Sammenlign priser på vedvarende energi
Udfyld formularen på et minut for at starte processen
Besvar et par enkelte spørgsmål, så finder vi de BEDSTE priser til dig.
1/4
Spar tid
Spar tid

Udfyld 1 formular, og modtag op til 4 tilbud fra udvalgte leverandører

Spar penge
Spar penge

Spar penge ved at sammenligne tilbud og vælg det bedste

Gratis og uforpligtende
Gratis og uforpligtende

Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser

Omtale og anbefalinger
DrTv2Bolius
Sidst opdateret: 22. februar 2024

Erhvervspuljen 2024: Få erhvervstilskud til grøn energi

Hvad er erhvervstilskud? Lad os svare på det: Ligesom der er tilskud til varmepumpe for private, tidligere gennem Bygningspuljen, er der også en støtteordning til erhverv, der ønsker grøn omstilling og erhvervstilskud til energieffektiviseringer.

Det betyder, at alle privatejede virksomheder indenfor produktion, handel eller service kan få tilskud til at udføre energibesparende projekter ved hjælp af Erhvervspuljen.

Tilskuddet kan dække op til 50% af udgifterne til et energiprojekt, og det er muligt at få tilskud til flere forskellige typer opgaver. Første gang puljen åbnede var d. 1. oktober 2020, og ordningen løber indtil 2029. I alt er der afsat 3,9 milliarder kr.

Vi har samlet denne og alle andre støtteordninger i vores Guide til tilskud i Danmark. Her kan du læse om de forskellige måder, du kan blive økonomisk understøttet, når du ønsker at lave en energiforbedring – hvad end det er privat eller erhverv. Læs også vores guide til at få tilskud til isolering gennem Energirenoveringspuljen.

Energitilskud til erhverv

Erhvervspuljen er åben for ansøgninger fra 10. januar. I 2024 er der 640 mio kr. i puljen.

Puljen lukker når der ikke er flere penge tilbage. Du kan holde dig opdateret med, hvor meget der er tilbage her.

Du kan allerede i dag indhente tilbud på varmepumper eller solceller så du kan få del af Erhvervspuljen. Via GreenMatch vil du modtage tilbud fra autoriserede installatører der kan hjælpe dig igennem hele installationsprocessen og ansøgning om tilskud så du kan være sikker på at du får alle de fordele du kan opnå uden selv at sidde med alt papirarbejdet.

Indhent tilbud i dag

Udfyld formularen på bare 1 minut

Erhvervspuljen: Få dækket op til 50 % af omkostningerne

De fleste brancher har mulighed for at søge erhvervstilskud til energieffektiviseringer via Energistyrelsens Erhvervspulje og kan således få tilskud til varmepumpe erhverv. Afhængigt af størrelsen kan tilskuddet dække op til 50 % af omkostninger ved et skifte til varmepumpe.

Der er 3 klare fordele ved at få tilskud som virksomhed:

 1. I får en stærkere grøn profil
 2. I får lavere udgifter til energi
 3. I får kortere tilbagebetalingstid på jeres projekt.

Hvornår åbner Erhvervspuljen?

Fra 2023 åbner Erhvervspuljen årligt og er åben indtil der ikke er flere penge tilbage i puljen, eller ansøgningsrunden lukker. Erhvervspuljen åbner for ansøgninger 10. januar. Du kan følge med i hvor meget der er tilbage i Erhvervspuljen på sparenergi.dk.

Hvad kan erhvervsvirksomheder få tilskud til?

Du kan få erhvervstilskud til energieffektiviseringer for de omkostninger, som er nødvendige for, at det energibesparende tiltag kan udføres.

 • Rådgivning og projektudvikling
 • Miljøgodkendelse
 • Nødvendige anlægskomponenter
 • Installation og entreprenørydelser
 • Revision af regnskab

Udover tilskud til varmepumpe til erhverv, så kan virksomheder også få tilskud til eksempelvis følgende energispareprojekter:

 • Udskiftning af belysning med LED
 • Etablering af varmegenvinding
 • Energioptimering af procesanlæg.

Virksomhederne kan få hjælp af en energirådgiver til at undersøge mulighederne for energiforbedrende tiltag. Rådgiveren kan også hjælpe med ansøgningsprocessen.

I Erhvervspuljen er det ikke muligt at få tilskud til:

 • It- og serverudstyr
 • Adfærdsændringer
 • Sammenlægning, nedlægning eller flytning af af produktion.

Er du i tvivl om, hvilken varmepumpe du skal vælge, kan du få gode råd i vores artikel om varmepumper.

Har I brug for hjælp til at indhente tilbud på varmepumpe, kan I her på GreenMathch.dk nemt få tilbud fra op til fire forskellige leverandører. Gå blot til vores side om luft til vand varmepumper, og udfyld formularen i toppen af siden.

Ønsker du tilbud på andre energiløsninger som solceller eller jordvarme, kan vi hurtigt og nemt hjælpe dig med at finde tilbud der passer til dig. Du skal bare udfylde en kort formular, herefter vil du modtage tilbud fra danske installatører. 100 % gratis og uforpligtende.

Modtag tilbud i dag

Udfyld formularen på bare 1 minut

Hvor meget kan virksomheder få i tilskud?

Erhvervstilskuddet dækker op til 50 % af omkostningerne. Der er fire faktorer, som har betydning for, hvor meget tilskud du kan få:

 • Du kan højst få 10 øre i tilskud pr. sparet kWh pr. år over energisparetiltagets levetid.
 • Du kan kun få en del af omkostninger dækket, og den maksimale støtteprocent afhænger af virksomhedens størrelse.
 • Det maksimale tilskudsbeløb pr. projekt er 112 millioner kr. tilskudsbeløbets minimum er på 10.000 kr.
 • Konvertere du væk fra gas kan du forvente at få 25 % mere i tilskud, da der er en prioriteringsfaktor på 1,25 ved denne energibesparelse.
Erhvervspuljen

Du kan gøre brug af Energistyrelsens tilskudsberegner til at få et overblik over, hvad din virksomhed kan forvente af tilskud. Der er en tilskudsberegner til udskiftning af opvarmning og udskiftning til LED-belysning.

Hvilke virksomheder kan få tilskud fra Erhvervspuljen?

Erhvervstilskuddet er målrettet alle privatejede virksomheder indenfor:

 • Produktion
 • Handel
 • Service
 • Landbrug
 • Fiskeri*
 • Gartneri
 • Skovbrug

*For fiskerivirksomheder gælder enkelte tillægsregler, dem kan du læse mere om i ansøgervejledningen fra Energistyrelsen.

Alle disse typer privatejede virksomheder kan søge om tilskud.

Hvis du og din virksomhed vil drage fordel af tilskud fra Erhvervspuljen bør du indhente tilbud fra flere installatører. Det kan vi hjælpe dig med.

Du skal kun udfylde en kort formular, herefter vil du modtage tilbud fra autoriserede danske installatører, der kan hjælpe dig igennem hele processen. Du undgår dermed selv at skulle bruge timer på en masse papirarbejde.

Få tilbud på grøn energi

Udfyld formularen på bare 1 minut

Hvem kan ikke få tilskud?

Det er ikke muligt at søge tilskud i Erhvervspuljen som privatperson, klub eller forening, offentlig myndighed eller – virksomhed. Der kan være mulighed for at fravige reglerne om offentlige virksomheder, hvis der er tale om selvejende institutioner, som selv finansierer energisparetiltaget og betaler energiomkostninger.

Hvilke betingelser er der?

Der er en hel del regler og betingelser, som du skal følge for at kunne få tilskud.

For det første må arbejdet ikke være gået i gang. Du må først gå i gang med at købe materialer og selve arbejdet, når virksomheden har fået tilsagn til tilskud. Du må gerne indhente tilladelser og lave undersøgelser for, hvordan projektet skal gennemføres fx få rådgivning om og beregne potentialet for energibesparelserne.

For det andet skal tilskuddet være nødvendigt, for at projektet kan blive gennemført.

For det tredje skal tilbagebetalingstiden for projektet minimum være 2 år.

Du skal søge om tilskud for minimum 10.000 kr. Anlægget skal være funktionsdygtigt og have været i drift i mindst 2 år, inden at virksomheden søger om tilskud.

Din virksomhed må ikke være kriseramt.

Derudover må du ikke få støtte fra andre ordninger under EU. Endelig må projektet ikke være et lovkrav, det vil sige, at virksomheden som ansøger om tilskud, ikke må være lovmæssigt forpligtet til at gennemføre projektet.

Har du spørgsmål til erhvervspuljen, og hvordan du ansøger?

Du kan få hjælp til din ansøgning ved at ringe eller skrive til Energistyrelsen på 51 67 43 01 eller [email protected].

Telefonerne er åbne mandag til torsdag fra kl. 10 – 15 og fredag kl. 10 – 14.

Hvordan ansøger man som virksomheder om erhvervstilskud?

Det er vigtigt, at du ansøger om og får tilsagn til tilskud, inden du påbegynder projektet.

Når du skal ansøge om erhvervstilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer, skal du sende din ansøgning via Energistyrelsens ansøgningsportal. Her kan du både oprette nye ansøgninger samt se tidligere ansøgninger.

Energistyrelsen anbefaler, at du sætter dig godt ind i reglerne og processerne vedrørende energitilskud til erhverv. De har lavet en vejledning til ansøgning om erhvervstilskud, som du skal læse igennem, inden du ansøger. Her får du al den information, du skal bruge for at kunne udarbejde en korrekt ansøgning og dermed få en større chance for at få tilskud.

Erhvervspuljen

Ansøgningsproceduren forløber i tre faser således:

1. Fase: Forbered dit projekt

I forberedelsen af dit projekt finder du ud af, hvilket energibesparende tiltag, du vil søge om tilskud til.
I denne periode bør du rådføre dig med fagfolk, så du er sikker på, at du tager de rigtige valg, i forhold til din virksomhed. Det er også i denne fase, at du bør indhente og sammenligne tilbud, så du har de helt rigtige oplysninger, når du søger om tilskud.

2. Fase: Ansøg om tilsagn

Her skal du logge ind på ansøgningsportalen. Du skal nu indsende dokumenter der beskriver hvad du søger tilskud til.

 • Dokumentation af energiforbruget i før-situationen
 • Dokumentation af før-situation
 • Estimering af årligt energiforbrug i efter-situationen
 • Budget/regnskab
 • Fuldmagt ved partsrepræsentation

Følgende dokumenter er ikke obligatoriske, men kan gøre din ansøgning mere detaljeret og måske give hurtigere sagsbehandling:

 • Udvidet projektbeskrivelse
 • ​​Dokumenter til beskrivelse af efter-situationen
 • Tidsplan

Herefter er der en sagsbehandlingstid, hvor du venter på at få svar på, om du har fået tilsagn til tilskuddet. Energistyrelsen prøver at holde behandlingstiden til omkring 8 uger, men den kan både være kortere og længere afhængig af dokumentationen og mængden af ansøgninger.

3. Fase: Ansøgning om udbetaling af tilskud

Når du har fået tilsagn om tilskud, kan du gå i gang med projektet. Har du ikke fået tilsagn, kan du forsøge at ansøge igen eller finde støtte andetsteds.

Efter projektets gennemførelse skal du ansøge om at få udbetalt tilskuddet. Du skal ansøge senest 3 måneder efter projektets afslutning. I ansøgningen til dette er følgende dokumenter obligatoriske:

 • Dokumentation af efter-situationen
 • Dokumentation af det årlige energiforbrug i efter-situationen
 • Projektregnskab og liste over regnskabsbilag
 • Revisorerklæring (er kun obligatorisk hvis der søges om tilskud på over 500.000 kr.)
 • Regnskabsbilag samt dokumentation for betaling (ved tilskud på under 500.000 kr. kan du frit vælge, om du indsender revisorerklæring eller regnskabsbilag)
 • Ansøgererklæring

Erhvervspuljen i 2022?

I 2022 åbnede Erhvervspuljen for 5 ansøgningsrunder. Den første ansøgningsrunde fandt sted i januar 2022, og der var afsat op mod 225 mio. kr.

Datoer for Erhvervspuljen 2022
RunderFase 1Fase 2
Runde 14. januar – 18. januar25. januar – 15 marts
Runde 215. februar – 1. marts8. marts – 16. april
Runde 329. marts – 12. april21 april – 7. juni
Runde 431. maj – 14. juni21. juni – 23. august
Runde 530. august – 13. september20. august – 1. november​

Stine Leth Rasmussen, vicedirektør i Energistyrelsen fortalte, at en tidlig udmelding var stærkt efterspurgt, og det forsøgte Energistyrelsen at efterkomme ved tidligt at kunne præsentere datoer for de 5 ansøgningsrunder i 2022.

null

”Vi har lyttet til puljens interessenter og offentliggør derfor allerede nu en kalender for ansøgningsrunderne i 2022. I kalenderen har vi stilet efter så mange ansøgningsrunder som administrativt muligt, da vi ved, at det har stor betydning for potentielle ansøgere. Første runde åbner 4. januar, og her har vi lagt ekstra penge i puljen sammenlignet med sidste år. Det betyder, at endnu flere virksomheder kan få tilskud til at gennemføre projekter, som både kan hjælpe dem med at spare penge på deres energiregning og reducere deres udledning af CO2 – så vær klar til at søge!”

Erhvervspuljen i 2021

Ifølge faktaarket Statusopdatering på Erhvervspuljen oplevede Energistyrelsen en stor stigning i interessen i den sidste ansøgningsrunde til Erhvervspuljen i 2021. De modtog i alt 344 ansøgninger for i alt ca. 126 mio. kr. Det er en tredobling sammenlignet med ansøgningsrunden før.

Samlet set modtog Energistyrelsen i hele 2021 knap 1100 ansøgninger, og der blev samlet set ansøgt for et tilskudsbeløb på ca. 340 mio. kr.

Hvis de projekter, der er blevet givet tilsagn til, gennemføres som planlagt, medfører de en samlet energibesparelse på 1.480 GWh og en fortrængning af ca. 230.000 ton C02 over tiltagenes levetid.

Har du brug for hjælp til at indhente tilbud på energibesparende projekter, kan vi her på GreenMatch.dk sætte dig i kontakt med leverandører af eksempelvis jordvarme og varmepumper.

Indhent dine tilbud nu, så du er klar til at søge via Erhvervspuljen

Udfyld formularen på bare 1 minut

FAQ

Signe Kirk Andersen
Skrevet af Signe Kirk Andersen, Skribent

Signe har siden 2017 arbejdet med indhold og artikler på GreenMatch.dk. Hun skriver artikler indenfor vedvarende energi, bæredygtighed og generelt en grønnere livsstil. Signe sætter en ære i at formidle grønne energiløsninger på en måde, så alle kan være med. “Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget” er en talemåde, som hun mener, kan hjælpe Danmark med at blive endnu grønnere.

Så nemt er det
1
Bestil tilbud
Bestil tilbud ved at benytte formularen - angiv dine oplysninger og behov.
2
Match
Vi matcher dine oplysninger med relevante leverandører.
3
Modtag tilbud
Du modtager gratis op til 4 skræddersyede og 100% uforpligtende tilbud.
Bliv samarbejdspartner
Bliv samarbejdspartner Vi prøver altid at forbinde vores kunder med de bedste leverandører i branchen. Er du en af dem?