SPAR hundredevis af kroner om året på din elregning ved at installere solceller
Få op til 4 tilbud her
Bestil tilbud
Det tager kun 30 sekunder 100 % gratis og uforpligtende tilbud
1/3
Omtale og anbefalinger
DrTv2Bolius
 • GreenMatch
 • Blog
 • Solceller til erhverv: Afgift, afskrivning, fradrag, moms og skat
Sidst opdateret: 25. april 2023

Solceller til erhverv: Afgift, afskrivning, fradrag, moms og skat

Der er stor forskel på de skatte- og afgift muligheder, du har, hvad enten du er privatperson eller virksomhed. Vi kigger her nærmere på hvilke muligheder, du har udelukkende til erhvervsmæssig brug af solceller, Med erhvervsmæssig brug menes der virksomheder, der er momsregistrerede. Hvis du vil læse mere om rettighederne for privatpersoner, kan du læse mere her: Solceller til privat: Fradrag, afdrag, afskrivning, moms og skat.

Du kan nemt og hurtigt få tilbud på solceller ved at udfylde vores korte formular. Har du spørgsmål til, hvorvidt vi kan hjælpe dig med dine ønsker kan du ringe til os, så sidder vi klar til at hjælpe dig.

Få din bedste pris
Sammenlign hurtigt 4 gratis tilbud
 • Tilbud fra lokale installatører
 • 100 % gratis og uforpligtende tilbud
 • Spar op til 4600 kr. om året
FÅ TILBUD NU

Det tager kun 30 sekunder

Earth globe icon
Optimér dit hjem og hjælp med at redde planeten
Ring til os for at modtage tilbud
Vil vil finde den bedste pris

Hvad er skattereglerne for solcelleanlæg til erhverv?

Den nyeste skatteregel fra 2012, er vedtaget for at øge værdien af virksomheders investeringer i solcelleanlæg. I 2012 og 2013 blev værdien øget fra 100% til 115%, for at gøre det mere interessant at investere i solceller i en erhvervsmæssig sammenhæng. Dette er dog kun tilfældet, hvis du anvender virksomhedsordningen. Virksomhedsordningen er en metode der bruges til beskatning af dit anlæg, hvilket giver mulighed for en skattemæssig afskrivning på dit solcelleanlæg.

Hvordan afskrives solceller?

Den nyeste regel angående forbedrede afskrivningsmuligheder er vedtaget af folketinget

Har du valgt virksomhedsordningen, som din skattemetode til at beregne skat af investeringen i virksomhedens solcelleanlæg, har du mulighed for at afskrive 25% af din investering hvert år. Afskrivningen gælder i denne forbindelse alt lige fra selve investeringen til evt. udgifter til montering og vedligeholdelse. Denne afskrivning sker efter det såkaldte afskrivningsprincip. Afskrivningsprincippet betyder i al sin enkelthed, at du kan nedskrive det afskrivningsberettigede beløb med de 25% dvs. afskrivningen hvert år.

Den nyeste regel angående de 115% i afskrivning betyder, at for hver 1 kr. der er investeret i solcelleanlægget, har virksomheden mulighed for at afskrive 1,15 kr. Dermed kan du gennem anlæggets levetid trække beløbet fra i skat

Afskrivninger skal opgøres efter det såkaldte saldoprincip. Det betyder at de store afskrivninger foreligger tidligt på de første år, dermed bliver skattefordelens nutidsværdi lidt mindre end ovenstående beløb.

Få din bedste pris
Sammenlign hurtigt 4 gratis tilbud
 • Tilbud fra lokale installatører
 • 100 % gratis og uforpligtende tilbud
 • Spar op til 4600 kr. om året
FÅ TILBUD NU

Det tager kun 30 sekunder

Earth globe icon
Optimér dit hjem og hjælp med at redde planeten
Ring til os for at modtage tilbud
Vil vil finde den bedste pris

Solcelleanlæg til erhverv

Hvad skal virksomheden gøre i forhold til skat?

Virksomheden skal vælge, om de ønsker at være eller ikke at være tilsluttet el-netværket.

Hvis dit solcelleanlæg er tilsluttet el-netværket

Når en virksomhed beslutter at investere i et solcelleanlæg, kan der vælges mellem to metoder, hvorpå resultatet på et solcelleanlæg opgøres. Det er hhv. den skematiske og den regnskabsmæssige metode. Du tager stilling til hvilken metode du anvender, når du skal lave din selvangivelse efter det første år efter køb af anlægget. Denne beslutning kan ikke ændres. Det skal lige tilføjes, at selskaber kun har mulighed for at vælge den regnskabsmæssige metode, hvorimod privatejede virksomheder kan vælge mellem begge metoder.

Skematiske metode er den mest enkle metode. Kun den del af produktionen fra solcellerne der overstiger virksomhedens forbrug, skal der betales almindelig indkomstskat af. Der er godt nok et bundfradrag(7.000 kr), som skal overstiges før virksomheden beskattes. Efter bundfradraget beskattes den overskydende produktion med 60%. Således har du en pris pr. kWh på 0,60 kr de første ti år, og derefter 0,40 kr.

Regnskabsmæssige metode anvendes når, overskuddet kan opgøres som indtægt minus omkostning. Man fastsætter dermed værdien af virksomhedens eget forbrug af el på grundlag af, afskrivningens pris for overskudsproduktionen, fastsat med en tredjepart. Efter dette, kan virksomheden fratrække omkostninger til drift og vedligeholdelse samt skattemæssige afskrivninger.

Anvender virksomheden den regnskabsmæssige metode kan virksomhedsskatteordningen tages i brug. Blandt andet betyder dette, at renteudgifterne kan fradrages med op til en skatteværdi på 56%, ved køb af et solcelleanlæg. Skatteværdien afhænger af hvorvidt den skattepligtige indkomst, er negativ eller positiv. Virksomhedsordningen giver også mulighed for at ‘gemme’ eller udskyde en beskatning af det eventuelt opsparede overskud i virksomhedsordningen. Dette kan virksomheden nemt gøre ved blot at betale acontoskat(25%). Det er også en mulighed at bruge kapacitets-ordning afhængig af, hvad der i situationen egner sig bedst.

Hvis dit solcelleanlæg ikke er tilsluttet el-netværket

En virksomhed der ikke er tilsluttet elnettet, skal ikke betale skat, så længe det er virksomhedens eget forbrug.

Kan virksomheden afskrive på solcelleanlægget?

Før man undersøger de skattemæssige afskrivninger, skal virksomheden vurderer om solcelleanlægget ses om en installation eller et driftsmiddel. Et solcelleanlæg anses for at være et driftsmiddel når det installeres på et stativ, og man bruger den regnskabsmæssige metode. I disse tilfælde udgør afskrivningen 25%, samt skal opgøres efter den såkaldte saldometode. Er anlægget skaffet i perioden 30. maj 2012 til 31. december 2013, kan der afskrives med 115% på anskaffelsessummen. Hvis solcelleanlæggt tilgengæld er tagintegreret, anses det som værende en installation. Disse kan årlig afskrives med 4%. Dette gælder KUN i erhvervsmæssig sammenhæng.

Skal virksomheden betale afgifter?

Det er muligt for en virksomhed at blive afgiftsfri i forhold til solcellens producerede mængde strøm. Det gør sig gældende for al virksomhedens elektricitet, så længe det kun dækker virksomhedens egne udgifter samt, der kun er én ejer af anlægget. Virksomheden har mulighed for at sælge strøm i tilfælde af, at den producerer mere end hvad den kan forbruge. Det er vigtigt, at virksomheden forbruger al den strøm den selv kan bruge, før strømmen sælges videre til det kollektive el-netværk. Herudover kan virksomheden ikke ‘lagre’ overproduktionen, og skal derfor sælge strømmen videre i takt med den produceres. Der er ingen regler for, hvad den producerede elektricitet skal anvendes til, før en virksomhed kan få afgiftsfrihed.

Afgiftsfritagelse er en økonomisk fordel. Hvis en virksomhed bliver fritaget for afgift på deres forbrug af el, stilles virksomheden fri for den energiafgift. En energiafgift, som virksomheden ellers ikke ville have haft mulighed for at få godtgjort. Ser vi på tallene fra 2012 svarer energiafgiften cirka til 10,4 kr. pr. kWh.

Virksomheden må IKKE sælge sin elektricitet til andre virksomheder. Det er heller ikke muligt for to virksomheder at dele, fordi dette bliver sammenlignet med salg. Det er til gengæld muligt at sælge til el nettet, hvilket kan ske uden afgift, idet selskabet selv afregner den pålagte afgift på elektriciteten.

Som tidligere nævnt er det ikke muligt for virksomheden at lagre overproduktion af el. Det betyder også at virksomheden, i de tider hvor det danske vejr er mørkt og gråt, kan risikere at blive afhængig af at købe el fra det kollektive el netværk. Her har virksomheden mulighed for at få afgiftsgodtgørelse for den energi, der er anvendt til proces, dvs. belysning, edb- udstyr og maskiner, samt en lille del til opvarmning af vand samt lokaler.

Moms

Virksomheden har fuldt fradrag for købsmomsen når anlægget købes, så længe virksomheden er momsregistreret samt produktionen af elektricitet kun går til virksomheden selv eller slag til el netværket. Men hvis der sker ændringer i anvendelsen af anlægget, den samlede pris for anlægget er over 100.000 kr eller det ses som en del af fast ejendom, så gælder der en momsreguleringsforpligtigelse, dvs fuldt fradrag foretages. Hvis anlægget senere benyttes privat, glæder reglerne for private.

Har du flere spørgsmål til reglerne for skat så besøg skats hjemmeside for flere informationer.

Få gratis tilbud

Er mange af dine spørgsmål besvaret, og er du klar til at undersøge markedet nærmere, så kan du få flere uforpligtende og gratis tilbud på solceller. På Greenmatch.dk kan du få tilbud fra flere leverandører, så du finder den løsning der matcher din virksomhed.

Få din bedste pris
Sammenlign hurtigt 4 gratis tilbud
 • Tilbud fra lokale installatører
 • 100 % gratis og uforpligtende tilbud
 • Spar op til 4600 kr. om året
FÅ TILBUD NU

Det tager kun 30 sekunder

Earth globe icon
Optimér dit hjem og hjælp med at redde planeten
Ring til os for at modtage tilbud
Vil vil finde den bedste pris
Så nemt er det
1
Bestil tilbud
Bestil tilbud ved at benytte formularen - angiv dine oplysninger og behov.
2
Match
Vi matcher dine oplysninger med relevante leverandører.
3
Modtag tilbud
Du modtager gratis op til 4 skræddersyede og 100% uforpligtende tilbud.
Bliv samarbejdspartner
Bliv samarbejdspartner Vi prøver altid at forbinde vores kunder med de bedste leverandører i branchen. Er du en af dem?