Sammenlign priser på vedvarende energi
Grøn energi - Få op til 4 gratis tilbud på grønne energiløsninger
Bestil tilbud
Det tager kun 30 sekunder 100 % gratis og uforpligtende tilbud
1/4
Omtale og anbefalinger
DrTv2Bolius
Sidst opdateret: 25. november 2022

Energitilskud til erhverv 2023

Erhvervstilskud til energieffektiviseringer gennem Erhvervspuljen

Hvad er erhverstilskud? Lad os svare på det: Ligesom der er Bygningspuljen til private, er der også en støtteordning til erhverv, der ønsker grøn omstilling og erhvervstilskud til energieffektiviseringer.

Det betyder, at alle privatejede virksomheder indenfor produktion, handel eller service kan få tilskud til at udføre energibesparende projekter ved hjælp af Erhvervspuljen.

Tilskuddet kan dække op til 50% af udgifterne til et energiprojekt, og det er muligt at få tilskud til flere forskellige typer opgaver. Første gang puljen åbnede var d. 1. oktober 2020, og ordningen løber indtil 2029. I alt er der afsat 3,9 milliarder kr.

Vi har samlet denne og alle andre støtteordninger i vores Guide til tilskud i Danmark. Her kan du læse om de forskellige måder, du kan blive økonomisk understøttet, når du ønsker at lave en energiforbedring – hvad end det er privat eller erhverv.

Energitilskud til erhverv

Erhvervspuljen har 5 åbninger i 2022, hvor virksomheder kan søge om erhvervstilskud.

Indhent dine tilbud på grønne energiløsninger her på GreenMatch.dk og bliv klar til, når puljen åbner.

Få tilskud til varmepumpe som erhverv

De fleste brancher har mulighed for at søge erhvervstilskud til energieffektiviseringer via Energistyrelsens erhvervspulje og kan således få tilskud til varmepumpe erhverv. Afhængigt af størrelsens kan tilskuddet dække op til 50 % af omkostninger ved at skifte til varmepumpe.

Der er 3 klare fordele ved at få tilskud til varmepumpe som virksomhed:

 1. I får en stærkere grøn profil
 2. I får udgifter til energi
 3. I får kortere tilbagebetalingstid på jeres projekt.

Hvad kan erhvervsvirksomheder få tilskud til?

Du kan få erhvervstilskud til energieffektiviseringer for de omkostninger, som er nødvendige for, at det energibesparende tiltag kan udføres.

 • Rådgivning og projektudvikling
 • Miljøgodkendelse
 • Nødvendige anlægskomponenter
 • Installation og entreprenørydelser
 • Revision af regnskab

Udover tilskud til varmepumpe til erhverv, så kan virksomheder også få tilskud til eksempelvis følgende energispareprojekter:

 • Udskiftning af belysning med LED
 • Etablering af varmegenvinding
 • Energioptimering af procesanlæg.

Virksomhederne kan få hjælp af en energirådgiver til at undersøge mulighederne for energiforbedrende tiltag. Rådgiveren kan også hjælpe med ansøgningsprocessen.

I Erhvervspuljen er det ikke muligt at få tilskud til:

 • It- og serverudstyr
 • Adfærdsændringer
 • Sammenlægning, nedlægning eller flytning af af produktion.

Har I brug for hjælp til at indhente tilbud på varmepumpe, kan I her på GreenMathch.dk nemt få tilbud fra op til fire forskellige leverandører. Gå blot til vores side om luft til vand varmepumper, og udfyld formularen i toppen af siden.

Indhent tilbud, og få tilskud til dit tiltag her!

Udfyld formularen på bare 1 minut

Hvor meget kan virksomheder få i tilskud?

Erhvervstilskuddet dækker op til 50% af omkostningerne. Der er tre faktorer, som har betydning for, hvor meget tilskud du kan få:

 • Du kan højst få 7 øre i tilskud pr. sparet kWh pr. år over energisparetiltagets levetid.
 • Du kan kun få en del af omkostninger dækket, og den maksimale støtteprocent afhænger af virksomhedens størrelse.
 • Det maksimale tilskudsbeløb pr. projekt er 15 millioner euro.

Herudover er puljen bygget op om et konkurrenceprincip, hvilket betyder, at ansøgerne konkurrerer om at få tilskud på baggrund af det beløb, der ansøges om. Hvis du ansøger om et mindre beløb, har du større chance for at få det.

Støtteprocent afhænger af virksomhedens størrelse

Små virksomheder kan få dækket op til 50%

Mellemstore virksomheder kan få dækket op til 40%

Store virksomheder kan få dækket op til 30%

Hvornår åbner Erhvervspuljen 2022?

I 2022 åbner Erhvervspuljen for 5 ansøgningsrunder. Den første ansøgningsrunde finder sted i januar 2022, og der er afsat op mod 225 mio. kr.

Datoer for Erhvervspuljen 2022
RunderFase 1Fase 2
Runde 14. januar – 18. januar25. januar – 15 marts
Runde 215. februar – 1. marts8. marts – 16. april
Runde 329. marts – 12. april21 april – 7. juni
Runde 431. maj – 14. juni21. juni – 23. august
Runde 530. august – 13. september20. august – 1. november​

Stine Leth Rasmussen, vicedirektør i Energistyrelsen fortæller, at en tidlig udmelding har været stærkt efterspurgt, og det har Energistyrelsen forsøgt at efterkomme ved allerede nu at kunne præsentere datoer for de 5 ansøgningsrunder i 2022.

”Vi har lyttet til puljens interessenter og offentliggør derfor allerede nu en kalender for ansøgningsrunderne i 2022. I kalenderen har vi stilet efter så mange ansøgningsrunder som administrativt muligt, da vi ved, at det har stor betydning for potentielle ansøgere. Første runde åbner 4. januar, og her har vi lagt ekstra penge i puljen sammenlignet med sidste år. Det betyder, at endnu flere virksomheder kan få tilskud til at gennemføre projekter, som både kan hjælpe dem med at spare penge på deres energiregning og reducere deres udledning af CO2 – så vær klar til at søge!”

Bliv klar til, når puljen åbner - Indhent tilbud nu!

Udfyld formularen på bare 1 minut

Hvilke virksomheder kan få tilskud fra Erhvervspuljen?

Erhvervstilskuddet er målrettet alle privatejede virksomheder indenfor:

 • Produktion
 • Handel
 • Service
 • Landbrug
 • Fiskeri
 • Gartneri
 • Skovbrug

Alle disse typer privatejede virksomheder kan søge om tilskud.

Hvem kan ikke få tilskud?

Det er ikke muligt at søge tilskud i Erhvervspuljen som privatperson, klub eller forening, offentlig myndighed eller – virksomhed. Der kan være mulighed for at fravige reglerne om offentlige virksomheder, hvis der er tale om selvejende institutioner, som selv finansierer energisparetiltaget og betaler energiomkostninger.

Hvilke betingelser er der?

Der er en hel del regler og betingelser, som du skal følge for at kunne få tilskud.

For det første må arbejdet ikke være gået i gang. Du må først gå i gang med at købe materialer og selve arbejdet, når virksomheden har fået tilsagn til tilskud. Du må gerne indhente tilladelser og lave undersøgelser for, hvordan projektet skal gennemføres fx få rådgivning om og beregne potentialet for energibesparelserne.

For det andet skal tilskuddet være nødvendigt, for at projektet kan blive gennemført.

For det tredje skal tilbagebetalingstiden for projektet minimum være 2 år.

Du skal søge om tilskud for minimum 10.000 kr. Anlægget skal være funktionsdygtigt og have været i drift i mindst 2 år, inden at virksomheden søger om tilskud.

Derudover må du ikke få støtte fra andre ordninger under EU. Endelig må projektet ikke være et lovkrav, det vil sige, at virksomheden som ansøger om tilskud, ikke må være lovmæssigt forpligtet til at gennemføre projektet.

Har du spørgsmål til erhvervspuljen, og hvordan du ansøger?

Du kan få hjælp til din ansøgning ved at ringe eller skrive til Energistyrelsen på 51 67 43 01 eller [email protected].

Telefonerne er åbne mandag til torsdag fra kl. 10 – 15 og fredag kl. 10 – 14.

Da puljen er åben fra d. 15. august til d. 12. september 2022, er der udvidet telefontid til kl. 18 om mandagen.

Hvordan ansøger man som virksomheder om erhvervstilskud?

Tilskudspuljen åbner flere gange om året. Det er vigtigt, at du ansøger om og får tilsagn til tilskud, inden du påbegynder projektet.

Når du skal ansøge om erhvervstilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer, skal du sende din ansøgning via Energistyrelsens ansøgningsportal. Her kan du både oprette nye ansøgninger samt se tidligere ansøgninger.

Energistyrelsen anbefaler, at du sætter dig godt ind i reglerne og processerne vedrørende energitilskud til erhverv. De har lavet en vejledning til ansøgning om erhvervstilskud, som du skal læse igennem, inden du ansøger. Her får du al den information, du har brug for for at kunne udarbejde en korrekt ansøgning og dermed få en større chance for at få tilskud.

Ansøgningsproceduren forløber i tre faser således:

1. Fase: Puljen åbner

Når puljen åbner, er den åben mellem 2-4 uger. I denne tid skal du oprette en bruger og indsende en ansøgning via ansøgningsportalen. Her skal du udfylde et simpelt ansøgningsskema med følgende oplysninger:

 • Stamoplysninger
 • Projektbeskrivelse
 • Tilskudsbeløb i øre pr. kWh pr. år.

Har du en energirådgiver, kan han eller hun også få adgang i denne periode.

2. Fase: Ansøg om tilsagn

Når Energistyrelsen har været igennem alle ansøgninger, vil du modtage et brev om, hvordan du skal forholde dig til 2. fase, hvor du skal ansøge om tilsagn til tilskud.

Her skal du igen logge ind på ansøgningsportalen. Nu skal du udfylde et mere detaljeret ansøgningsskema med følgende oplysninger:

 • Overordnet beskrivelse af projektet
 • Dokumentation af før-situation og energiforbruget i før-situationen
 • Beskrivelse af efter-situationen og estimering af energiforbruget i efter-situationen
 • Anslået investering
 • Beregning af energibesparelsen
 • Udregning af støttebeløb
 • Tro- og love-erklæring.

Herefter er der en sagsbehandlingstid, hvor du venter på at få svar på, om du har fået tilsagn til tilskuddet.

3. Fase: Ansøgning om udbetaling af tilskud

Når du har fået tilsagn om tilskud, kan du gå i gang med projektet. Har du ikke fået tilsagn, kan du forsøge at ansøge igen eller finde støtte andetsteds.

Efter projektets gennemførelse skal du ansøge om få udbetalt tilskuddet. I ansøgningen til dette skal du indsende følgende oplysninger:

 • Dokumentation af efter-situation og -forbrug
 • Beregning af besparelse og tilskudsbeløb
 • Projektregnskab
 • Tro- og love-erklæring.

Når du har indsendt disse oplysninger, vil du få udbetalt erhvervstilskuddet i løbet af 30 dage.

Har du brug for hjælp til at indhente tilbud på energibesparende projekter, kan vi her på GreenMatch.dk sætte dig i kontakt med leverandører af eksempelvis jordvarme, varmepumper og solceller.

Indhent dine tilbud nu, så du er klar til at ansøge i Erhvervspuljen

Udfyld formularen på bare 1 minut

Erhvervspuljen i 2021

Ifølge faktaarket Statusopdatering på Erhvervspuljen oplevede Energistyrelsen en stor stigning i interessen i den sidste ansøgningsrunde til Erhvervspuljen i 2021. De modtog i alt 344 ansøgninger for i alt ca. 126 mio. kr. Det er en tredobling sammenlignet med ansøgningsrunden før.

Samlet set har Energistyrelsen i hele 2021 modtaget knap 1100 ansøgninger, og der er samlet set blev ansøgt for et tilskudsbeløb på ca. 340 mio. kr.

Hvis de projekter, der indtil nu er blevet givet tilsagn til, gennemføres som planlagt, medfører de en samlet energibesparelse på 1.480 GWh og en fortrængning af ca. 230.000 ton C02 over tiltagenes levetid.

Signe Kirk Andersen
Skrevet af Signe Kirk Andersen, Skribent

Signe har siden 2017 arbejdet med indhold og artikler på GreenMatch.dk. Hun skriver artikler indenfor vedvarende energi, bæredygtighed og generelt en grønnere livsstil. Signe sætter en ære i at formidle grønne energiløsninger på en måde, så alle kan være med. “Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget” er en talemåde, som hun mener, kan hjælpe Danmark med at blive endnu grønnere.

Så nemt er det
1
Bestil tilbud
Bestil tilbud ved at benytte formularen - angiv dine oplysninger og behov.
2
Match
Vi matcher dine oplysninger med relevante leverandører.
3
Modtag tilbud
Du modtager gratis op til 4 skræddersyede og 100% uforpligtende tilbud.
Bliv samarbejdspartner
Bliv samarbejdspartner Vi prøver altid at forbinde vores kunder med de bedste leverandører i branchen. Er du en af dem?