Få flere tilbud på grønne energiløsninger

Udfyld formularen på et minut for at starte processen
Besvar et par enkelte spørgsmål, så finder vi de BEDSTE priser til dig.
Spar tid
Spar tid

Udfyld 1 formular, og modtag op til 4 tilbud fra udvalgte leverandører

Spar penge
Spar penge

Spar penge ved at sammenligne tilbud og vælg det bedste

Gratis og uforpligtende
Gratis og uforpligtende

Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser

Omtale og anbefalinger
DrTv2Bolius
Sidst opdateret: 10. juni 2024

Ventilation

Info om ventilation

Ventilation i boligen giver et godt indeklima, ved at ventilere og opretholde en lav fugtighed. Ventilation er overordnet set udeluften der bliver flyttet indenfor. Det vil sige at en ventilator suger luften ud af rummene i boligen og skaber et undertryk, som herefter bliver fyldt op af luft.

Det er vigtigt med ventilation i boligen, da man i dagligdagen forurener indeluften når man er i boligen og laver almindelige dagligdags ting. Luften kan blive forurenet med partikler og røg ved madlavning eller når man har tændte stearinlys. Samtidig kan der også forekomme fugt i luften når man vasker tøj, bader osv.

Risikoen ved ikke at have ordentlig udluftning er, at indeluften kan blive dårlig hvilket kan forårsage træthed, hoste, hovedpine og irriterede øjne. Samtidig kan fugt i boligen give risiko for skimmelsvamp og fugt over en længere periode, kan give fugtskader på boligens materialer.

Hvordan fungerer ventilation?

Ved ventilation placerer man et ventilationsanlæg på loftrummet eller i bryggerset. Herfra trækker man kanaler ud til boligens forskellige rum, som skal have ventilation. I disse kanaler vil der blive trukket brugt luft ud af rummene og sendt frisk luft ind igen. De eneste synlige tegn på ventilationen er anlægges indblæsning- og udsugningsventiler i de forskellige rum. Selve kanalerne kan ikke ses da de enten er placeret på selve loftet eller over nedhængt loft.

Ved udsugningsventilerne vil den urene luft i rummene bliver suget ud. Denne luft vil blive suget ind i de kanaler, der er installeret i boligen og derefter strømmer luften videre til et ventilationsaggregat. Ved aggregatet bliver luften ført ud gennem flere filtre, og til slut vil det blive ført helt ud af boligen via en tavlrist eller en taghætte.

Ventilationsaggregaet suger udeluften ind gennem samme tavlriste eller taghætte. I denne bliver udeluften filtreret for pollen og støv. Derefter bliver luften ført gennem kanalerne til indblæsningsventilerne, der fordeler luften i huset. Ved flere ventilationsanlæg er det muligt at tilpasse ventilationen og dermed kan man justere, hvornår på døgnet man har behov for mere eller mindre udluftning.

Mekanisk ventilation

En mekanisk ventilation fungerer via elektriske ventilatorer som giver udluftning af huset. Ved ventilation bliver det urene luft suget ud indefra og der bliver eventuelt blæst en frisk luft ind udefra.

Ventilationen kan bestå af udelukkende et udsugningsanlæg eller et anlæg der både kan blæse ind og suge ud. Der findes 3 forskellige slags mekaniske ventilatorer:

 • Udsugningsanlæg - Dette anlæg består af en separat ventilator som suger luften ud af boligens rum og sender frisk luft ind via friskluftventiler i selve klimaskærmen.
 • Balanceret ventilation - Dette er en separat indblæsnings- og udsugningsanlæg, hvor begge dele sker i det samme anlæg. Derudover er der også installeret varmegenvinding i disse. Via indsugnings- og udsugningsventiler bliver der  blæst ind og suget ud i alle opholdsrum, med undtagelse af toiletter hvor der kun bliver udsuget.
 • Luftvarme - Dette fungerer ligesom balanceret ventilation, men denne kan også varme bygningen op via recirkulering. Dette anvendes ofte i passivhuse.

Den mekaniske ventilation er meget mere virkningsfuld end almindelig udluftningen gennem vinduer og ventilationsåbninger, hvilket også kaldes naturlig ventilation. Det er især rum som køkkenet, bryggerset og badeværelset som har behov for udluftning, da disse ofte bliver udsat for fugt og mados.

Fordele og ulemper ved ventilation

Der er både fordele og ulemper ved mekanisk ventilation, som man skal have med i sine overvejelser, når man vil installere ventilations i sit hjem:

 • Den mekaniske ventilation er ikke afhængig af vejrforhold
 • Udluftningen er automatiseret, så man behøver ikke selv gøre en indsats, for at skabe udluftning i rummene.
 • Den mekaniske ventilation er meget mere effektiv end den naturlige ventilation.
 • Man mindsker risikoene for astma og allergi ved et sundt indeklima
 • Man kan opnå en miljørigtig opvarmning af rummene via varmegenvinding

Ulemper ved ventilation

 • Den mekaniske ventilation bruger el ved driften.
 • Mekaniske ventilation vil aldrig være fuldstændig lydløse, men alt efter hvilket anlæg man anskaffer sig, er der forskellige på lydniveauet.
 • Ved mekanisk ventilation skal anlægget vedligeholdes. Filtrene skal blandt andet renses og ved nogle anlæg skal man have eftersyn hvert 5. år.  

Overvejelser ved køb af ventilationsanlæg

Inden man begiver sig ud i at købe et ventilationsanlæg, er der tre forhold som man skal overveje: Kapacitet, støj og installation.

Kapacitet

Først og fremmest skal man have et ventilationsanlæg som har den kapacitet, som man har behov for i boligen. Anlæggets kapacitet afhænger af om man skal bruge et anlæg til hele huset eller om man kun ønsker ventilation i for eksempel køkkenet eller badeværelset.

Hvis du ønsker et udsugningsanlæg til badeværelset eller en emhætte til køkkenet, så afhænger den nødvendige kapacitet af rummets størrelse og hvor mange der benytter rummet.

Støj

Ved køb af et ventilationsanlæg skal man være opmærksom på lydniveauet. Der er meget stor forskel på hvor meget et anlæg larmer og dette vil fremgå af den enkelte ventilationsanlæg. Ventilationsanlægget må som maksimum have et konstant lydniveau på 30 dB.

Installation

Gør overvejelser omkring hvordan ventilationsanlægget skal installeres og om der er plads i selve boligen til ventilationskanalerne der skal installeres. For at det kan blive installeret skal der laves huller i selve ydervæggen eller i loftet og taget, så den urene luft kan blive ledt ud. Det er altid en fagperson med erfaring inden for det byggetekniske område som skal lave dette. I visse huse er der på forhånd installeret ventilationskanaler. Her er det vigtigt at anlægget passer til det nuværende hul og derfor skal dette måles op inden.

Hvis du ønsker et ventilationsanlæg med varmegenvinding, så skal der være plads til ventilationskanaler. Dette kan installeres på loftet, hvis dette ikke bliver benyttet. Samtidig er dette også det bedste sted at installere disse anlæg, hvilket skyldes at alle kanalerne kan blive ført op til loftet og der derfor kun skal laves huller i loftet.

Miljøvenlig ventilation

Ved varmegenvinding bruger man den luft der bliver suget ud, til at opvarme den friske luft der skal blæses ind i boligen. Dette er en miljøvenlig måde at opnå en varmere bolig, da man genanvender den naturlige energi.

Opvarmningen af luften sker i en varmeveksler, hvor de to luftstrømme glider tæt forbi hinanden. Disse to luftstrømme er kun adskilt af en tynd metalplade, hvilket bidrager til at energien overføres fra den ene luftstrøm til den anden.

Det er ofte nyere boliger der får installeret ventilationsanlæg med varmegenvinding. Dog kan det også lade sig gøre i ældre boliger, hvis huset er velisoleret, da man ellers vil opleve et stort varmespild. Dog kræver en installering af varmegenvinding rørføring, for at luften kan blive ledt rundt i boligen. Disse rør skal som minimum have en diameter på 12,5 cm og derfor er det både billigst og lettest at få installeret disse i boliger med loftsrum der ikke bliver benyttet eller i sammenhængen med med at man bygger en ny bolig.

Ved varmegenvinding opnår man et behageligt indeklima, med en god udluftning uden at temperaturen i rummet daler. Samtidig undgår man også varmespild og man behøver ikke selv at lufte ud.

ventilation og udluftning

Regler og love for ventilationsanlæg

Nye boliger skal følge reglerne i bygningsreglementet vedrørende at boligerne skal kunne ventilere og der skal forekomme et luftskifte på 0,30 liter/pr. sekund pr. opvarmede etagekvadratmeter. Dette svarer til at luften i din bolig bliver udskiftet en gang hver 2. time.

Kravene gælder for enfamiliehuse som er bygget efter 1985 og det er bygherrens ansvar at følge disse, når der bliver bygget nye boliger. Der er yderligere krav til de enkelte rum i boligen, som også skal overholdes:

Køkkenet

Mekanisk emhætte som kan fjerne 20 liter pr. sekund og yderligere effektiv udsugning der kan fjerne alt mados.

Badeværelse og bryggers

Mekanisk udsugning på 15 liter pr. sekund.

Stue

Intet krav til dette rum, men hvis man har mekanisk udsugning, skal udeluftventilerne have en fri åbning på 30 kvadratcentimeter pr. 25 kvm gulvareal.

Kælder

Minimum have mekanisk udsugning på 10 liter pr. sekund eller en naturlig ventilation gennem en kanal, i et af rummene.

Etageejendomme

Samme krav gælder for disse ejendomme, men de variere i forhold til volumenstrømmen. Køkkenet: Udsugning på 20 liter pr. sekund, Badeværelse: Udsugning på 15 liter pr. sekund. Dette krav skal opnås med en konstant mekanisk ventilation.

Energieftersyn på anlægget

Det er lovpligtig at få et energieftersyn hvert 5. år på større ventilationsanlæg. Dette er for at sikre at der er økonomiske rentable besparelser og øget energieffektivitet i ventilationsanlægget.

Selv ved nye anlæg kan man opnå store besparelser, ved at tilpasse driftstider til det faktiske behov i boligen. Man opnår også besparelser ved at vedligeholde anlægget og ved at foretaget ændringer såsom udskiftning af ventilator.

Det er ventilationsanlægget, hvor summen af mærkepladeeffekterne for ventilationsmotorerne i indblæsning og udsugning er på fem kW eller derover, som skal have lavet energieftersyn. Hvis anlægget kun har en udsugning, gælder de fem kW for selve motoren i ventilatoren i udsugning.

Energieftersynet skal foretages for at lave en registrering af de grundlæggende oplysninger om anlægget, for at lave en inspektion af selve driftstilstanden på anlægget og en måling af ventilatorens optagne eleffekt og selve anlæggets volumenstrøm. Målingerne er grundlag for at man kan udarbejde besparelsesforslag og give en indikation på størrelsen af den eventuelle energibesparelse og den økonomiske besparelse.

Vedligeholdelse af ventilationsanlæg

Når man er ejer af et ventilationsanlæg er det vigtigt at man jævnlig kontrollere og rengøre: ventiler, spjæld, filtre og luftkanaler. Støv og snavs påvirker ventilationsanlægget negativt og hvis det sidder fast i anlægget kan det forringe virkningen af ventilationen. I værste fald kan dette være sundhedsskadeligt, hvis det blæser ind i boligen.

Hvis der skulle være problemer med ventilationsanlægget og det ikke fungere på normal vis, så kan dette skabe støj, træk og skabe et urent indeklima. Derfor er det vigtigt at man som ejer af et ventilationsanlæg, regelmæssigt gennemgår et serviceeftersyn på anlægget.

Mulighed for varmegenvinding

Du kan opnå en miljøvenlig opvarmning i boligen, hvis der er varmegenvinding installeret i ventilationen. Ved denne metode bliver luften der er suget ud af rummene, anvendt til at opvarme den friske luft som skal ind i boligen.

Varmegendvinding

Når luften skal opvarmes er der en varmeveksler, hvor luftstrømmene mødes og glider meget tæt forbi hinanden. Luftstrømmene er adskilt af en meget tynd metalplade, hvilket gør det muligt for energien at blive overført fra den ene luftstrøm til den anden luftstrøm som skal ind i boligen.

Det er både nye og ældre boliger der kan få installeret ventilation med indbygget varmegenvinding. Dog kan det kun betale sig i ældre boliger, hvis boligen er velisoret, ellers vil man opleve varmespild. Samtidig er det lettest at få ført rør rundt i boligen hvis man har et ubenyttet loftsrum eller hvis man skal bygge en ny bolig. Dette vil også gøre installeringen meget billigere.

Love for ventilation i boliger

I bygningsreglementet om krav til ventilation står der, at nye boliger skal kunne ventilere og luftskiftet skal ske på 0,30 liter pr. sekund pr. opvarmede etagekvadratmeter. Reglen svarer til at luften i boligen skal udskiftes mindst 1 gang hver 2. time.

Bygningsreglementets krav til ventilation er bygherrens ansvar at overholde, når der bliver bygget nyt. Kravene gælder som regel kun for enfamiliehuse som er bygget efter år 1985. Der er yderligere krav til hvert enkelte rum i boligen, som også skal overholdes:

Køkkenet - Dette rum skal have en mekanisk emhætte over komfuret som kan fjerne 20 liter pr. sekund. Samtidig skal udsugningen være effektiv så den kan fjerne alt damp og mados, når der bliver lavet mad.

Badeværelse og bryggers - Den urene luft på badeværelset eller bryggerset skal fjernes ved mekanisk udsugning på 15 liter pr. sekund. Hvis der kun er tale om et wc-rum kan man nøjes med en mekanisk udsugning på 10 liter pr. sekund.

Stue - Det er ikke et krav at der er mekanisk udsugning i dette rum, men hvis man har det skal udeluftventilerne have en samlet fri åbning på 30 kvadratcentimeter pr. 25 kvm gulvareal.

Kælder - Som minimum skal man have mekanisk udsugning på 10 liter pr. sekund eller naturlig ventilation gennem en aftrækskanal i et af rummene i kælderen.

Etageejendomme - Der er de samme krav til nye etagebyggerier, dog varierer de i forhold til volumenstrømmen. I køkkenet skal der være en udsugning på 20 liter pr. sekund og i badeværelset skal der være en udsugning på 15 liter pr. sekund. Dette skal typisk opnås ved en konstant mekanisk ventilation.

Ventilationsvedligeholdelse

Vedligeholdelse af ventilationen er en vigtig del af driften. Hvis der opstår problemer med dette, kan anlægge begynde at støje, skabe træk og udvikle et urent indeklima. Som tommelfingerregel er det en god idé at man regelmæssigt foretager et serviceeftersyn.

Delene der skal rengøres er: Ventilerne, filtre, spjæld og luftkanaler. Der kan komme støv og snavs på disse dele og vil være med til at skabe ovenstående problemer i anlægget. Derudover kan det også forringe virkningen af ventilationen og skabe et sundhedsskadeligt indeklima hvis der bliver blæst støv og snavs ind i boligen.

Så nemt er det
1
Bestil tilbud
Bestil tilbud ved at benytte formularen - angiv dine oplysninger og behov.
2
Match
Vi matcher dine oplysninger med relevante leverandører.
3
Modtag tilbud
Du modtager gratis op til 4 skræddersyede og 100% uforpligtende tilbud.
Bliv samarbejdspartner

Vi prøver altid at forbinde vores kunder med de bedste leverandører i branchen. Er du en af dem?

Bliv samarbejdspartner