Sammenlign priser på vedvarende energi
Udfyld formularen på et minut for at starte processen
Få op til 4 tilbud her Grøn energi - Få op til 4 gratis tilbud på grønne energiløsninger
Det tager kun 2 minutter.
Det tager kun 2 minutter.
Spar tid
Spar tid
Udfyld 1 formular, og modtag op til 4 tilbud fra udvalgte leverandører
Spar penge
Spar penge
Spar penge ved at sammenligne tilbud og vælg det bedste
Gratis og uforpligtende
Gratis og uforpligtende
Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser
Omtale og
anbefalinger
Dr
Tv2
Bolius (1)
Energitjenesten
A 100% A
Tekststørrelse
Sidst opdateret: 06 maj 2022

Energitilskud til erhverv

Erhvervstilskud til energiforbedringer

Ligesom der er tilskud til energiforbedringer til private, er der også en støtteordning til erhverv, der ønsker grøn omstilling. Det betyder, at alle privatejede virksomheder indenfor produktion, handel eller service kan få tilskud til at udføre energibesparende projekter.

Tilskuddet kan dække op til 50% af udgifterne til et energiprojekt, og det er muligt at få tilskud til flere forskellige typer opgaver. Første gang puljen åbnede var d. 1. oktober 2020, og ordningen løber indtil 2029. I alt er der afsat 3,9 milliarder kr.

Vi har samlet denne og alle andre støtteordninger i vores Guide til energitilskud. Her kan du læse om de forskellige måder, du kan blive økonomisk understøttet, når du ønsker at lave en energiforbedring - hvad end det er privat eller erhverv.

Energitilskud til erhverv

Energistyrelsen støtter grønne virksomheders grønne omstilling ved at give tilskud til projekter, der reducerer energiforbruget. Eksempelvis en udskiftning af olie- eller gasfyr med en ny varmepumpe, der kører på grøn strøm.

Erhvervspuljen har 5 åbninger i 2022, hvor virksomheder kan søge om tilskud. Du kan finde flere informationer om Erhvervspuljen her: ens.dk/erhvervstilskud.

Indhent dine tilbud på grønne energiløsninger her på GreenMatch.dk.

Erhvervspuljen 2022

I 2022 åbner Erhvervspuljen for 5 ansøgningsrunder. Den første ansøgningsrunde finder sted i januar 2022, og der er afsat op mod 225 mio. kr.

Datoer for Erhvervspuljen 2022
Runder Fase 1 Fase 2
Runde 1 4. januar - 18. januar 25. januar - 15 marts
Runde 2 15. februar - 1. marts 8. marts - 16. april
Runde 3 29. marts - 12. april 21 april - 7. juni
Runde 4 31. maj - 14. juni 21. juni - 23. august
Runde 5 30. august - 13. september 20. august - 1. november

Stine Leth Rasmussen, vicedirektør i Energistyrelsen fortæller, at en tidlig udmelding har været stærkt efterspurgt, og det har Energistyrelsen forsøgt at efterkomme ved allerede nu at kunne præsentere datoer for de 5 ansøgningsrunder i 2022.

”Vi har lyttet til puljens interessenter og offentliggør derfor allerede nu en kalender for ansøgningsrunderne i 2022. I kalenderen har vi stilet efter så mange ansøgningsrunder som administrativt muligt, da vi ved, at det har stor betydning for potentielle ansøgere. Første runde åbner 4. januar, og her har vi lagt ekstra penge i puljen sammenlignet med sidste år. Det betyder, at endnu flere virksomheder kan få tilskud til at gennemføre projekter, som både kan hjælpe dem med at spare penge på deres energiregning og reducere deres udledning af CO2 – så vær klar til at søge!"
Stine Leth Rasmussen, Vicedirektør i Energistyrelsen

Hvad kan erhvervsvirksomheder få tilskud til?

Erhvervspuljen giver energitilskud til virksomheder, som laver projekter der er med til at reducere det endelige energiforbrug i Danmark. Virksomheder kan få støtte til forskellige energieffektiviseringsprojekter blandt andet:

 • Udskiftning af kedel med varmepumpe
 • Udskiftning af belysning med LED
 • Etablering af varmegenvinding
 • Energioptimering af procesanlæg.

Sparenergi anbefaler, at virksomheder får hjælp af en energirådgiver til at afdække mulighederne for energitiltag og hjælp til ansøgningsprocessen.

Det er ikke muligt at få tilskud til energibesparelser:

 • i forhold til it- og serverudstyr
 • ved hjælp af adfærdsændringer
 • ved at sammenlægge, nedlægge eller flytte produktion.

Har I brug for hjælp til at indhente tilbud på varmepumpe, kan I her på GreenMathch.dk nemt få tilbud fra op til fire forskellige leverandører. Gå blot til vores side om luft til vand varmepumper, og udfyld formularen i toppen af siden.

Bestil tilbud nu

Udfyld formularen på bare 1 minut

Hvor meget kan virksomheder få i tilskud?

Erhvervstilskuddet dækker op til 50% af omkostningerne. Der er tre faktorer, som har betydning for, hvor meget tilskud du kan få:

 • Du kan højst få 7 øre i tilskud pr. sparet kWh pr. år over energisparetiltagets levetid.
 • Du kan kun få en del af omkostninger dækket, og den maksimale støtteprocent afhænger af virksomhedens størrelse.
 • Det maksimale tilskudsbeløb pr. projekt er 15 millioner euro.

Herudover er puljen bygget op om et konkurrenceprincip, hvilket betyder, at ansøgerne konkurrerer om at få tilskud på baggrund af det beløb, der ansøges om. Hvis du ansøger om et mindre beløb, har du større chance for at få det.

Støtteprocent afhænger af virksomhedens størrelse

Små virksomheder kan få dækket op til 50%

Mellemstore virksomheder kan få dækket op til 40%

Store virksomheder kan få dækket op til 30%

Hvem kan ansøge?

Erhvervstilskuddet er målrettet alle privatejede virksomheder indenfor:

 • Produktion
 • Handel
 • Service
 • Landbrug
 • Fiskeri
 • Gartneri
 • Skovbrug

Alle disse typer privatejede virksomheder kan søge om tilskud.

Hvordan ansøger virksomheder om tilskud?

Tilskudspuljen åbner flere gange om året. Det er vigtigt, at du ansøger om og får tilsagn til tilskud, inden du påbegynder projektet.

Når du skal ansøge om erhvervstilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer, skal du sende din ansøgning via Energistyrelsens ansøgningsportal. Her kan du både oprette nye ansøgninger samt se tidligere ansøgninger.

Energistyrelsen anbefaler, at du sætter dig godt ind i reglerne og processerne vedrørende energitilskud til erhverv. De har lavet en vejledning til ansøgning om erhvervstilskud, som du skal læse igennem, inden du ansøger. Her får du al den information, du har brug for for at kunne udarbejde en korrekt ansøgning og dermed få en større chance for at få tilskud.

Ansøgningsproceduren forløber i tre faser således:

1. Fase: Puljen åbner

Når puljen åbner, er den åben mellem 2-4 uger. I denne tid skal du oprette en bruger og indsende en ansøgning via ansøgningsportalen. Her skal du udfylde et simpelt ansøgningsskema med følgende oplysninger:

 • Stamoplysninger
 • Projektbeskrivelse
 • Tilskudsbeløb i øre pr. kWh pr. år.

Har du en energirådgiver, kan han eller hun også få adgang i denne periode.

2. Fase: Ansøg om tilsagn

Når Energistyrelsen har været igennem alle ansøgninger, vil du modtage et brev om, hvordan du skal forholde dig til 2. fase, hvor du skal ansøge om tilsagn til tilskud.

Her skal du igen logge ind på ansøgningsportalen. Nu skal du udfylde et mere detaljeret ansøgningsskema med følgende oplysninger:

 • Overordnet beskrivelse af projektet
 • Dokumentation af før-situation og energiforbruget i før-situationen
 • Beskrivelse af efter-situationen og estimering af energiforbruget i efter-situationen
 • Anslået investering
 • Beregning af energibesparelsen
 • Udregning af støttebeløb
 • Tro- og love-erklæring.

Herefter er der en sagsbehandlingstid, hvor du venter på at få svar på, om du har fået tilsagn til tilskuddet.

3. Fase: Ansøgning om udbetaling af tilskud

Når du har fået tilsagn om tilskud, kan du gå i gang med projektet. Har du ikke fået tilsagn, kan du forsøge at ansøge igen eller finde støtte andetsteds.

Efter projektets gennemførelse skal du ansøge om få udbetalt tilskuddet. I ansøgningen til dette skal du indsende følgende oplysninger:

 • Dokumentation af efter-situation og -forbrug
 • Beregning af besparelse og tilskudsbeløb
 • Projektregnskab
 • Tro- og love-erklæring.

Når du har indsendt disse oplysninger, vil du få udbetalt erhvervstilskuddet i løbet af 30 dage.

Har du brug for hjælp til at indhente tilbud på energibesparende projekter, kan du her på GreenMatch.dk få hjælp til at komme i kontakt med leverandører af eksempelvis jordvarme, varmepumper og solceller.

Bestil tilbud nu

Udfyld formularen på bare 1 minut

Resultater fra Erhvervspuljen 2021

Ifølge faktaarket Statusopdatering på Erhvervspuljen oplevede Energistyrelsen en stor stigning i interessen i den sidste ansøgningsrunde til Erhvervspuljen i 2021. De modtog i alt 344 ansøgninger for i alt ca. 126 mio. kr. Det er en tredobling sammenlignet med ansøgningsrunden før.

Samlet set har Energistyrelsen i hele 2021 modtaget knap 1100 ansøgninger, og der er samlet set blev ansøgt for et tilskudsbeløb på ca. 340 mio. kr.

Hvis de projekter, der indtil nu er blevet givet tilsagn til, gennemføres som planlagt, medfører de en samlet energibesparelse på 1.480 GWh og en fortrængning af ca. 230.000 ton C02 over tiltagenes levetid.

Signe Kirk Andersen
Skrevet af Signe Kirk Andersen, Skribent

Signe har siden 2017 arbejdet med indhold og artikler på GreenMatch.dk. Hun skriver artikler indenfor vedvarende energi, bæredygtighed og generelt en grønnere livsstil. Signe sætter en ære i at formidle grønne energiløsninger på en måde, så alle kan være med. "Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget" er en talemåde, som hun mener, kan hjælpe Danmark med at blive endnu grønnere.