Vedvarende energi - Sammenlign priser fra lokale installatører
Grøn energi - Få op til 4 gratis tilbud på grønne energiløsninger
Bestil tilbud
Det tager kun 30 sekunder 100 % gratis og uforpligtende tilbud
1/3
Omtale og anbefalinger
DrTv2Bolius
Sidst opdateret: 5. januar 2023

Bygningspuljen 2023: Sådan får du tilskud til varmepumpe

Tilskud til varmepumpe: luft til vand, jordvarme og isolering

Bygningspuljen åbnede for ansøgninger d. 14. september 2022 kl. 10:00 og allerede kl. 20:00 samme dag, sendte Energistyrelsen besked ud om, at de har lukket puljen igen for denne gang. Bygningspuljen åbner igen næste gang i 2023.

Du kan få tilskud til en række energiforbedrende tiltag, der gør din helårsbolig mere klimavenlig. Tilskudsordningen åbnede for første gang for ansøgninger d. 15. oktober 2020, og puljen løber frem til 2026. Du kan blandt andet få tilskud til:

Læs mere om, hvad du kan få tilskud til, hvor meget du kan få i tilskud, hvordan du kan søge energitilskud og alt, hvad du skal vide for at kunne sende en god ansøgning afsted.

New Energy Grant
1 2 3 4 5

Hvad kan jeg søge tilskud til i Bygningspuljen?

Du kan få tilskud til varmepumpe, jordvarme, isolering og udskiftning af vinduer og døre. Se hele listen herunder:

 • Luft til vand varmepumpe
 • Jordvarme
 • Udvendig isolering af ydervæg
 • Efterisolering af tag og loft
 • Isolering af terrændæk
 • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk
 • Udskiftning af facadevindue
 • Udskiftning af ovenlysvinduer
 • Forsatsvinduer og vindue med koblet ramme
 • Optimering af husets drift.

Fra 2020 er der afsat 2,3 mia. kr. til Bygningspuljen, hvorfra danskerne kan søge tilskud til varmepumpe og andre energirenoveringer. Målet med den politiske aftale er at udskifte op mod 70.000 oliefyr og 170.000 gasfyr til mere energivenlige alternativer som fjernvarme eller varmepumpe.

Du kan læse hele pressemeddelelsen om klimavenlig varme til danskerne her: Bred aftale om klimavenlig varme til danskerne.

Klimaminister, Dan Jørgensen: Nu bliver det lettere og billigere for danskerne at skifte fra sort til grøn varme. Olie- og gasfyr skal skiftes ud med varmepumper, der kører på grøn strøm og flere skal på fjernvarmenettet. Jeg vil gerne takke partierne for gode og konstruktive forhandlinger. Vi har lavet en god aftale, der gør en reel forskel for klimaet.

Tilskud varmepumpe 2022: Jordvarme og luft til vand varmepumpe tilskud

Du kan få tilskud varmepumpe herunder: Luft til vand varmepumpe eller jordvarme, hvis du skifter fra oliekedel, gasfyr, biokedel, elvarme eller fjernvarme, hvis kommunen har vedtaget at nedlægge fjernvarmeforsyningen til adressen.

Når du søger om tilskud til varmepumpe, skal du ikke bruge et opdateret energimærke.

Derudover må arbejdet ikke være påbegyndt, før du har fået tilsagn om tilskud. Det er dog tilladt at indhente tilbud, lave en projektbeskrivelse og indhente den nødvendige dokumentation. Du må først skrive under på en købsaftale, når du har ansøgt og fået tilsagn om tilskud.

Det skal være en VE-godkendt virksomhed, som står for opsætningen af din varmepumpe.

Biokedel kan være:

Kakkelovn, kamin, brændeovn eller pillefyr

Vi kan hjælpe dig med at få tilbud fra VE-godkendte virksomheder på din varmepumpeløsning, så du kan være klar til at ansøge om tilskud til varmepumpe, når Bygningspuljen åbner.

Få tilbud nu, og vær klar til ansøge om tilskud!

Udfyld formularen på bare 1 minut

Tilskud til isolering

Du kan få tilskud til følgende isoleringsopgaver:

1. Udvendig isolering af massiv og let ydervæg (gælder ikke for hulmur og kælderydervæg).

Ved udvendig isolering af ydervæg, må ydervæggen ikke have en u-værdi der er lavere end 0,21 W/m3K før forbedringen. Efter udførelse må den højest være 0,18 W/m3K.

2. Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag.

Ved tag- og loftsisolering må u-værdien ikke være lavere end 0,14 W/m3K inden forbedringen og efter må den højest være 0,12 W/m3K.

3. Isolering af terrændæk.

Ved isolering af terrændæk må terrændækket ikke have en u-værdi lavere end 0,12 W/m3K og efter forbedringen må den højest være 0,10 W/m3K.

4. Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk.

Ved udvendig isolering af sokkel ved terrændæk, må soklen ikke have et linjetab lavere end 0,15 W/mK, og efter forbedringen med efterisolering af 150 mm isolering med en λ på højest 0,04 W/mK. Isoleringen skal minimum 600 mm ned under terræn og må aldrig gå dybere end til underkanten af soklen.

Tilskud til vinduer

Udskiftning af facade,-  ovenlys- og forsatsvinduer og vindue med koblet ramme.

Nye facadevinduer skal overholde Bygningsreglementets krav fra 2020, have energimærke A og energitilskuddet (Eref) skal være følgende: ≥ -0 kWh/m2 år.

For ovenlysvinduer gælder det, at efter udskiftning skal de nye vinduer have et energitilskud (Eref) på mindst 15 kWh/m2.

I forhold til forsatsvinduer eller vindue med koblet ramme, så skal de opfylde:

 • u-værdi på maksimalt 1,2 W/m2 K
 • g-værdi (solvarmetransmittas) på minimum 0,6.
Hvad er energitilskud (Eref)?

Et vindues energiegenskab kan beskrives som et energitilskud, som har betegnelsen Eref.

Eref er, hvor meget energi et vindue i gennemsnit bidrager med i fyringssæsonen. Vinduer har ofte negative værdier, hvilket betyder, at de taber energi. A-mærkede vinduer har enten neutrale eller positive værdier, hvilket betyder, at de enten holder på energien eller tilføjer energi.

Hvor meget kan jeg få i tilskud?

Tilskuddene afhænger af, hvad du søger tilskud til. Tilskud til varmepumpe og jordvarme beregnes på baggrund af boligens størrelse, og om du vælger en A++ eller en A+++ mærket varmepumpe.

Luft til vand varmepumpe tilskud

Du kan se tilskudssatserne for luft til vand varmepumpe herunder:

Luft til vand varmepumpe tilskud
Opvarmet arealMarkedspris pr. stk.Tilskud A++ mærket pr. stk.Tilskud A+++ mærket pr. stk.
Under 75 m285.000 kr.13.000 kr.17.000 kr.
75 m2 – 100 m287.000 kr.13.000 kr.17.000 kr.
101 m2 – 150 m294.000 kr.14.100 kr.19.000 kr.
151 m2 – 200 m2102.000 kr.15.000 kr.20.000 kr.
201 m2 – 250 m2111.000 kr.17.000 kr.24.000 kr.
251 m2 – 300 m2119.000 kr.18.000 kr.24.000 kr.
Over 300 m2124.000 kr.19.000 kr.25.000 kr.

Tilskud til jordvarme

Du kan se tilskudssatserne for jordvarme herunder:

Tilskud ved konvertering til jordvarme
Opvarmet arealMarkedspris pr. stk.Tilskud A++ mærket pr. stk.Tilskud A+++ mærket pr. stk.
Under 75 m2109.000 kr.16.000 kr.22.000 kr.
75 m2 – 100 m2111.000 kr.17.000 kr.22.000 kr.
101 m2 – 150 m2118.000 kr.18.000 kr.24.000 kr.
151 m2 – 200 m2127.000 kr.19.000 kr.25.000 kr.
201 m2 – 250 m2137.000 kr.21.000 kr.27.000 kr.
251 m2 – 300 m2146.000 kr.22.000 kr.29.000 kr.
Over 300 m2151.000 kr.23.000 kr.30.000 kr.

Tilskud til isolering

Du kan også få tilskud til isolering. Størrelsen på tilskuddet afhænger af typen af isolering og markedsprisen. Se alle tilskud til isolering herunder.

Tilskud til udvendig isolering af massiv ydervæg
ArealMarkedspris kr./m2Tilskud kr./m2
Pr. m2 til og med 200 m22.100 kr.310 kr.
Pr. m2 udover 200 m21.700 kr.250 kr.
Tilskud til udvendig isolering af let ydervæg
ArealMarkedspris kr./m2Tilskud kr./m2
Pr. m2 til og med 200 m2530 kr.80 kr.
Pr. m2 udover 200 m2420 kr.60 kr.
Tilskud til efterisolering af uudnyttet tagrum
U-værdi opgivet i energimærkningen [W/m2 K]Markedspris kr./m2Tilskud kr./m2
Pr. m2 til og med 200 m2Pr. m2 udover 200 m2Pr. m2 til og med 200 m2Pr. m2 udover 200 m2
U-værdi >=0,30440 kr.350 kr.70 kr.50 kr.
0,20 <= U-værdi< 0,30390 kr.310 kr.60 kr.50 kr.
0,14 <= U-værdi< 0,20260 kr.210 kr.40 kr.30 kr.
Tilskud til efterisolering af udnyttet tagrum
U-værdi opgivet i energimærkningen [W/m2 K]Markedspris kr./m2Tilskud kr./m2
Pr. m2 til og med 200 m2Pr. m2 udover 200 m2Pr. m2 til og med 200 m2Pr. m2 udover 200 m2
U-værdi >=0,30600 kr.480 kr.90 kr.70 kr.
0,20 <= U-værdi< 0,30550 kr.440 kr.80 kr.70 kr.
0,14 <= U-værdi< 0,20320 kr.260 kr.50 kr.40 kr.
Tilskud til efterisolering af fladt tag
U-værdi opgivet i energimærkningen [W/m2 K]Markedspris kr./m2Tilskud kr./m2
Pr. m2 til og med 200 m2Pr. m2 udover 200 m2Pr. m2 til og med 200 m2Pr. m2 udover 200 m2
U-værdi >=0,30560 kr.450 kr.80 kr.70 kr.
0,20 <= U-værdi< 0,30460 kr.370 kr.70 kr.60 kr.
0,14 <= U-værdi< 0,20340 kr.270 kr.50 kr.40 kr.
Tilskud til efterisolering af terrændæk
ArealMarkedspris kr./m2Tilskud kr./m2
Pr. m2 til og med 200 m2760 kr.110 kr.
Pr. m2 udover 200 m2610 kr.90 kr.
Tilskud til udvendig isolering af sokkel ved terrændæk
ArealMarkedspris kr./m2Tilskud kr./m2
Pr. m2 til og med 200 m22.300 kr.340 kr.
Pr. m2 udover 200 m21.800 kr.270 kr.
Få tilbud nu, og vær klar til ansøge om tilskud!

Udfyld formularen på bare 1 minut

Energistyrelsens tilskudsberegner

Sparenergi.dk’s tilskudsside kan du slå din adresse op og få et overslag på, hvilke energiforbedrende tiltag det kan give mening for dig at få foretaget, hvor meget energi du kan spare, og hvor meget du kan få i tilskud.

Beregningerne er et overslag og baseret på oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (BBR). Hvis oplysningerne om din bolig i BBR ikke er korrekte eller opdaterede, kan du justere dem og få en bedre beregning.

Hvis din bolig har energimærke fra A, B, C eller D, har du kun mulighed for at søge tilskud til varmepumpe og jordvarme, og du vil derfor kun blive præsenteret for tilskudsmuligheder til varmepumpe.

Har din bolig energimærke E, F eller G, kan du både få tilskud til varmepumpe og tilskud til isolering og vinduer. Du skal bruge et opdateret energimærke for at kunne søge tilskud.

Energimærke og tilskud

Hvem kan få tilskud?

Du kan søge om tilskud både som privatperson, andelsforening eller ejerforening i etageejendom. Du kan få tilskud til bygninger med helårsstatus. Det betyder, at du kun kan få tilskud til sommerhus, hvis sommerhuset har helårsstatus i BBR.

Desuden kræver nogle af tilskuddene, at du har et opdateret energimærke. Læs mere herunder.

Har jeg brug for et energimærke?

Vil du have tilskud til luft til vand varmepumpe eller jordvarme, behøver du ikke et energimærke. 

Hvis du ønsker tilskud til de andre tiltag, skal du dog have et energimærke fra efter 1. oktober 2012. Hvis du har lavet forbedringer på din bolig, efter at dit nuværende energimærke blev lavet, skal du sørge for at få det opdateret.

Energimærke E, F eller G

For at du kan få tilskud til isolering og tiltag om bygningens drift, skal du have energimærke E, F eller G.

Tilskud til energimærke

Du kan få tilskud til energimærke, hvis du har brug for at få udarbejdet et nyt energimærke i forbindelse med, at du ønsker at søge tilskud fra Bygningspuljen.

Du skal dog selv betale for energimærket først, hvorefter du, sammen med din ansøgning til tilskud til boligforbedringer, kan søge om tilskud til energimærke.

Dit eksisterende energimærke må ikke være ældre end to år gammelt, når du søger om tilskud til energimærke.

For at få et nyt energimærke skal du have fat i en energimærkningkonsulent eller energikonsulent, som vil gennemgå din bolig og herefter bruge et beregningsprogram til at udregne boligens energimærke. Det koster omkring 6.125 kr. – 7.351 kr. afhængigt af, hvor stort dit hus er.

Du kan få tilskud til energimærke på op til 3.000 kr.

Du kan indhente flere tilbud, inden du vælger, hvilken virksomhed der skal udføre beregningen af energimærket.

Her kan du få hjælp til din ansøgning

Har du brug for hjælp til din ansøgning om tilskud, kan vi anbefale følgende:

 • Du kan læse Energistyrelsens ansøgervejledning til Bygningspuljen grundigt.
 • Du kan se Energistyrelsens webinar om Bygningspuljen 2022 på Youtube.
 • Du kan gå på Sparenergi.dk og klik på knappen “Sådan søger du”.
 • Du kan send dine spørgsmål på e-mail til SparEnergi på info@sparenergi.dk (forvent lang svartid, når først puljen er åbnet).
 • Du kan ringe til Energistyrelsen på 31 15 90 00 (mandag til torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8-15).

Tilskud til erhverv via Erhvervspuljen

Energistyrelsen uddeler også tilskud til erhverv som skal fremme energibesparelser i danske virksomheder. Der er afsat i alt 3,5 mia. kr. for perioden 2021-2029 i Erhvervspuljen. Du kan få flere informationer og finde ud af, hvornår puljen åbner i vores indlæg: Energitilskud til erhverv.

Fakta om klimatilskud til virksomheder

 • Erhvervspuljen åbnede i oktober 2020.
 • Erhvervstilskud skal fremme energibesparelser i danske virksomheder.
 • Privatejede produktions-, handel- og servicevirksomheder inklusive f.eks. landbrug, fiskeri, gartneri og skovbrug kan søge tilskuddet.
 • Tilskuddet kan dække op til 50 % af en investering.
 • I denne runde er der afsat 175 mio. kr. til tilskud. I alt er der afsat knap 600 mio. kr. i 2021.
 • I perioden 2021-2029 er der afsat i alt knap 3,5 mia. kr. til Erhvervspuljen.

Du kan læse mere i vores guide: Tilskud til erhverv.

Sådan får du tilskud til varmepumpe fra Bygningspuljen

Hvordan får jeg tilskud via Bygningspuljen?

Du kan ansøge om tilskud inde på Sparenergi.dk. Her kan du også slå din adresse op og se, hvilket energimærke din bolig har samt få forslag til, hvilke energiforbedrende tiltag du kan få lavet, og hvor meget du kan få i tilskud.

I forhold til selve ansøgningsproceduren skal du overordnet igennem 3 trin for at få tilskud. 

Først skal du have et overblik over, hvad du vil have lavet. Her kan det være en god idé at indhente tilbud og komme i kontakt med installatører, som kan rådgive dig.

Herefter skal du ansøge om tilsagn til tilskud og få det bevilget. Når du har fået tilsagn om tilskud, kan du påbegynde arbejdet.

Når arbejdet er færdiggjort, skal du ansøge om at få udbetalt tilskuddet. Inde på Sparenergi.dk finder du en ansøgervejledning, som beskriver alt, hvad du skal vide i forbindelse med udformningen af ansøgningen.

Vi forklarer processen i detaljer herunder:

1. Find en installatør

Først og fremmest skal du have et eller flere tilbud og prisoverslag, før du begynder ansøgningsprocessen om tilsagn til tilskud. Vi kan her på GreenMatch.dk hjælpe dig med at få flere tilbud på både luft til vand varmepumpe, jordvarme og isolering. Vær opmærksom på, at du ikke må starte på projektet, før du har fået bevilget tilsagn om tilskud.

2. Bygningspuljens ansøgningsportal

Når du har et prisoverblik, og du ved, hvad du gerne vil søge tilskud til, skal du logge på ansøgningsportalen, når den åbner. Ansøgningsportalen finder du på Energistyrelsens hjemmeside. Her ansøger du om tilsagn til tilskud.

3. Bygningspuljen udbetaling

Når du har fået tilsagn, kan du begynde projektet. Når projektet er gennemført, og du har betalt håndværkeren, kan du sende en ansøgning om udbetaling af tilskud via ansøgningsportalen på Energistyrelsens hjemmeside. Det skal du gøre senest 30 dage efter, du har betalt den sidste regning ved projektets afslutning. Du har 2 år, fra du har fået tilsagn om tilskud, til at projektet skal være færdigt.

Få tilbud nu, og vær klar til ansøge om tilskud!

Udfyld formularen på bare 1 minut

Tal og dokumenter du skal have klar til din ansøgning

Når Bygningspuljen åbner, er det en god idé, at du allerede er godt forberedt, da du skal have noget dokumentation klar samt nogle tal i forhold til, hvilket energiforbedrende tiltag du ønsker at få lavet.

Dette skal du have klar, når puljen åbner:

 • Ansøgererklæringen skal være udfyldt. Den kan du finde og downloade her: Sparenergi.dk – Tro og loveerklæring ved ansøgning om tilskud.
 • Tingbosattest som er dokumentation for, hvem der ejer bygningen. Det kan du finde på Tinglysning.dk. Hvis du endnu ikke er officiel ejer af bygningen, skal du vedhæfte en endelig købsaftale, efter at de almindelige advokatgodkendelser er udløbet.
 • Evt. dokumentation for at fjernvarme nedlægges. Det kan du få hos din kommune.

Bygningspuljens krav

Hvis du gerne vil ansøge om tilskud, skal du være opmærksom på, at der er nogle begrænsninger i forhold til, hvem der er berettigede til at få tilskud.

Alle disse krav og begrænsninger er også specificeret i Bygningspuljensbekendtgørelsen, hvor du kan læse om de lovmæssige rammer for Bygningspuljen.

Du kan ikke få tilskud i disse situationer:

 • Du kan ikke få tilskud, hvis din bolig ikke er registreret som helårsbeboelse.
 • Du kan ikke få tilskud, hvis du har skrevet under på en aftale med installatør eller købt materialer, inden du har fået tilsagn om tilskud.
 • Du kan ikke få tilskud med bagudvirkende kraft.
 • Du kan ikke få tilskud til varmepumpe eller jordvarme, hvis du bor i et område med fjernvarme eller planlagt fjernvarme.
 • Du kan ikke både få tilskud og håndværkerfradrag.
 • Du kan ikke få tilskud, hvis du ikke er officiel ejer af bygningen eller kan medsende endelig købsaftale og dokumentation for deponering af udbetaling.
 • Du kan ikke få tilskud, hvis bygningen ikke er energimærket, med mindre du søger tilskud til varmepumpe og jordvarme.

Tilskud og fjernvarme

I forhold til fjernvarme kan du slå op i den elektroniske tingbog og tjekke, om din bolig har tingslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme.

Du kan se dette kort for at finde en oversigt over eksisterende og planlagte fjernvarmeområder. Er du i tvivl, kan du også kontakte din kommune.

Du kan også læse mere om fjernvarme, tilslutningspligt og forblivelsespligt på forbrug.dk, hvis du vil sætte dig ind i reglerne.

OBS: Fjernvarme

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at ansøge om tilskud til luft til vand varmepumpe eller jordvarme, hvis du bor i et område med fjernvarme eller planlagt udlagt fjernvarme.

Stor efterspørgsel efter tilskud fra Bygningspuljen

Her i 2022 åbner Bygningspuljen to gange, og det bliver muligt for dig at ansøge om tilskud til varmepumpe. I første tilskudsrunde i 2022 blev puljen tømt indenfor én uge, og Energistyrelsen regner med, at de igen vil få travlt, når puljen for 2022 åbner op til efteråret.

Første gang puljen åbnede i 2022 var d. 16. marts, og det var samlet set Bygningspuljens 4. åbning, siden den første gang i 2020. Når puljen åbner til efteråret, er det dermed 5. gang, at Bygningspuljen åbner. Den 5. gang Bygningspuljen åbner, bliver den 14. september 2022. Puljen består i denne omgang af 121 mio. kroner. 

Tilskud til varmepumpe 2020 og 2021

I 2020 var der stor efterspørgsel på tilskud. Det oplevede vi både her på GreenMatch.dk og i Energistyrelsen, som uddeler tilskuddene.

Bygningspuljen åbnede første gang 15. oktober 2020, og der gik kun 4 dage, før Energistyrelsen havde fået fordelt de 245 millioner kr. der var i puljen. Næste gang puljen åbnede var 7. april 2021, og der var puljen på 250 millioner kr. tømt indenfor én dag.

Der var næsten 20.000 ansøgninger til Bygningspuljen i den allerførste åbning i 2020. Ud af disse fik 5.420 projekter tilsagn, mens 13.916 ikke fik støtte. I 2021 var der afsat 675 mio. kr. til puljen. Det er næsten 3 gange så mange penge som i 2020. Siden den første runde i 2020 er der blevet givet tilsagn til tilskud til over 40.000 boligejere.

Da puljen åbnede for 3. gang, var der ikke helt lige så meget gang i den. Der var også en del ændringer til Bygningspuljens rammer, som blev indført i foråret 2021, hvilket begrænsede hvem der kunne ansøge, og hvor meget de kunne få i tilskud.

Ændringer til Bygningspuljen foråret 2021

I foråret 2021 besluttede et politisk flertal at ændre rammebetingelserne for Bygningspuljen, så flere kunne få glæde af tilskuddene. Det indebar at:

 • tilskudssatserne blev sat ned, så flere kan få tilskud
 • tilskuddene fremover kun kan søges til boliger med energimærke E, F eller G (varmepumper undtaget)
 • 80 % af puljen i 2022 er øremærket til konvertering til varmepumpe
 • mulighed for at få tilskud til varmepumpe med integreret ventilation
 • mulighed for at få tilskud til at skifte fra elvarme til nyt våndbåren varmesystem både med varmepumpe og fjernvarme
 • mulighed for boligforeninger at søge tilskud til store varmepumper.
Få tilbud nu, og vær klar til ansøge om tilskud!

Udfyld formularen på bare 1 minut

Ofte stillede spørgsmål om Bygningspuljen

Signe Kirk Andersen
Skrevet af Signe Kirk Andersen, Skribent

Signe har siden 2017 arbejdet med indhold og artikler på GreenMatch.dk. Hun skriver artikler indenfor vedvarende energi, bæredygtighed og generelt en grønnere livsstil. Signe sætter en ære i at formidle grønne energiløsninger på en måde, så alle kan være med. “Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget” er en talemåde, som hun mener, kan hjælpe Danmark med at blive endnu grønnere.

Så nemt er det
1
Bestil tilbud
Bestil tilbud ved at benytte formularen - angiv dine oplysninger og behov.
2
Match
Vi matcher dine oplysninger med relevante leverandører.
3
Modtag tilbud
Du modtager gratis op til 4 skræddersyede og 100% uforpligtende tilbud.
Bliv samarbejdspartner
Bliv samarbejdspartner Vi prøver altid at forbinde vores kunder med de bedste leverandører i branchen. Er du en af dem?