Få tilskud til isolering og SPAR hundredevis af kroner om året på din varmeregning!
Besvar et par enkelte spørgsmål, så finder vi de BEDSTE priser til dig.
Spar timer på at finde en installatør
Spar timer på at finde en installatør

Udfyld 1 kort formular, modtag op til 4 tilbud

Få tilskud fra Energirenoveringspuljen
Få tilskud fra Energirenoveringspuljen

Få tilskud til isolering på op til 180 kr./m2

Gratis og uforpligtende
Gratis og uforpligtende

Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser

Omtale og anbefalinger
DrTv2Bolius
 • GreenMatch
 • Blog
 • Her er de vigtigste krav til isolering: BR10, 2015, 2020 og Passivhuse
Sidst opdateret: 21. maj 2024

Her er de vigtigste krav til isolering: BR10, BR15, BR18, BR20 og passivhuse

Krav til isolering
Få tilskud til isolering

Energirenoveringspuljen åbner d. 10. april kl. 10.00. Her kan du søge om tilskud til isolering, hvis dit hus har energimærke E, F eller G.

 

Varmepumpepuljen åbner d. 27. maj 2024, her kan du søge om tilskud til varmepumpe.

Sådan isoleres BR15, BR18, BR20 og passivhuse 

Når dit hus tildeles en energiklasse i 2020, er der flere parametre der bliver taget i betragtning. Et af de vigtigste er isoleringen, fordi det afgør, hvor godt din bolig holder på varmen. Alt efter energimærke findes der forskellige krav til isolering. Du kan søge om tilskud til isolering, hvis du ønsker, at dit hus skal have bedre energimærke og mindske varmetabet.

Mange ældre boliger har ingen eller kun mangelfuld isolering. Det skyldes primært, at de moderne standarder er meget høje. I dag stilles der høje krav til især nybyggede huse, da de skal være så klimavenlige som muligt. Her er isoleringen en vigtig faktor, fordi det gælder om at holde varmetabet på et minimum. 

Der findes i Danmark følgende energiklasser for huse:

 • 2008/2010-huse
 • 2015-huse 
 • 2018-huse
 • 2020-huse
 • Passivhuse

Der er forskellige regler for isolering i de enkelte klasser, som vi vil gennemgå her på siden. Du kan se de specifikke krav til isolering herunder.

Krav til et 2018-hus

Et 2018-hus, også kaldet BR18, er et hus, der er bygget efter de regler, der trådte i kraft i 2018. Bygger du et hus i år, vil det højst sandsynligt gå ind under denne kategori. De fleste huse, der opføres nu, klassificeres derfor ofte som 2018-huse. 

Når du bygger et hus, fungerer det sådan, at du med din byggepartner udarbejder en plantegning med den ønskede isolering og derefter indsender den til Bygningsreglementet. De afgør derefter, om dit hus lever op til kravene.

Energirammen for et 2018-hus er en anelse højere end et 2020, og isolationskravene er derudover også lavere. U-værdien, også kaldet transmissionskoefficienten, i isoleringskravene viser, hvor godt huset er isoleret i W pr. m2 pr. K. Jo lavere værdi, jo mindre varme vil der slippe ud.

Isoleringskrav til BF18
TypeU-værdiIsoleringstykkelser
Gulv (mod jord)0,20150 mm
Etageadskillelser med guldvarme (mod uopvarmede rum)0,5050 mm
Ydervægge og kældervægge (mod jord)0,30150 mm
Yderdøre med glas1,40-
Yderdøre uden glas1,40-
Loft- og tagkonstruktioner0,20200 mm

OBS: Der findes yderligere isoleringskrav efter opvarmede og uopvarmede rum. Kilde: ROCKWOOL.dk 

På udkig efter den rette isolering? Bestil op til 4 tilbud fra autoriserede isolatører i Danmark. Vi formidler kontakten, og du vælger derefter det bedste isoleringstilbud.

Få din bedste pris
Sammenlign hurtigt 4 gratis tilbud
 • Tilbud fra lokale installatører
 • 100 % gratis og uforpligtende tilbud
 • Spar op til 2500 kr. om året
FÅ TILBUD NU

Det tager kun 30 sekunder

Earth globe icon
Optimér dit hjem og hjælp med at redde planeten
Earth globe icon
Ring til os for at modtage tilbud
Vi vil finde den bedste pris

Krav til et 2020-hus

Du kan sagtens bygge et BR20 hus i 2020 på forskud jævnfør Bygningsreglement 2020. En bolig på 150 m2 i energiklassen 2020 har en maksimal energiramme på 20 kWh/m2 pr. år. Energirammen dækker over forbrug til ventilation, varmt vand, køling samt opvarmning, men ikke det totale elforbrug.

Ved konstruktionen af et 2020 hus er der skærpede krav til bygningens tæthed, hvilket øger kravet om luftskifte. Du vil derfor typisk skulle installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Disse huse har en optimal isoleret klimaskærm, hvilket betyder, at ydervægge, tag, vinduer (evt. automatisk styrede), terrændæk, døre og fundament opfylder energikravene.

For et hus i klasse BR2020 gælder følgende isoleringskrav:

Isoleringskrav til BR2020
TypeU-værdiIsoleringstykkelser
Gulv0,10300 mm
Ydervægge0,12300 mm
Hulmur0,12300 mm
Loft/tag0,08455 mm

Det er værd at bemærke, at isoleringskrav 2020 er strammet sammenlignet med BR10- og 2015-huse. Dette kaldes også, at transmissionstabet er strammet. Transmissionstabet viser bygningens varmetab gennem gulv, tag, fundament og ydervægge samt omkring vinduer og døre. Transmissionstabet må i et 2020-hus ligge på 5 - 7,5%, hvilket er ret lavt.

Isoleringskrav til et 2020-hus

Krav til et passivhus

Kravene til et passivhus kommer fra Tyskland. Grundlæggende minder et passivhus og et 2020-hus meget om hinanden, bortset fra at der er flere krav, der skal overholdes i et passivhus. Vær opmærksom på, at disse krav er fra tyske standarder, og at der på nuværende tidspunkt ikke findes samme krav, men derimod anbefalinger, i dansk lovgivning.

Et passivhus på 150 m2 må maksimalt have en energiramme på 15 kWh/m² pr. år. Ligesom med de andre energivenlige huse dækker energirammen bygningens forbrug til køling, ventilation, varmt vand samt opvarmning.

Husholdningens totale elforbrug må ikke overstige 120 kWh/m². Endvidere må tætheden i boligen ikke overstige 0,6 m³/h/m³, hvilket undersøges med en blower door-test.

For et passivhus gælder følgende anbefaling fra tyske standarder: 

Isoleringskrav til passivhus
TypeIsoleringstykkelser
Gulv400 mm
Ydervægge440 mm
Hulmur400 mm
Loft/tag500 mm

Ligesom med 2020-huse er kravene skærpet, så transmissionstabet mindskes. Sidst, men ikke mindst, så producerer et passivhus sin egen opvarmning med et kombineret ventilations- og varmeanlæg.

Vi anbefaler, at du kontakter din bygherre eller isolatør for mere information om passivhuse.

Få op til 4 uforpligtende og gratis tilbud fra isolatører i Danmark, og få den korrekte isolering til din bolig. Vi har partnere både lokalt og landsdækkende, der hjælper dig godt i gang.

Få din bedste pris
Sammenlign hurtigt 4 gratis tilbud
 • Tilbud fra lokale installatører
 • 100 % gratis og uforpligtende tilbud
 • Spar op til 2500 kr. om året
FÅ TILBUD NU

Det tager kun 30 sekunder

Earth globe icon
Optimér dit hjem og hjælp med at redde planeten
Earth globe icon
Ring til os for at modtage tilbud
Vi vil finde den bedste pris

Udgåede huse: BR10 og BR15

Du kan herunder læse mere om isoleringskravene til de to udgåede huse, BR10 og BR15. Årsagen til, at de er udgåede, er, at der ikke længere opføres huse efter disse kriterier.

Krav til et BR10-hus

Kravet til alle standardbygninger BR2010 er, at de skal opfylde energiklassen BR10's minimumskrav. Det er Bygningsreglementet, der har opstillet disse krav. Har du en bolig på 150 m2, må energirammen ikke overstige 50 kWh/m2 pr. år.

Energirammen omfatter her varmt vand, opvarmning, ventilation samt køling, men ikke totalforbruget, eksempelvis lys og hvidevarer.

Krav til et BR15-hus

Kravene til energiklasse 2015 er skærpede i forhold til ovenstående krav til et BR10-hus. For en bolig på 150 m2 i energiklassen 2015 vil energirammen maksimalt være på 36,7 kWh/m2 pr. år. Dette tal er inklusiv køling, ventilation, varmt vand og opvarmning, men eksklusiv det totale elforbrug til f.eks.hårde hvidevarer samt lys.

Netop pga. denne energiramme vil omkostningerne for et 2015-hus i denne størrelse stige til mellem 300-500 kr. pr. m2. Det betyder, at prisen på en bolig på 150 m2 stiger med 45.000-75.000 kr.

Heldigvis forbruger BR15 huset 43% mindre energi end end et BR20-hus, hvilket i det lange løb vil spare dig penge.

For et BR15-hus gælder følgende isoleringskrav 2015: 

Isoleringskrav til BR15
TypeU-værdiIsoleringstykkelser
Gulv0,20150 mm
Ydervægge0,30150 mm
Loft/tag0,20200 mm

Eksempel fra Energitjenesten: Energiforbrug i et BR15-hus

Energitjenesten har forsøgt at opstille et regneeksempel:

Følgende værdier er anvendt
FaktorVærdi
Boligens areal:150 m2
Varmeforbrug pr. år:6.000 kWh
Elforbrug pr. år (ekskl. lys):600 kWh
Tilskud fra solceller pr. år:1.100 kWh

For at kunne udregne dette skal vi bruge omregningsfaktoren, som for el er 2,5 og 0,8 for fjernvarme.

Det samlede energibehov er således på:

((6000 x 0,8)+(600 x 2,5)-(1100 x 2,5)) = 3550 kWh, det svarer til 24 kWh/m²/år.

I regneeksemplet fra energitjenesten er det imidlertid tydeligt, at energirammen kun kan overholdes ved energisupplering fra et solcelleanlæg.

Bygningsreglement

Bygningsreglementet er en bekendtgørelse. Denne beskriver byggelovens regler for, at byggeri kan udføres på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Bygningsreglementet opdateres med jævne mellemrum, og du bør derfor holde dig opdateret med bygningsreglementet, når du har med byggeri at gøre.

Du finder det gældende bygningsreglement her: Bygningsreglementet.

Bygningsreglementet er desuden gældende og skal overholdes ved følgende typer af byggearbejde:

 • Nybyggeri
 • Opførelse af tilbygning
 • Ombygning
 • Nedrivning
 • Væsentlige ændringer i benyttelse af bebyggelse.

Du kan desuden læse mere om Bygningsreglementet på Bolius.dk. Her finder du også svar på typiske spørgsmål om Byggeloven samt muligheder for dispensation fra bygningsreglementet, byggetilladelser og meget andet.

Hvad er energirammen?

Energirammen er den mængde energi, der tilføres pr. m2 til hhv. varmt brugsvand, opvarmning, ventilation og køling.

For alle bygninger skal energiforbruget eller energirammen beregnes af energiberegneren, også kaldet Be10. Be10 anvendes til alle energiklasser: BR10, 2015, 2018, 2020 og passiv.

Beregningerne foregår ved, at man taster data for bygningens enkeltdele ind i beregningsprogrammet. Dette beregner den samlede energiramme for én bygning.

Ved at justere på de forskellige data på bygningens enkeltdele kan beregneren flytte byggeriet op og ned i energiklasser. Der er nogle helt generelle punkter, der i høj grad påvirker denne energiramme:

 • Varmegenvinding: Overførslen af energi fra luften der suges ud af boligen til den friske luft, der blæses ind i boligen. Overførslen af energi sker i en varmeveksler. Denne varmeveksler kan være en modstrømsveksler (passiv genvinding) eller en varmepumpe eller jordvarme (aktiv genvinding).
 • U-værdier: U-værdier betyder effekten målt i Watt, når den går igennem 1 m2 ved 1 grad kelvin, u-værdien markeres ved W/m2K.
 • Installation af vedvarende energi(anlæg).
 • Husets grundplan, placering på grunden og vinduesarealer.

Vil du vide mere om energirenovering af boligen, kan du læse mere i vores artikel her.

Interesseret i at vide mere om jordvarme, så kan du læse alt om jordvarme fordele og ulemper i vores artikel. Du kan også læse om, hvordan du kan få tilbud på køb og montering af varmepumpe.

Ønsker du gode tilbud på isolering?

Her på GreenMatch.dk kan du nemt sammenligne priser fra op til 4 leverandører. Vi samarbejder med autoriserede isolatører i hele Danmark, som konkurrerer om at give dig den bedste pris. Du kan bl.a. få tilbud på loftisolering, gulvisolering og hulmursisolering. Du kan herunder se de vejledende priser fra vores leverandører.

Pris på isolering
IsoleringstypePriseksempel*
Isolering af hulmurCa. 110 - 140 kr inkl. moms pr. m2
Tømning af leca + indblæsning af nyt materialeCa. 350 - 400 kr. inkl. moms pr. m2
Loftisolering - 100 mmCa. 110 - 140 kr. inkl. moms pr. m2
Loftisolering - 200 mmCa. 140 - 170 kr. pr. m2
Loftisolering - 300 mmCa. 170 - 200 kr. inkl. moms pr. m2
Gangbro til loftCa. 125 kr. inkl. moms pr. m
*Bemærk, at alle priser er gennemsnitspriser fra leverandører

Udfyld formularen øverst, og modtag skræddersyede tilbud til din bolig. Du vil blive ringet op med et par opklarende spørgsmål, og derefter kan du i ro og mag vælge tilbud. Det er din garanti for, at du får den pris, der passer bedst til dine behov.

Har du spørgsmål til isolering, er du mere end velkommen til at kontakte vores kundeservice mandag-torsdag 09:00-18:00 og fredag 09:00-16:00 på telefon 38 41 03 72.

Få din bedste pris
Sammenlign hurtigt 4 gratis tilbud
 • Tilbud fra lokale installatører
 • 100 % gratis og uforpligtende tilbud
 • Spar op til 2500 kr. om året
FÅ TILBUD NU

Det tager kun 30 sekunder

Earth globe icon
Optimér dit hjem og hjælp med at redde planeten
Earth globe icon
Ring til os for at modtage tilbud
Vi vil finde den bedste pris
Så nemt er det
1
Bestil tilbud
Bestil tilbud ved at benytte formularen - angiv dine oplysninger og behov.
2
Match
Vi matcher dine oplysninger med relevante leverandører.
3
Modtag tilbud
Du modtager gratis op til 4 skræddersyede og 100% uforpligtende tilbud.
Bliv samarbejdspartner
Bliv samarbejdspartner Vi prøver altid at forbinde vores kunder med de bedste leverandører i branchen. Er du en af dem?