektricitet, så det er vigtigt, at solcellerne ikke kan rammes af skygger. Derfor må der ikke være træer, buske, antenner eller andre genstande ved din bolig, der kan står i vejen for, at solcellerne kan optage lyset.

En, for mange mennesker, dårlig ting ved solcellerne er, at de ikke passer arkitektonisk med et hus. Mange mennesker anser det for at være svært at kunne integrere solceller, så de ikke fremstår som mærkelige fremmedelementer i forhold til huset.

Hvad skal du overveje ved køb af solceller?

Den vigtigste ting, du skal overveje i forbindelse med solceller er, om dit hus' udformning og beliggenhed er egnet til solceller. Placeringen af solceller er nemlig det, der er afgørende for, om de kan optage energien i lyset. Danmarks beliggenhed gør, at den optimale placering af solcellerne er mod syd og med en hældning på 30-45 grader, hvis man udelukkende ser på, hvordan solcellerne kan optage mest energi. Det skal dog bemærkes, at det afhænger af årstiderne, fordi solen står forskelligt på himlen på forskellige tidspunkter af året. Når du overvejer placeringen af solcellerne, er der også følgende ting, som du skal undersøge:

 • Om der er ændringer på vej i lokalplanen
 • Om huset er fredet
 • Om der er regler for, hvordan husets facade skal se ud
 • Om solcellerne generer naboer med reflekser
 • Om der er regler for bygningshøjde i forhold til naboer
 • Om solcellerne harmonerer med det arkitektoniske

Det arkitektoniske aspekt kan afhjælpes, da solcellerne findes i flere farver. For eksempel kan det være hensigtsmæssigt, hvis du har et sort tegltag, at du investerer i sorte solceller for på den måde at "gemme" solcellerne væk.

Når du skal overveje køb af solceller, er det naturligvis også væsentligt, hvor stort dit hus er. Typisk siger man, at et hus på 120 kvadratmeter kræver et solcelleanlæg på 40 kvadratmeter. Det kan dog variere efter kvalitet og i høj grad efter, hvor stort dit behov og forbrug er.

Når du vælger solceller, skal du også overveje, hvad dine krav til levetiden er. Jo mere kvalitet, der er i solcellerne, jo mindre vedligeholdelse kræver de og dermed forlænges levetiden. Det kan være hensigtsmæssigt at købe solceller med høj kvalitet, fordi de i længden vil være billigst, selvom de på købstidspunktet måske er dyrere.

Installation af solceller

Installatoer installere solcellerI Danmark er der et lovkrav om, at installationen af solceller skal ske af installatører med autorisation. Det er normalt el-installatører med efteruddannelse, der foretager installationen af solcellerne

Er der tale om mindre stand alone solcelleanlæg, må du gerne selv installere det, men det frarådes, da selv små anlæg ikke er ufarlige.

Pris på solceller

Som grundregel kan grøn energi altid kan betale sig, selvom solceller er en relativ dyr teknologi. I 2001 forsøgte man fra folketingets side at udbrede budskabet om grøn energi og brugen af solceller som en ny energikilde. Der blev lagt et mål, at inden årets udløb skulle der være installeret 1000 nye solcelleanlæg rundt omkring i Danmark. Det blev desværre kun til 700. Sidenhen er prisen på solceller faldet med 30-40 procent, hvilket også skyldes øget konkurrence. Flere ting afgør, hvad prisen på dine solceller er. Som med så mange andre ting er kvaliteten afgørende for prisen. Det skal bemærkes, at et dyrt anlæg godt kan betale sig på den lange bane, da det typisk kræver mindre vedligeholdelse.

Den vigtigste faktor, der afgør prisen, er naturligvis dit behov for KwH. Jo flere kWh, du forbruger, jo højere vil prisen på solcellerne blive. Har du et almindeligt parcelhus med et almindeligt forbrug, vil prisen være på cirka 70.000 kroner, men det kan variere efter leverandør. Nogle leverandører opgiver prisen inklusiv installation og moms, mens andre opgiver prisen uden disse to ting. Det er også vigtigt at bemærke, at prisen på solceller kan variere alt efter, om leverandøren tilbyder garanti - og vedligeholdelsesordninger eller ej. Selvom det er dyrere at vælge disse ordninger, kan det på længere sigt gøre prisen lavere, da man slipper for reparationer og vedligeholdelse. Ved installation af solceller bør du huske, at det er muligt at få tilskud.

Læs mere om: Solceller priser

Tilskud til solceller

Det er muligt at få tilskud til solceller i din private bolig. Tilskuddet bliver givet i form af håndværkerfradrag, hvilket går ud på, at det er muligt for få et tilskud til håndværkernes arbejdsløn. Lønnen bliver betalt af staten. Grunden til at staten indførte håndværkerfradraget var, at de ønskede at sætte skub i håndværkerbranchen igen efter års tilbagegang. Fradraget fungerer på den måde, at du for hver person i husstanden, der er fyldt 18 år, har ret til et fradrag på 15.000 kroner. Bor I to personer over 18 år, kan I trække 30.000 kroner i skat, hvilket i praksis vil sige, at I får cirka 10.000 kroner tilbage i skat. Det skal bemærkes, at det kun er håndværkernes løn, der fradragsberettiget, så du kan altså ikke trække selve materialerne til solcellerne fra. For at få tilskuddet på solcellerne er det vigtigt, at du selv indberetter det udførte stykke arbejde til skat

Nogle el-selskaber giver også tilskud, hvis du vælger at anvende deres el-net.

Sælg din strøm

En af de fordele, der forbundet med solceller er, at du kan få penge for den strøm, som du ikke selv bruger. Producerer man overskydende strøm, afregnes dette i følge energitjenesten på følgende måde:

 

Faste afregningspriser i 10 år (kr./kWh) 2013 2014 2015 2016 2017
1. Solcelleanlæg <= 6 kW per husstand 1.30  1.16  1.02  0.88 0.74
2. Fællesanlæg på tag/bygninger 1.45  1.28  1.11  0.94 0.77 
3. Fællesanlæg på jord og lign. 0.90  0.84  0.78  0.72 0.66

 

Disse afregningspriser er gældende i 10 år, hvorefter man bliver afregnet til markedspriser.

Det koster omkring 60 øre at producere en kWh med solcelle, hvilket gør det til et meget favorabelt regnestykke ovenstående tal taget i betragtning. Det betyder i praksis, at dit eget el-forbrug er gratis, og at du herefter må tjene op til 7000 kroner skattefrit om året.

Tilbud på solceller

Går du med overvejelserne om at investere i solceller, bør du få tilbud fra flere forskellige leverandører. Dette vil sikre dig, at du finder solceller til rigtige pris, og at du får dækket dine behov bedst muligt. Udover dette kan du også få et indtryk af, hvilken leverandør, der yder den bedste service i forhold til garantier.

Her på siden kan du i ro og mag hente tilbud fra flere leverandører. Dette gør du ved at udfylde formularen her på siden, hvori du udfylder dine behov. Herefter vil du modtage tilbud fra flere udbydere. Det er helt uforpligtende og gratis og tager kun få minutter.