Husstandsvindmølle

Sammenlign pris og kvalitet på husstandsvindmøller - Bestil flere tilbud her!

Spar tid

Udfyld kun 1 formular og modtag op til 4 tilbud fra særligt udvalgte samarbejdspartnere

Spar penge

Du kan spare op til 50% ved at sammenligne tilbud fra de bedste leverandører

Gratis og uforpligtende

Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser

Omtale og anbefalinger
OK
Penge
bolio
energi
Få op til 4 tilbud her Husstandsvindmølle - Få op til 4 gratis tilbud på husstandsvindmøller
Det tager under et minut!
Det tager under et minut!

Info om husstandsvindmølle

Det er moderne at tænke på miljøet, når elregningen skal betales. I lang tid har der været fokus på solceller og jordvarmeanlæg, men nu vinder husstandsvindmøllen frem - ikke kun i Danmark - men i hele verden. Antallet af producenter stiger samtidig med, at efterspørgslen på vindmøller til private stiger.

Vi har gennem de seneste mange år set, hvordan vindmølleparker vokser og vindmøller vokser. Denne udvikling betyder, at vindmøller i dag er ved at blive en naturlig del af vores menneskeskabte landskaber sammen med veje, biler, bygninger samt andre menneskelige installationer.

De små husstandsvindmøller kommer til at vinde frem, idet de næsten uanset vejret kan fremstille bæredygtig elektricitet. Selvom en husstandsvindmølle er en dyrere at installere sammenlignet med solceller kan det på lang sigt være en bedre investering. Husstandsvindmøller kræver ikke et nær så stort batterilager som et solcelleanlæg, og de kan producere en meget større mængde energi. Derudover kan en vindmølle kombineres med en anden energikilde, f.eks. en varmepumpe.

Krav som skal opfyldes for at opføre en husstandsvindmølle

Inden du kan opføre din egen husstandsvindmølle skal du have tilladelse af din kommune. Hvis du bor i en landzone skal ansøge om en landzonetilladelse, og hvis du bor i byen skal du have en byggetilladelse. Møllen skal placeres med tilknytning til en privat husstand, og den må højst være 20-25 meter fra dit hus. Derudover er der også en række afstandskrav, de er som følger:

 • Mindst 200 meter til nærmeste nabo
 • Mindst 300 meter til den nærmeste kirke og større skove
 • Mindst 100 meter til fortidsminder og strande
 • Mindst 150 meter til søer og åer

Hvad er en husstandsvindmølle?

Definitionen på en husstandsvindmøller er en enkeltstående Husstandsvindmoeller blaeser i vindenvindmølle med en effekt på mellem 0 og 25 kW som er tilknyttet en fritliggende ejendom. En husstandsvindmølle med en effekt på 25 kW har en maks højde og rotorareal på henholdsvis 25 meter og 200 m2.  Husstandsvindmøllens primære funktion er at generere energi til ejendommens forbrug: enten til strøm eller varmt brugsvand.

Husstandsvindmøller skal tilknyttes som en forbrugsinstallation, altså i et privat hjem, og kan også blive tilknyttet elnettet således at du kan sælge overskydende el. De findes i mange forskellige varianter, størrelser og typer. Nedenfor er de forskellige størrelser beskrevet.

Husstandsvindmøller, der kan tilsluttes som en forbrugsinstallation, altså i et privat hjem, findes i mange forskellige varianter. Der findes et hav af forskellige størrelser og typer. Nedenfor er de forskellige størrelse beskrevet.

Mikromøller En vindmølle med et vingeareal(rotorareal) på op til 1 m2.
Minimøller En vindmølle med et vingeareal(rotorareal) på mellem omkring 1 og 5 m2.
Små vindmøller                       Enkeltstående vindmøller med en rotordiameter på maks 13 meter og en totalhøjde på 25 meter.

Kilde:http://www.dkvind.dk/fakta/P10.pdf

Fordele ved husstandsvindmøller

Der er mange fordele ved at investere i en husstandsvindmølle. Her vil vi blot nævne nogle af de vigtigste:

 • En husstandsvindmølle reducerer el-udgifterne: Undersøgelser viser at egenproduktion af energi resulterer i betydelige energibesparelser. Mange købere bliver nemlig mere opmærksomme på deres eget forbrug og forsøger dermed at nedsætte det. Især hvis du kombinerer din husstandsvindmølle med en anden energikilde, kan du virkelig få et uvurderligt udbytte. Du bør kigge på dit nuværende forbrug og undersøge, hvor meget du kan spare.

 • En husstandsvindmølle reducerer CO2 udledningen: Du får muligheden for at være med til - på en konkret og effektiv måde - at reducere CO2 udslippet. En husstandsvindmølle kan især bidrage til at udfase oliefyr, samt reducere dit forbrug.

 • Den producerer strøm, så længe vinden blæser: Så længe vinden blæser så bliver der i princippet produceret strøm. Kvaliteten, typen, størrelsen og alderen påvirker præcist hvor meget.

 • En husstandsvindmølle er en langsigtet løsning: En husstandsvindmølle holder i 20-30 år. Der går således mange år før du igen skal overveje at investere i en husstandsvindmølle igen.

 • Du kan sælge den overskydende strøm: Som forklaret længere nede så kan du tjene penge på din husstandsvindmølle ved at sælge din overproduktion af strøm til det kollektive el-net.

 • Din bolig stiger i værdi: Det er meget moderne at investere i grøn energi. Derfor vil de grunde, hvor en husstandsvindmølle allerede er opstillet være mere attraktiv for købere.

Sådan fungerer en husstandsvindmølle

Det er en simpel process der foregår, når en husstandsvindmølle producerer grøn energi. Når vinden blæser, drejer møllens vinger rundt hvilket giver dig bæredygtig el.

Vingerotorens rotationsakse er lodret i horisontale husstandsvindmøller og vandret i de vertikale. Denne rotation kan dog ikke producere nok energi alene. Derfor er der installeret en gearkasse til at øge farten på rotationen. I og med rotationsaksens tempo er blevet hurtigere så bliver det muligt for rotationsaksen, at trække en generator som genererer elektricitet.

Den elektricitet, der bliver produceret, sendes gennem ledningsnettet uden et stort tab. Når en husstandsvindmølle er tilsluttet nettomålerordningen, vil den energi, du ikke anvender i boligen med det samme, blive sendt direkte ud på det kollektive elnet. For at sikre at der ikke sker et teknisk uheld eller en overbelastning, er der installeret en bremse i husstandsvindmøllen.

Når selve møllen og generatoren bliver monteret, anvender man en mast, som eksempelvis kan være en jernstang eller et jernrør. Masten kan både stå frit, blive støttet af barduner eller blive monteret på en bygning. Det er vigtigt at tjekke, om bygningen eller masten kan klare de vibrationer, møllen laver, så du undgår skader.

Når vi ser på husstandsvindmølle eller generelt grønne energikilder, er det vigtigt at undersøge kildens effekt. I forhold til vindmøller undersøger man den nominelle effekt. Den nominelle effekt er således den maksimale ydelse, som også kendes som den installerede effekt. Hvis en husstandsvindmølle har en nominel effekt på 25 kW, kan møllen således afhængig af vindstyrke maksimalt producere 25 kWh. I Danmark er vindhastigheden fra 3 m/s til 8 m/s. Du bør derfor anskaffe dig en vindmølle, der kan udnytte selv de blidere vindstyrker.

Derfor skal du købe en husstandsvindmølle

Er en husstandsvindmølle overhovedet noget for dig? De danskere der bedst vil kunne udnytte en husstandsvindmølle, er dem der bor i lande- eller sommerhuszonen og som har et stort elforbrug. Det kan i visse tilfælde også betale sig i byzonen, hvis forholdene er til det, og hvis du kan få tilladelse.

Først og fremmest er det vigtigt, at du undersøger om du kan give husstandsvindmøllen en optimal, vindmæssig placering. Er alle forholdene på plads kan du regne med at husstandsvindmøllen kan dække 55-65 procent af dit elforbrug. En husstandsvindmølle kan også være en god løsning, hvis du har et jordvarmeanlæg eller en anden type varmepumpe. Husstandsvindmøllen giver den mængde strøm, det kræver at drive jordvarmeanlægget eller varmepumpen.

Der er 2 typiske muligheder for anvendelse af husstandsvindmøller:

 1. Landzonen: El til eksempelvis vandpumpe eller indhegning til dyrehold.
 2. Sommerhuszonen: Et sommerhus eller en kolonihave der ligger afsides eller uden for det kollektive el-nets tilslutning.

Overvejelser ved køb af din husstandsvindmølle

Først og fremmest skal du vurdere, om det kan Vurdering af den rette husstandsvindmoellebetale sig for dig rent økonomisk at investere i en husstandsvindmølle. Er dine forhold gode nok til at installere og udnytte vindenergi, så er det en investering, der sagtens kan betale sig. En husstandsvindmølle tjener sig selv hjem igen ret hurtigt.

Det er vigtigt at du holder et godt naboskab. Du bør derfor gå i dialog med din nabo samt tage hensyn. Hvis du informerer alle parter tidligt i forløbet, kan du fjerne usikkerhed og mindske risikoen for fremtidige konflikter. Heldigvis går 91 procent af alle danskere ind for vindenergi, så det burde ikke være et problem, at overbevise naboen så længe du opfylder, de anbefalede krav.

Det anbefales, at du læser folderen “Den gode process” for at skaffe inspiration til når dialogen skal tages. Desuden er der en lang række krav der skal være opfyldt før du overhovedet får tilladelse fra kommunen til at installere en husstandsvindmølle.

Økonomi: Det koster en husstandsvindmølle og sådan tjener du penge

En husstandsvindmølle kan findes i mange forskellige prislag. Prisen afhænger af type, størrelse og kvalitet. Du kan forvente, at prisen begynder omkring 30.000 kr. for minimøller og går op til omkring 800.000 kr. for de største møller inkluderet i prisen er fundament og opsætning. Det er vigtigt. at du undersøger markedet grundigt, inden du beslutter dig.

Når du har købt en husstandsvindmølle, har du mulighed for at tilkoble dig nettomålerordningen. Nettomålerordningen er bedst kendt i forbindelse med solceller, men det er i princippet det samme. Siden 2010 har det været muligt for de danskere, der har investeret i grønne energikilder at tilkoble sig nettomålerordningen. Ifølge skatteministeriets notat vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi fra 2008, får du således lov til at lade din el-måler løbe baglæns.

Det fungerer sådan, at al den strøm, du forbruger, mens husstandsvindmøllen eller solcellen producerer, går direkte til dit eget forbrug. Al den strøm du overproducerer løber således baglæns ud på det kollektive el-net og bliver dermed opsparet til senere brug. Når din husstandsvindmølle således ikke producerer nok, kan du trække den nødvendige energi fra det kollektive el-net. Forskellen mellem ekstra indkøbt strøm samt din overproduktion opgøres pr. time. Gør du dette rigtigt, burde denne process gå i nul i løbet af et år.

Læs mere om: Varmepumpe

Tilskud til husstandsvindmøller

Hvert år bliver der gennem din elregning opkrævet et beløb til 2 vindmoeller i en haand PSO Public Service Obligations eller på dansk ”offentlige forpligtelser”. Disse midler bliver brugt til at støtte udvikling og forskning indenfor vedvarende energi, men også til at dække omkostninger til miljøvenlig produktion af el. Derfor vil du som husstandsvindmølleejer kunne få en del i disse midler, da du vil producere miljøvenlig el. Du vil udover at få en stor besparelse på din egen elregning få et tilskud baseret på hvor mange kWh du producerer men ikke bruger. De overskydende kWh kan du sælge til elnetværket. Hidtil har det været således at man blev afregnet med et 0,60 kr. pr. kWh.

Ny tilskudsordning på plads

I 2013 blev der vedtaget en lov i folketinget om nye afregningsregler for alle små vedvarende energianlæg herunder husstandsvindmøller. Loven har ventet længe på at blive godkendt af EU kommisionen, men det blev den d. 5 februar 2015.  Hvis du har opsat en husstandsvindmølle med en effekt på mellem 0 og 25 kW, efter d. 20 november 2012, vil du kunne ansøge om at få det nye tilskud. Det nye tilskud gælder fra 2015 til og med 2016, men der arbejdes på at blive lavet en længerevarende aftale, som skal løbe fra 2017.

De nye afregningsregler for husstandsvindmøller er som følger:

Husstandvindmøller med en effekt på 0-10 kW får 2,50 kr. pr. kWh

Hustandsvindmøller med en effekt på 10-25 kW får 1,50 kr. pr. kWh.

LÆS OGSÅ:Varmepumpe

Få op til fire tilbud på husstandsvindmøller!

Overvejer du at købe en husstandsvindmølle? Selvom det er en jungle at finde rundt i alle kravene, så fortvivl ikke. Her på GreenMatch.dk specialiserer vi os i at indhente tilbud. Det, du skal gøre, er blot at udfylde vores kontaktformular. Det er både nemt og gratis. Når du har udfyldt kontaktformularen, vil du modtage tilbud på en husstandsvindmølle fra op til 4 leverandører, som kan opfylde dine behov.