Sammenlign priser på vedvarende energi
Udfyld formularen på et minut for at starte processen
Besvar et par enkelte spørgsmål, så finder vi de BEDSTE priser til dig.
Spar tid
Spar tid

Udfyld 1 formular, og modtag op til 4 tilbud fra udvalgte leverandører

Spar penge
Spar penge

Spar penge ved at sammenligne tilbud og vælg det bedste

Gratis og uforpligtende
Gratis og uforpligtende

Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser

Omtale og anbefalinger
DrTv2Bolius
Sidst opdateret: 10. juni 2024

Villaventilation

Info om villaventilation

Man tilbringer mere end 80 % af sin tid indenfor og rigtig meget af denne tid, bliver brugt i ens egen bolig. Derfor er indeklimaet en vigtig faktor, for ens sundhed. Klimaet i hjemmet er med til at påvirke ens ve og vel og et dårligt indeklima påvirker ens fysiske tilstand.

Dårligt indeklima er ofte årsagen til, at astma og energi er et generelt problem hos danskerne. Den dårlige indeklima opstår når der er mangel på ventilation i hjemmet og man ikke får luftet ud 3 gange dagligt i 5-10 minutter hver dag, som astma og allergi forbundet råder til.

Med en villaventilation installeret i boligen, er det muligt at fjerne det dårlige indeklima, uden at man behøver at lufte ud tre gange dagligt og lukke varmen ud af hjemmet.

Automatisk mekanisk villaventilation

Naturlig ventilation er udluftning som sker ved åbne vinduer eller ventilationsåbninger. Ventilation der ikke er skabt på en naturlig måde, kaldes mekanisk ventilation. Villaventilation er mekanisk ventilation, hvilket betyder at udluftning sker på eldreven vis.

Der findes to former for mekanisk villaventilation:

    • Ventilationsanlægget suger kun den urene indeluft ud. Dette ses blandt andet ved emhætter i køkkenet og udsugningsanlæg på badeværelser

    • Ventilationsanlægget suger både den urene luft ud af boligen, samtidig leder anlægget ny frisk luft ind i boligen.

Mekanisk ventilation er meget mere effektivt end ved den naturlige ventilation. Samtidig er der specielt behov for brug af mekanisk ventilation på badeværelser, i køkkenet og i bryggerset. Disse rum er ofte mere forurenet med fugt og mados, end de andre rum i boligen. Dog kan det stadig være en god idé at have mekanisk ventilation i de andre rum man opholder sig i, da dette give et godt og sundt indeklima.

Sådan virker villaventilation

Selve ventilationsanlægget består af et anlæg, der bliver placeret i bryggerset eller på loftrummet. Fra et af disse rum vil der blive trukket rør rundt til boligens rum, hvor man ønsker ventilation. Disse rør bliver anvendt til at trække uren luft ud af rummene og tilføre frisk luft til rummene. I de rum man ønsker ventilation, vil der være indblæsnings- og udsugningsventiler, hvilket er de eneste tydelige tegn på at der er ventilation i boligen. Rørene vil enten være placeret på loftrummet eller over nedhængt loft og derfor vil disse ikke kunne ses.

Den urene luft bliver suget ind via udsugningsventiler. Luften bliver suget ind i kanaler som løber oppe i loftet, og strømmer videre til det der kaldes et ventilationsaggregat. Her bliver luften ført gennem flere filtre, før det bliver ledt ud gennem en taghætte eller en gavlrist.

Varmen fra luften der bliver udsuget, genanvendes i selve ventilationsaggregatet og bliver ført over i udeluften. Udeluften bliver trukket ind via aggregatet udefra gennem en taghætte eller gavlrist. Udeluften bliver filtreret for støv, pollen mm. før at den bliver opvarmet. Herefter kan den tempererede luft blive ført via kanaler på loftet til indblæsningsventilerne, som sørger for at fordele luften i boligen.

Der er automatisk luftskifte ved villaventilation, men det er ofte også muligt at tilpasse det, ved hjælp af en betjeningsenhed. Hvis der for eksempel er mange mennesker i boligen en aften, så kan man øge luftskiftet og skrue op for anlægget. Samtidig har man, særligt om sommeren, mulighed for at få blæst kølig luft ind.

Regler for villaventilation

Regler For Villaventilation

Der er regler for ventilationen på området énfamiliehuse, som er bygget efter 1985. For boliger der er bygget før 1985, er der ikke specifikke krav til ventilationen, dog er det stadig vigtigt at man har et sundt indeklima og forebygger sig mod fugtproblemer i hjemmet.

I bygningsreglementet er der en regel om, at boligerne i ovenstående kategori skal ventileres så der opstår et luftskifte på 0,30 liter pr. sekund pr. opvarmede kvadratmeter.  Det vil sige at din bolig som minimum skal udskifte luften mindst 1 gang hver anden time.

Når der bliver bygget nye boliger er det bygherrens ansvar, at reglerne i bygningsreglementet bliver overholdt. Der er også krav til hvordan hvert enkelte rum i boligen skal ventileres:

Køkkenet

Dette er et af de vigtigste rum at have en god ventilation i, grundet mados. Køkkenet skal have en mekanisk emhætte som kan reguleres og som der hænger over komfuret. Denne emhætte skal som minimum kunne fjerne 20 liter luft pr. sekund og være så effektiv at den både kan fjerne damp og mados.

Badeværelset og bryggers

Dette er igen to vigtige rum i boligen, hvor den urene luft skal fjernes ved mekanisk ventilation. Ventilationen her skal kunne fjerne 15 liter luft pr. sekund. I wc-rum er det nok med en udsugning på 10 liter pr. sekund.

Opholdsrum

Hvis du vælger at have mekanisk udsugning i disse rum, skal udeluftventilerne have en samlet fri åbning på 30 kvadratcentimeter pr. 25 kvadratmeter gulvareal.

Kælder

Hvis du vælger at have mekanisk udsugning i kælderen, skal denne kunne fjerne 10 liter luft pr. sekund.

Mulighed for varmegenvinding

Der er ofte mulighed for varmegenvinding i villaventilation. Varmegenvinding er en metode til at genanvende den luft der bliver suget ud af boligen, til at opvarme den friske luft som skal ind i boligen.

Teknisk set fungerer det ved, at de to luftstrømme glider tæt forbi hinanden i en varmeveksler, hvor det kun er en tynd metalplade der adskiller dem. Dermed bliver energien fra den udsuget luft overført til den indsuget luft.

For at varmegenvinding kan betale sig, så skal boligen være velisoleret, da man dermed ikke vil opleve varmespild. Samtidig vil man opleve at man får et behageligt indeklima, hvor at man kan få udluftning, uden at temperaturen i boligen sænkes. Dette bidrager endnu en gang til, at man undgår varmespild.

Når varmegenvinding skal installeres, skal der føres rør gennem boligen, der sørger for at luften kan blive ført rundt. Det er lettest og billigst at installerer rørene hvor der er et ubenyttet loftsrum eller i sammenhæng med opførsel af en ny bolig.

Relaterede artikler
Så nemt er det
1
Bestil tilbud
Bestil tilbud ved at benytte formularen - angiv dine oplysninger og behov.
2
Match
Vi matcher dine oplysninger med relevante leverandører.
3
Modtag tilbud
Du modtager gratis op til 4 skræddersyede og 100% uforpligtende tilbud.
Bliv samarbejdspartner

Vi prøver altid at forbinde vores kunder med de bedste leverandører i branchen. Er du en af dem?

Bliv samarbejdspartner