Vi gør Danmark grønnere - et hus ad gangen
Omtale og anbefalinger
DrTv2Bolius
Sidst opdateret: 22. februar 2024

Rekord høje prisstigninger på el, gas og olie

Priserne på el, naturgas og olie stiger stadig i 2022

Danskerne gik i 2021 en kold og dyr vinter i møde med stigende priser på el, gas og olie. Siden sidste år er priserne nemlig kun gået i én retning, og det er op. Eksperter spår, at priserne vil blive ved at stige i 2022.

Afhængigt af, hvilken opvarmningsform du bruger, vil du kunne mærke mere eller mindre til disse prisstigninger. Sikkert er det dog, at du vil opleve en dyrere energiregning sammenlignet med sidste år.

Energistyrelsen har en i pressemeddelelse præsenteret, hvordan den årlige ekstra varmeudgift forventes at se ud i et hus på 140 m2.

Som du kan se, er der tale om prisstigninger for alle varmetyper, men du får klart den billigste varmeregning med en luft til vand varmepumpe.

Prisstigninger på gas, el og olie
VarmekildeFør prisstigningEfter prisstigningEkstraregning
Varmepumpe8.300 kr.11.300 kr.3.000 kr.
Olie23.300 kr.26.800 kr.3.500 kr.
Naturgas13.800 kr.20.900 kr.7.100 kr.
Elvarme13.800 kr.28.300 kr.10.000 kr.

Ovenstående er beregnet med et forbrug på 1.696 m3 naturgas, 1.948 liter olie, 18.100 kWh elvarme og 5.485 kWh el til varmepumpe. Udgifterne til anskaffelse af varmekilderne er ikke medregnet.

I denne artikel kommer vi ind på, hvor meget både el, gas og olie er steget i pris, hvorfor vi oplever disse voldsomme prisstigninger, og hvad du kan gøre for at spare på el og varme.

Elprisen er tredoblet

Hundredetusinde danskere mærker allerede til den eksplosive stigning af elpriser. Siden januar er priserne nemlig femdoblet mestendels på grund af en meget vindstille sommer.

Elpriserne er det højeste prisniveau, vi har set siden finanskrisen, udtaler Jack Kristensen Funktionschef i SEAS NVE til dr.dk.

En helt gennemsnitlig familie i et parcelhus vil kunne forvente en prisstigning på elregningen på omtrent 5.000 kr. her i 2021, fremgår det af artiklen En vindfattig sommer får elpriserne til at slå rekorder på dr.dk.

Kilde: https://www.nordpoolgroup.com

Når du får din elregning, vil du se, at den er sammensat af den rå elpris samt en del afgifter og udgifter til vedligehold og distribution. Afgifter og udgifter er faste beløb, hvorfor du ikke oplever en femdobling på din elregning. Du kommer dog ikke udenom at lægge mærke til prisstigningerne.

Jack Kristensen udtaler videre til dr.dk, at der kan komme yderligere prisstigninger i de kommende måneder, men at de (SEAS NVE, red.) forventer, at priserne stabiliserer sig i løbet af 2022. Dette vil betyde en halvering af de nuværende priser.

Gaspriser udvikling

Det er ikke kun elpriserne der er steget til vejrs, naturgaspriserne er også eksploderet. Normalt ligger gaspriserne på omkring 6,90 kr. pr. kubikmeter, men er nu steget til omkring 11,32 kr. pr. kubikmeter.

Tue Patursson, fagekspert i Videnscentret Bolius, forklarer i artiklen Voldsomme prisstigninger på el, naturgas og olie får din regning til at stige, at corona spiller ind. På grund af corona har der været en lavere forventning til årets energibehov, hvilket har betydet at flere naturgaslagre ikke er sat i spil.

Kilde: https://www.tv2east.dk/sjaelland-og-oeerne/kolde-tider-i-vente-gaskunder-staar-til-prissmaek-paa-4000-kroner

Hvorfor er gasprisen steget?

EnergiFyn er også kommet med flere forklaringer på, hvorfor gaspriserne er steget så kraftigt.

For det første er gaslagerbeholdningen lavere, end den plejer at være på denne tid af året. Grunden til dette er, at vi oplevede en lang og kold vinter sidste år, og kulden fortsatte langt ind i foråret 2021. Omvendt var sommeren i Sydeuropa meget varm, hvilket har medført, at der har været større behov for naturgas for at kunne producere strøm til nedkøling.

For det andet oplever vi lige nu stor efterspørgsel på gas til at opfylde gaslagrene. Den store efterspørgsel presser priserne opad. Især i Asien er der stor efterspørgsel, hvilket betyder at priserne er størst der, hvilken igen betyder, at en stor del af den gas der ville være leveret til Europa, nu i stedet bliver solgt til Asien.

For det tredje er Tyra-gasfeltet i Nordsøen lige nu i gang med at blive renoveret. Renoveringen er forsinket og vil først stå klar i 2023. Dette medfører, at Danmark må forsynes med gas andetsteds fra. På grund af vedligeholdelse er store dele af den norske gasproduktion i Nordsøen også på pause, men det forventes at produktionen snarligt er tilbage til fuld kapacitet.

Til sidst er der også en del usikkerhed vedrørende Nord Stream 2 projektet, en stor rørledning som har til formål at føre naturgas fra Rusland til Vesteuropa. Blandt andet medfører manglende godkendelser usikkerhed om, hvorvidt projektet overhovedet vil kunne levere mere naturgas til Vesteuropa.

Oliepriser steget med 25%

Fjernvarme

Oliepriserne er også steget voldsomt. Der er i dag omtrent 70.000 danske husstande der opvarmer deres bolig med et oliefyr. De kan se frem til en ekstraregning på 7.500 kr., fremgår det af en artikel på Bolius.dk.

De høje energipriser kan også påvirke fjernvarmekunderne. Det skyldes, at fjernvarmeselskaber har flere forskellige energikilder til rådighed. Når priserne på el, gas og olie stiger, kan især de større fjernvarmeselskaber eksempelvis opvarme ved hjælp af biomasse. Mindre fjernvarmeselskaber kan dog være nødt til at hæve prisen, da de ikke har samme muligheder for at vælge billigere opvarmningsformer.

Regeringen præsenterer tre tiltag til at afhælpe stigende energipriser

De stigende energipriser betyder en markant større varmeregning til mange danskere. For nogle kan det være flere 1.000 kr. ekstra der skal afsættes til varmeudgifterne. Det rammer i særlig grad de borgere og familier, som er udfordret når der skal findes penge til uforudsete udgifter.

Derfor har Regeringen udarbejdet tre tiltag, som skal hjælpe med afbøde slaget for prisstigningerne.

  1. 100 mio. kr. til kommunernes personlige tillæg til pensionister og kontanthjælpsmodtagere
   Det er især pensionister og kontanthjælpsmodtager som er sårbare overfor pludselige, voldsomme prisstigninger. Derfor afsætter Regeringen 100 mio. kr. til at dække kommunernes direkte merudgift til pensionister og kontanthjælpsmodtagere.
  2. Aftale med Dansk Fjernvarme om udglatning af varmeregninger
   Regeringen har indgået en aftale med Dansk Fjernvarme om at opfordre fjernvarmeselskaberne til at fordele prisstigningerne ud over hele året, så kunderne undgår et prischok. 
  3. Fokus på informationsindsatsen på SparEnergi.dk
   SparEnergi.dk, som er Energistyrelsens informationsside, er opdateret med viden om, hvordan du kan spare på energien her og nu, hvor og hvilke tilskud du kan søge og hvordan store og små energirenoveringer kan give dig en billigere regning på længere sigt.

Vi står i en ekstraordinær situation, hvor især prisen på gas til opvarmning er steget så meget, at det nogle steder kan give en meget stor regning […] På SparEnergi.dk har vi samlet alle de nødvendige informationer. Så kan man hurtigt se, hvad man selv kan gøre og hvordan man også kan få økonomisk hjælp til regningen eller til at udskifte det sorte fyr med grøn fjernvarme eller en grøn varmepumpe, som også giver en mindre regning og CO2-udledning.

Sådan sparer du på el, vand og varme

Selvom priserne vil stabilisere sig og komme ned på et normalt niveau i løbet af 2022, kan boligejere med oliefyr, gasfyr og varmepumpe stadig se frem til en dyr vinter.

Og hvad vi kan så gøre ved det?

Her kommer vi med en række gode råd til, hvordan du prøve at holde din energiregning nede på trods af de høje priser.

Gennemgå din elkontrakt og sammenlign priser

Det er en god idé at gennemgå din elpris nu og da for at sikre, at du har den bedste aftale. Det kan sagtens være, at du ikke kan finde en bedre pris på markedet, men du kan også være heldig og spare penge ved at skifte elselskab. Samtidig skal du dog være opmærksom på, om den billigere elpris skyldes et velkomsttilbud, og du derfor senere kan få en højere pris.

Opvarmning er en stor del af dit forbrug

Isolering

Opvarmningen af din bolig står højst sandsynligt for en god del af dit energiforbrug. Derfor kan det give god mening at skifte olie- eller gasfyr ud med en varmepumpe eller jordvarme, som potentielt kan halvere din varmeregning.

Er du interresseret i jordvarme, kan du læse vores artikel, hvor vi fortæller om pris, jordvarme dybde og fordele og ulemper.

En varmepumpe er dog en stor investering, og der findes andre og mere billige muligheder som eksempelvis pillefyr.

Hvis du overvejer at optimere din varmeforsyning, kan det samtidig være meget smart at gennemgå isoleringen af din bolig. For at sikre en optimal besparelse samt dimensionering af varmepumpen er det vigtigt, spiller isolering en vigtig rolle.

Skru ned for varmen

Hvis du skruer bare én grad ned for varmen i dit hjem, vil du kunne få en besparelse på 5% på din varmeregning. Det kan derfor godt betale sig at anskaffe et par gode hjemmesko og skrue lidt ned for varmen derhjemme.

Luft til vand varmepumpe er også en effektiv opvarmningsløsning der gør opvarmningen mere effektiv og du bruger mindre strøm når du opvarmer. Du kan læse mere om luft til vand varmepumpe pris i vores artikel.

Det anbefales at indendørstemperatuen ligger på omring 20-21 grader, og soveværelset kan med være lidt køligere.

Hvor gammel er din tørretumbler?

Store energislugere i dit hjem er elektriske apparater og hårde hvidevarer. Tørretumbleren er især en stor synder, og du kan potentielt spare mange penge ved at udskifte en gammel model med en moderne og mere strømbesparende version.

Andre hårde hvidevarer det kan give mening at udskifte på sigt, når de alligevel er udtjente er: køleskab, fryser og skifte din almindelige kogeplade ud med et induktionskomfur.

Flere mindre indsatser med stor påvirkning

Mange bække små gør som bekendt en stor å, og udover ovenstående gælder stadig de gamle husmoderlige spareråd, som i sidste ende samlet set kan give dig en væsentlig besparelse på din varme- og elregning.

  • Hæng tøj til tørre i stedet for at tumble
   Udover at spare energi, forlænger dette tip også dit tøjs levetid, da tørretumblere slider meget på tøjet.
  • Vask kun tøj, hvis det er beskidt
   Du kan komme langt med at hænge dit ud og lufte især nu, hvor det begynder at blive frostvejr.
  • Tjek og sluk for apparaters standbyforbrug
   Computere, playstations, fjernsyn, printere og mange flere appater bruger strøm, når de bare står og lyser. Det er dog blevet bedre med nyere apparater som maksimalt må have et standbyforbrug på 05,-1 watt.
  • Sluk lyset, når du går ud af et rum
   Selvom vi går mørkere tider i møde, er det en god og besparende idé at gøre dig det til en vane altid at slukke lyset, når du går ud af et rum.
  • Skift dine glødepærer ud med LED- og/eller A-pærer
   I samme boldgade kan du spare mange penge ved at skifte til energibesparende lyspærer.
  • Tag kortere og koldere brusebade
   Opvarmning af vand kræver meget energi, og derfor er varmt brugsvand en stor synder på din varmeregning.
  • Brug opvaskemaskinen så meget muligt
   Selvom det lyder kontraintuitivt er moderne opvaskemaskiner så effektive, at det faktisk kræver mindre energi at smide alt derind i stedet for at vaske en enkelt ting op hist og her.

Invester i solceller og producer din egen strøm

Solceller på hus

Indtil nu har vores tips omkredset dine muligheder for at nedsætte dit el- og varmeforbrug. Selvom du kan komme langt med disse råd, vil det dog være urealistisk at forvente, at du kan reducere dit energiforbrug til nul og niks i det moderne samfund. Dog er der stadig mulighed for at reducere dine udgifter til strøm yderligere.

Med solceller kan du i hvert fald reducere dit behov for at købe strøm. I Danmark vil du med solceller dog aldrig kunne blive helt uafhængig af elnettet, da vi har for få solskinstimer i løbet af vinteren.

Vores lange sommerdage giver dog mange timers elproduktion, og langsomt begynder der at komme solcellebatterier på markedet, som gør det muligt for dig at lagre overskydende el.

Så nemt er det
1
Bestil tilbud
Bestil tilbud ved at benytte formularen - angiv dine oplysninger og behov.
2
Match
Vi matcher dine oplysninger med relevante leverandører.
3
Modtag tilbud
Du modtager gratis op til 4 skræddersyede og 100% uforpligtende tilbud.
Bliv samarbejdspartner

Vi prøver altid at forbinde vores kunder med de bedste leverandører i branchen. Er du en af dem?

Bliv samarbejdspartner