Ventilation

Sammenlign pris og kvalitet på ventilation - Bestil flere tilbud her!

Spar tid

Udfyld kun 1 formular og modtag op til 4 tilbud fra særligt udvalgte samarbejdspartnere

Spar penge

Du kan spare op til 50% ved at sammenligne tilbud fra de bedste leverandører

Gratis og uforpligtende

Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser

Omtale og anbefalinger
OK
Penge
bolio
energi
Få op til 4 tilbud her Ventilation - Få op til 4 gratis tilbud på ventilation
Det tager under et minut!
Det tager under et minut!

Info om ventilation

Ventilation i boligen giver et godt indeklima, ved at ventilere og opretholde en lav fugtighed. Ventilation er overordnet set udeluften der bliver flyttet indenfor. Det vil sige at en ventilator suger luften ud af rummene i boligen og skaber et undertryk, som herefter bliver fyldt op af luft.

Det er vigtigt med ventilation i boligen, da man i dagligdagen forurener indeluften når man er i boligen og laver almindelige dagligdags ting. Luften kan blive forurenet med partikler og røg ved madlavning eller når man har tændte stearinlys. Samtidig kan der også forekomme fugt i luften når man vasker tøj, bader osv.

Risikoen ved ikke at have ordentlig udluftning er, at indeluften kan blive dårlig hvilket kan forårsage træthed, hoste, hovedpine og irriterede øjne. Samtidig kan fugt i boligen give risiko for skimmelsvamp og fugt over en længere periode, kan give fugtskader på boligens materialer.

Hvordan fungerer ventilation?

Ved ventilation placerer man et ventilationsanlæg på loftrummet eller i bryggerset. Herfra trækker man kanaler ud til boligens forskellige rum, som skal have ventilation. I disse kanaler vil der blive trukket brugt luft ud af rummene og sendt frisk luft ind igen. De eneste synlige tegn på ventilationen er anlægges indblæsning- og udsugningsventiler i de forskellige rum. Selve kanalerne kan ikke ses da de enten er placeret på selve loftet eller over nedhængt loft.

Ved udsugningsventilerne vil den urene luft i rummene bliver suget ud. Denne luft vil blive suget ind i de kanaler, der er installeret i boligen og derefter strømmer luften videre til et ventilationsaggregat. Ved aggregatet bliver luften ført ud gennem flere filtre, og til slut vil det blive ført helt ud af boligen via en tavlrist eller en taghætte.

Ventilationsaggregaet suger udeluften ind gennem samme tavlriste eller taghætte. I denne bliver udeluften filtreret for pollen og støv. Derefter bliver luften ført gennem kanalerne til indblæsningsventilerne, der fordeler luften i huset. Ved flere ventilationsanlæg er det muligt at tilpasse ventilationen og dermed kan man justere, hvornår på døgnet man har behov for mere eller mindre udluftning.

Mekanisk ventilation

En mekanisk ventilation fungerer via elektriske ventilatorer som giver udluftning af huset. Ved ventilation bliver det urene luft suget ud indefra og der bliver eventuelt blæst en frisk luft ind udefra.

Ventilationen kan bestå af udelukkende et udsugningsanlæg eller et anlæg der både kan blæse ind og suge ud. Der findes 3 forskellige slags mekaniske ventilatorer:

 • Udsugningsanlæg - Dette anlæg består af en separat ventilator som suger luften ud af boligens rum og sender frisk luft ind via friskluftventiler i selve klimaskærmen.

 • Balanceret ventilation - Dette er en separat indblæsnings- og udsugningsanlæg, hvor begge dele sker i det samme anlæg. Derudover er der også installeret varmegenvinding i disse. Via indsugnings- og udsugningsventiler bliver der  blæst ind og suget ud i alle opholdsrum, med undtagelse af toiletter hvor der kun bliver udsuget.

 • Luftvarme - Dette fungerer ligesom balanceret ventilation, men denne kan også varme bygningen op via recirkulering. Dette anvendes ofte i passivhuse.

Den mekaniske ventilation er meget mere virkningsfuld end almindelig udluftningen gennem vinduer og ventilationsåbninger, hvilket også kaldes naturlig ventilation. Det er især rum som køkkenet, bryggerset og badeværelset som har behov for udluftning, da disse ofte bliver udsat for fugt og mados.

Fordele og ulemper ved ventilation

Der er både fordele og ulemper ved mekanisk ventilation, som man skal have med i sine overvejelser, når man vil installere ventilations i sit hjem:

 • Den mekaniske ventilation er ikke afhængig af vejrforhold
 • Udluftningen er automatiseret, så man behøver ikke selv gøre en indsats, for at skabe udluftning i rummene.
 • Den mekaniske ventilation er meget mere effektiv end den naturlige ventilation.
 • Man mindsker risikoene for astma og allergi ved et sundt indeklima
 • Man kan opnå en miljørigtig opvarmning af rummene via varmegenvinding

Ulemper ved ventilation

 • Den mekaniske ventilation bruger el ved driften.
 • Mekaniske ventilation vil aldrig være fuldstændig lydløse, men alt efter hvilket anlæg man anskaffer sig, er der forskellige på lydniveauet.
 • Ved mekanisk ventilation skal anlægget vedligeholdes. Filtrene skal blandt andet renses og ved nogle anlæg skal man have eftersyn hvert 5. år.  

Mulighed for varmegenvinding

Du kan opnå en miljøvenlig opvarmning i boligen, hvis der er varmegenvinding installeret i ventilationen. Ved denne metode bliver luften der er suget ud af rummene, anvendt til at opvarme den friske luft som skal ind i boligen.

Varmegendvinding

Når luften skal opvarmes er der en varmeveksler, hvor luftstrømmene mødes og glider meget tæt forbi hinanden. Luftstrømmene er adskilt af en meget tynd metalplade, hvilket gør det muligt for energien at blive overført fra den ene luftstrøm til den anden luftstrøm som skal ind i boligen.

Det er både nye og ældre boliger der kan få installeret ventilation med indbygget varmegenvinding. Dog kan det kun betale sig i ældre boliger, hvis boligen er velisoret, ellers vil man opleve varmespild. Samtidig er det lettest at få ført rør rundt i boligen hvis man har et ubenyttet loftsrum eller hvis man skal bygge en ny bolig. Dette vil også gøre installeringen meget billigere.

Love for ventilation i boliger

I bygningsreglementet om krav til ventilation står der, at nye boliger skal kunne ventilere og luftskiftet skal ske på 0,30 liter pr. sekund pr. opvarmede etagekvadratmeter. Reglen svarer til at luften i boligen skal udskiftes mindst 1 gang hver 2. time.

Bygningsreglementets krav til ventilation er bygherrens ansvar at overholde, når der bliver bygget nyt. Kravene gælder som regel kun for enfamiliehuse som er bygget efter år 1985. Der er yderligere krav til hvert enkelte rum i boligen, som også skal overholdes:

Køkkenet - Dette rum skal have en mekanisk emhætte over komfuret som kan fjerne 20 liter pr. sekund. Samtidig skal udsugningen være effektiv så den kan fjerne alt damp og mados, når der bliver lavet mad.

Badeværelse og bryggers - Den urene luft på badeværelset eller bryggerset skal fjernes ved mekanisk udsugning på 15 liter pr. sekund. Hvis der kun er tale om et wc-rum kan man nøjes med en mekanisk udsugning på 10 liter pr. sekund.

Stue - Det er ikke et krav at der er mekanisk udsugning i dette rum, men hvis man har det skal udeluftventilerne have en samlet fri åbning på 30 kvadratcentimeter pr. 25 kvm gulvareal.

Kælder - Som minimum skal man have mekanisk udsugning på 10 liter pr. sekund eller naturlig ventilation gennem en aftrækskanal i et af rummene i kælderen.

Etageejendomme - Der er de samme krav til nye etagebyggerier, dog varierer de i forhold til volumenstrømmen. I køkkenet skal der være en udsugning på 20 liter pr. sekund og i badeværelset skal der være en udsugning på 15 liter pr. sekund. Dette skal typisk opnås ved en konstant mekanisk ventilation.

Ventilationsvedligeholdelse

Vedligeholdelse af ventilationen er en vigtig del af driften. Hvis der opstår problemer med dette, kan anlægge begynde at støje, skabe træk og udvikle et urent indeklima. Som tommelfingerregel er det en god idé at man regelmæssigt foretager et serviceeftersyn.

Delene der skal rengøres er: Ventilerne, filtre, spjæld og luftkanaler. Der kan komme støv og snavs på disse dele og vil være med til at skabe ovenstående problemer i anlægget. Derudover kan det også forringe virkningen af ventilationen og skabe et sundhedsskadeligt indeklima hvis der bliver blæst støv og snavs ind i boligen.