Naturgasfyr - Sammenlign priser fra lokale installatører
Besvar et par enkelte spørgsmål, så finder vi de BEDSTE priser til dig.
Spar tid
Spar tid

Udfyld 1 formular, og modtag op til 4 tilbud fra udvalgte leverandører

Spar penge
Spar penge

Spar penge ved at sammenligne tilbud og vælg det bedste

Gratis og uforpligtende
Gratis og uforpligtende

Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser

Omtale og anbefalinger
DrTv2Bolius
Sidst opdateret: 2. februar 2024

Naturgasfyr

Info om naturgasfyr

Et naturgasfyr er både en effektiv og miljøvenlig energiform, og vælger man et naturgasfyr frem for olie eller el, kan man både spare penge samt udlede markant mindre CO2. Naturgas er altså det reneste af de fossile brændstoffer (kul, olie og naturgas), og en stigende anvendelse af naturgasfyr frem for kul og olie, har en positiv indvirkning på miljøet.

Naturgas dækker ca. en fjerdedel af verdens energiforbrug og anvendes overalt på kloden. De første danske naturgasfyr begyndte at brænde dansk naturgas af i 1984, og naturgas dækker i dag omkring en femtedel af det danske energiforbrug. Naturgas er et godt alternativ til billige solceller, hvis du ikke har den fornødne plads.

Naturgas er lettere end luft, usynligt, lugtfri, ugiftig og stammer fra plante- og dyrerester. Naturgas er fra naturens side lugtfri, men bliver tilsat stoffet odorant, af sikkerhedsmæssige årsager, så man kan lugte udstrømmende gas fra eventuelle utætheder.

Vil du vide, hvordan du kan opvarme din bolig med grøn energi? Så kan du læse mere om varmepumper priser og jordvarme her: Varmepumpe pris og jordvarme.

Skift fra traditionelt til kondenserende naturgasfyr

Hvis man skal have udskiftet sit gamle gasfyr, med en nyere model, kan man som regel spare omkring 15-25 procent af ens gasforbrug. Hvor stor en besparelse man kan opnå afhænger af, hvor gammelt dit nuværende gasfyr er. Tidligere var kedlerne i et naturgasfyr ikke kondenserende, så besparelsen er størst, hvis man skal skifte sit traditionelle naturgasfyr ud, med et naturgasfyr der har en kondenserende kedel.

Et kondenserende naturgasfyr udnytter næsten naturgassen fuldstændigt. Der dannes varme, kuldioxid og vanddamp når naturgassen brænder i naturgasfyret. Et kondenserende naturgasfyr bruger både varmen fra forbrændingen og genbruger den varme, der er gemt i vanddampen.

Et kondenserende naturgasfyr udnytter derfor som regel 95-100 procent af energien i naturgassen. Dette reducerer desuden også udledningen af CO2.

Skift fra oliefyr til naturgasfyr

Afhængig af størrelsen samt hvilken type af naturgasfyr man vælger, vil det koste 30.000-50.000 kr. at få fjernet sit gamle oliefyr, og få det udskiftet med et naturgasfyr. Desuden afhænger den præcise pris af, om man kan benytte den gamle skorsten. Skal der installeres et nyt selvstændigt aftræksrør bliver prisen højere.

Med i prisen skal også medregnes, at det koster noget at få taget det gamle fyr og tank ned og kørt væk. Desuden skal der laves et nyt elstik med jordforbindelse, som det nye naturgasfyr skal sluttes til.

Firmaet der installerer det nye naturgasfyr, vil normalt også kunne stå for, at tage det gamle fyr ned. Har man en nedgravet olietank, vil det normalt koste 10.000-15.000 kr. mens det er markant billigere, hvis man har et fritstående fyr.

Vidste du?

Man kan i nogle tilfælde rent faktisk betale udgiften ved nedlægningen af olietanken ved, at hyre et firma der kan opsuge og genbruge den olie som eventuelt er tilbage i olietanken.

naturgas

Fordele og ulemper ved at skifte til et naturgasfyr

Fordele ved at skifte til et naturgasfyr:

  • Da et naturgasfyr har en højere virkningsgrad end et oliefyr, sparer man på varmeregningen.
  • Et naturgasfyr kræver ikke så meget plads som et oliefyr.
  • Da forbrændingen af naturgas er renere end olie, er et naturgasfyr mere miljøvenligt.
  • Et naturgasfyr kræver mindre service, og skal ikke fyldes op.

Ulemper ved at skifte til et naturgasfyr:

  • Du kan kun få installeret et naturgasfyr, hvis der er lagt naturgas i dit område.
  • Det er en større investering at få fjernet sit gamle oliefyr og få installeret et naturgasfyr.
  • Man skal også betale for at få fjernet den gamle olietank.
  • Et naturgasfyr skal have et aftræksrør til det fri.

Hvilket naturgasfyr skal man vælge?

Det eneste naturgasfyr, der er lovligt at installere efter det gældende bygningsreglement, er et kondenserende naturgasfyr, som altid er med lukket forbrænding. Det anbefales at benytte et lodret aftræk fra fyret, da røgen fra forbrændingen her spredes hurtigere.

Det gælder også om at vælge den rigtige størrelse på sit naturgasfyr. Naturgasfyret skal være kraftigt nok til, at kunne producere den varme og det varme vand, som der er behov for. Men vælger man et for kraftigt naturgasfyr, vil det komme til at bruge for meget energi på at producere varmen.

Skal ens naturgasfyr køre effektivt, og bruge energien mest fornuftigt, skal det køre i lang tid ad gangen, i stedet for hele tiden at slå til og fra. Derfor er det vigtigt at købe et fyr, som også kører effektivt i de perioder, hvor det ikke skal producere meget varme. Dette bestemmes af naturgasfyrets evne til, at skrue op og ned for blusset.

Et godt råd

Man bør altid gå efter et naturgasfyr, som kan gå så langt ned i kW som muligt.

Et naturgasfyr bør i dag også have klimastyring, hvis primære opgave er at spare på energien. Klimastyringen sørger for, at naturgasfyret producerer den varme, der er nødvendig for at holde temperaturen konstant og behagelig, på den mest effektive måde. Dette medvirker også til en lavere varmeregning.

Naturgasfyr er som andre hårde hvidevarer energimærkede på en skala fra A-G. Et naturgasfyr med energimærke A, har det laveste energiforbrug, og vil derfor være at foretrække fremfor et naturgasfyr med energimærke G.

Hvem kan få installeret et naturgasfyr?

Alle nye byggerier som nu bliver opført kan ikke få installeret naturgasfyr og oliefyr i huset. Disse skal i stedet opvarmes med alternative løsninger til olie- og naturgasfyr. Ligger boligen eksempeltvist i et fjernvarme område kan dette installeres, ellers så er der muligheden for en varmepumpe og pillefyr.

Dog hedder undtagelsen, at i de områder hvor kommuner har vedtaget muligheden for individuel naturgas til boliger, kan tillade at boligejere installerer naturgasfyr. Kommunen skal have truffet beslutning i henhold til varmeforsyningsloven inden energiaftalen trådte i kraft, før undtagelsen kan gøre sig gældende. Der kan læses mere om undtagelsen her.

Ansøg om dispensation

En anden mulighed er at, I de områder hvor der ikke eksisterer egnede alternativer til olie- og naturfyret i nye boliger, der er det muligt for boligejere, at ansøge kommunen om dispensation. Det gør sig gældende, hvis der ud fra en konkret vurdering viser sig at være forhold, der gør alternativer til olie- og naturgasfyret uegnet ved det konkrete byggeri. Her vil der eksempeltvist blive lagt vægt på en eller flere af følgende faktorer.

  • Grundstørrelse – hvis grunden er for lille til, at der kan installeres jordvarmeanlæg.
  • Bygningens placering på grunden – hvis bygningen er placeret på en sådan måde, at en solfanger og solceller ikke kan yde nok til at dække bygningens energiforbrug. Ved nybyggeri kan der f.eks. være lokalplaner som gør det umuligt for bygningen at blive placeret frit.
  • Nabohensyn – bygningen ligger for tæt på naboer til at der kan installeres en luft til vand varmepumpe uden at det vil forstyrre naboer. Eks. kan det være et tilfælde, når skellet ligger tæt på bygningen.
  • Lokale udbygningsplaner for fjernvarme – det område som boligen ligger vil inden for kort tid blive forsynet med fjernvarme, hvilket vil være mere fordelagtigt end at installere andre løsninger såsom jordvarme.
  • Anvendelse af bygningen – hvis der eksempelvis skal anvendes store mængder af varmt vand som ikke kan dækkes af andre energikilder.

Det betyder altså, at hvis du får din bolig undersøgt og noget af det ovenstående gør sig gældende, så kan du meddele kommunen om dispensation. Bliver dette godkendt, kan du få lov at installere et naturgasfyr.

Pris på naturgasfyr

Prisen på et naturgasfyr afhænger af nogle forskellige faktorer. Det er ikke lige så dyrt at få installeret, hvis man i forvejen har et naturgasfyr, som bare skal opdateres til en nyere model, som hvis man har et oliefyr der skal udskiftes. Ved udskiftning fra et oliefyr, skal der i forbindelse med installationen af naturgasfyret lægges gasrør ind til huset, etableres aftræk til fyret og laves afløb til kondensvandet fra fyret. Derudover skal den gamle olietank blændes, suges ren for olie, samt tilslutningen til oliepåfyldning skal skæres af.

Har du behov for hjælp til, at finde det naturgasfyr som passer bedst til dine behov, så kan du udfylde kontaktformularen her på siden. Her har du muligheden for at få op til fire tilbud på naturgasfyr, og dermed kan vi hjælpe dig med, at finde det perfekte naturgasfyr til dig. 

Så nemt er det
1
Bestil tilbud
Bestil tilbud ved at benytte formularen - angiv dine oplysninger og behov.
2
Match
Vi matcher dine oplysninger med relevante leverandører.
3
Modtag tilbud
Du modtager gratis op til 4 skræddersyede og 100% uforpligtende tilbud.
Bliv samarbejdspartner

Vi prøver altid at forbinde vores kunder med de bedste leverandører i branchen. Er du en af dem?

Bliv samarbejdspartner