Boligventilation

Sammenlign pris og kvalitet på boligventialtion - Bestil flere tilbud her!

Spar tid

Udfyld kun 1 formular og modtag op til 4 tilbud fra særligt udvalgte samarbejdspartnere

Spar penge

Du kan spare op til 50% ved at sammenligne tilbud fra de bedste leverandører

Gratis og uforpligtende

Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser

Omtale og anbefalinger
OK
Penge
bolio
energi
Få op til 4 tilbud her Ventilation - Få op til 4 gratis tilbud på ventilation
Det tager under et minut!
Det tager under et minut!

Info om boligventilation

Der er kommet mere og mere fokus på, hvordan man kan skabe energibesparelser i boligen. Dette inkluderer, at der er fokus på isolering samt hvordan man minimerer spild af varme. Derfor bliver der skabt højere krav til en velfungerende boligventilation, da der ikke bliver skabt en "naturlig ventilation" længere grundet den høje isolering af nye boliger. 

Årsagen til at ventilation af boligen er essentiel, skyldes blandt andet, at man ønsker at beskytte boligen mod eventuelle skader. Disse skader kan blandt andet forårsages af for høj luftfugtighed, hvilket kan give skimmelsvamp.

Samtidig sikrer boligventilation også et ordentligt indeklima for husholdningen og minimerer samtidig risikoen for at udvikle astma og allergier. Blandt andet anses husstøvmideallergi for værende en af de mest udbredte allergier og man mener, at over halvdelen af astmatilfælde hos børn, skyldes denne allergi.

Hvordan Virker Ventilation

Hvad er boligventilation?

Boligventilation er en mekanisk ventilation af boligen, hvor udluftning af boligen foregår ved hjælp af en eldrevet ventilator. Boligventilationen trækker uren luft ud af boligen og kan blæse frisk luft ind i boligen igen.

I forhold til naturlig ventilation, som er udluftning af boligen, der foregår via åbne vinduer eller ventilationsåbninger, så kan du med mekanisk ventilation mindske udslippet af varme og dermed skabe et mere komfortabelt indemiljø. Andre fordele ved mekanisk ventilation er, at det er mere effektivt end naturlig ventilation, man opnår en automatisk udskiftning af luft og ventilationen afhænger ikke af vejr- og vindforhold.

Boligventilation fungerer ved hjælp af et ventilationsanlæg, som består af rør, ventiler og et aggregat med ventilatorer, varmegenvinding og filtre. Selve aggregatet i anlægget skal installeres enten på loftet eller hænges på væggen. Der vil blive sat indblæsnings- og udsugningsventiler ind, i de rum hvor du ønsker boligventilation. Rørene, der skal føre luften igennem boligen, vil enten blive installeret på loftrummet eller over et nedhængt loft, alt efter hvad der passer til dine boligforhold.

Den tekniske del af ventilationsanlægget fungerer ved, at aggregatet vil suge udeluft ind gennem en taghætte eller tavlriste på din bolig. Herefter vil udeluften blive kørt gennem flere filtre, for at undgå pollen og støv i luften. Når luften er ren vil den blive ført ind til indblæsningsventilerne rundt i boligen. Udsugningsventilerne i din bolig vil suge den urene luft ind fra rummene og blive ført videre til aggregatet. Herefter vil denne luft blive ført igennem filtre og til slut blive ført helt ud af boligen.

Hvad er dit behov for boligventilation?

Lige nu har du sikkert mekanisk udsugningsanlæg i form af en emhætte i køkkenet og udsugning på dit badeværelse. Dette er dog ikke altid tilstrækkeligt, for at sikre en nødvendig udluftning i din bolig. Derfor supplerer flere og flere med boligventilation, så man sikrer et sundt indeklima.

Det er forskelligt fra husholdning til husholdning, hvor stort behovet er for ventilation. Det er dog tre faktorer, der indikerer hvor stor dit behov er:

  • Boligens størrelse og antallet af personer i husstanden - Jo mindre din bolig er og jo flere personer, der bor i boligen, jo større er behovet for at få boligventilation. Dette skyldes, at der er flere til at “forurene” luften, på mindre plads.

  • Husets isolation - Et ældre hus, der er dårligt isoleret har ikke samme behov for at få installeret boligventilation, som en nyere bolig, der er velisoleret. Dette skyldes, at et ældre hus allerede opnår naturlig ventilation, i form af revner og utætheder i boligen.

  • Husstandens adfærd - Hvis der ofte bliver taget lange bade, lavet mad i et køkken uden emhætte eller tørret tøj indenfor i boligen, er der et endnu større behov for boligventilation.

Overvejelser ved boligventilation

Udover at man skal gøre klart, hvad ens behov for boligventilation er, er der yderligere tre faktorer som man skal være opmærksom på, inden man investerer i boligventilation:

  • Støj - Vær opmærksom på at ventilationsanlægget må, som maksimum, have et konstant lydniveau på 30 dB. Derfor skal du være opmærksom på, når du køber boligventilation, at lydniveauet ikke må være derover.

  • Kapacitet - Når du på forhånd har klargjort dit behov, er dette en god indikator for, hvor meget kapacitet der er brug for i boligen. Samtidig afhænger det også af, om man kun ønsker ventilation i visse dele af boligen eller om det skal være i hele huset.

  • Installation - På forhånd skal du gøre dig overvejelser om, hvor aggregatet skal installeres og hvor der er plads i boligen til ventilationskanaler. Hvis du bor i en bolig, hvor der i forvejen er installeret ventilationskanaler, så skal anlægget passe til nuværende huller. Hvis du har et yderligere ønske om boligventilation med varmegenvinding, skal der også være frit areal til ventilationskanaler. Man råder til, at ventilationskanalerne bliver installeret på loftet, da der kun skal laves huller fra rummene op til loftet.

Spar penge og genvind varme

Varmegenvinding

Med en boligventilation har du mulighed for at genvinde op til 90 % varme, som er skabt af din egen bolig. Dermed kan du opnå besparelser på din varmeregning, samtidig med at du skaber en grønnere opvarmning af din bolig.

Varmegenvinding fungerer ved, at et ventilationsanlæg tager varmen fra luften, der bliver suget ud af boligen og overfører varmen til luften, som skal blæses ind i boligen. Selve anlægget i boligventilationen suger varmen og fugten ud af f.eks. dit badeværelse eller i dit køkken og fjerner fugt, støv og lugt fra luften.

Samtidig med dette, vil der blive ført både frisk og varmt luft ind i din bolig via ventilationskanalerne ud til opholdsrummene i boligen. Hermed får du både et sundt og behageligt indeklima, hvor du ikke behøver at lufte ud på naturlig vis og miste varme.

Undgå forringelse af boligventilation

Det er vigtigt, at man ofte kontrollere og rengøre spjæld, ventiler, filtre og luftkanaler. Hvis der sidder snavs og støv i disse, hvilke der vil komme til at gøre på et tidspunkt, så forringes virkningen af boligventilations. Dette kan gå hen og blive sundhedsskadeligt, hvis det bliver blæst rundt i rummene i boligen. Derudover kan der bliver tilført unødig støj og træk, hvis spjæld og ventiler ikke kan lukke og åbne på normal vis.

Hvis der skulle opstå problemer med boligventilationen, for eksempel hvis spjæld og ventiler ikke kan lukke og åbne på normal vis, kan dette skabe både støj, træk og et urent indeklima. Derfor er det vigtigt at man regelmæssigt laver et serviceeftersyn på ventilationsanlægget, så man får udnyttet dette optimalt.