Bestil tilbud på isolering her
Modtag op til 4 tilbud på isolering
Spar tid

Udfyld 1 formular, og modtag op til 4 tilbud fra udvalgte leverandører

Spar penge

Du kan spare op til 50% ved at sammenligne tilbud fra de bedste leverandører

Gratis og uforpligtende

Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser

Omtale og anbefalinger:
OK
Penge
bolio
energi
Få op til 4 tilbud her Isolering - Få op til 4 gratis tilbud på isolering
Det tager under et minut!
Det tager under et minut!
Sidst opdateret: 12. juni 2019

Her er de vigtigste krav til isolering: BR10, 2015, 2020 og Passivhuse

De 4 energiklasser stiller store krav til lavenergi-, nul-energi, passiv- og plusenergihuse. Men hvilke krav stilles der egentlig til isolering, vinduer, døre, opvarmning og ventilation?

De fire energiklasser for huse i Danmark

Der findes i Danmark 4 energiklasser for huse, hvilke er BR10 (Standardhuse), 2015 Huse, 2020 Huse og Passivhuse. Der er forskellige regler for isolering, for de enkelte klasser, som vi har forsøgt at lave forskellige inforgrafikker til. Du kan se de specifikke krav til isolering, alt efter klasse, på de enkelte infografikker.

Ønsker du at blive klogere på isolering, kan du bl.a. læse om loftisolering og hulmursisolering.

Infografik for følgende hustyper kan findes her:

Relevante sider til dette indlæg

Krav til et BR10 (Standardhus)

Kravet til alle nye standardbygninger er, at de skal opfylde energiklassen BR10's minimumskrav. Det er bygningsreglementet der har opstillet disse krav. Har du en bolig på 150 km2 må enegirammen ikke overstige 50 kWh/m2 pr. år. Energirammen omfatter her varmt vand, opvarmning, ventilation samt køling, men ikke, toltalforbruget, eksempelvis lys og hvidevarer.

De konkrete krav til isolering for et BR10 hus er følgende:

Gulv: 300 til 400mm
Vægge, let konstruktion: 300 mm, 
Hulmur tung konstruktion: 250 mm
Loft/tag: 400 til 500 mm

Du kan på dette billede eksempel se de præcise krav for et BR10 hus:

Br 10

Krav til et 2015 hus

Kravene til energiklasse 2015 er skærpede i forhold til ovenstående krav til et BR10 hus. For en bolig på 150m2 i energiklassen 2015 vil energirammen maksimalt være på 36,7 kWh/m2 pr. år. Dette tal er inklusiv køling, ventilation, varmt vand og opvarmning, men eksklusiv det totale elforbrug til f.eks.hårde hvidevarer samt lys. Netop pga. denne energiramme, vil omkostningerne for et 2015 hus i denne størrelse stige til mellem 300-500 kr. pr. m2. Det betyder, at prisen på en bolig på 150m2 stiger med 45.000-75.000 kr. Heldigvis forbruger huset 43% mindre energi end end et BR20 hus, hvilket i det lange løb vil spare en sum penge. Den lave energiramme sikrer også, at du har en bolig, der ikke bliver forældet energimæssigt på kun få år, sammenlignet med BR10.

De konkrete isoleringskrav er for BR15 følgende:

Gulv: 400 til 500 mm
Vægge let konstruktion: 350 mm
Hulmur tung konstruktion: 300 mm
Loft/tag: 500 mm

Du kan på dette billede eksempel se de præcise krav for et 2015 hus:

2015

Som det vises på tegningen sikrer et solcelleanlæg en særligt lav energiramme.

Energitjenesten har forsøgt at opstille et regneeksempel:

Boligens areal:                          150 m2
Varmeforbrug pr. år:                 6000 kWh
Elforbrug pr. år(ekskl lys) :         600 kWh
Tilskuddet fra solceller pr. år:    1100 kWh

For at kunne udregne dette skal vi bruge omregningsfaktoren som for el er 2,5 og 0,8 for fjernvarme.

Det samlede energibehov er således på:

((6000 x 0,8)+(600 x 2,5)-(1100 x 2,5)) = 3550 kWh, det svarer til 24 kWh/m²/år.

I regneeksemplet fra energitjenesten er det imidlertid tydeligt, at energirammen kun kan overholdes ved energi-supplering fra solcelleanlægget.

Krav til et 2020 hus

Kravene til energiklasse 2020 er endnu strengere i forhold til ovenstående krav til 2015 samt BR10 huse. En bolig på 150m2 i energiklassen 2020 har en maks energiramme på 20 kWh/m2 pr. år. Energirammen dækker her over forbrug til ventilation, varmt vand, køling samt opvarmning men ikke det totale elforbrug. Ved konstruktionen af et 2020 hus er der skærpede til bygningens tæthed, hvilket øger kravet til luftskift. Der vil derfor typisk skulle installeres et ventilationsanlæg med varmegenvinding. Disse huse har en optimal isoleret klimaskærm, hvilket betyder, at ydervægge, tag, vinduer(evt. automatisk styrede), terrændæk, døre og fundament opfylder energikravene til punkt og prikke.

De konkrete isoleringskrav for et 2020 hus er følgende:

Gulv: 400 mm
Vægge let kontruktion: 400 mm
Hulmur tung konstruktion: 400 mm
Loft/tag: 500 mm
Evt. Ekstra gode isoleringsprodukter

Du kan på dette billede eksempel se de præcise krav for et 2020 hus:

2020

Vi kan se på billedeksemplet, at isoleringskravene er strammet over hele linjen sammenlignet med BR10 og 2015 huse. Dette er populært kaldet at transmissionstabet er strammet. Transmissionstabet viser bygningens varmetab gennem gulv, tag, fundamentet og ydervægge samt omkring vinduer og døre. Transmissionstabet må i et 2020 hus ligge på 5 til 7,5%, hvilket jo er ret lavt. Herudover kan vi se at bygningen tilføres supplerende opvarmning fra solfangere og solcelleanlæg.

Krav til et Passivhus

Kravene til et passivhus kommer fra Tyskland. Der stilles meget høje krav til disse bygninger fra Passivhaus Instituttet i Darmstadt. Grundlæggende minder et passivhus og et 2020 om hinanden, bortset fra at der er endnu flere krav der skal overholdes ved et passivhus.

Et passivhus på 150m2 må maksimalt have en energiramme på 15 kWh/m2 pr. år. Ligesom med de andre 3 energivenlige huse, dækker energirammen bygningens forbrug til køling, ventilation, varmt vand samt opvarmning. Herudover stilles der også krav til forbruget af husholdnings el( opvarmet brugsvand, hårde hvidevarer, lys, pumper, rumopvarmning, ventilation mm.). Husholdningens totale elforbrug må således ikke overstige 120 kWh/m². Endvidere må tætheden i boligen ikke overstige 0,6 m³/h/m³, hvilket undersøges med en blower door test.

De konkrete krav til isolering ved et passiv hus er følgende:

Gulv: 400 mm
Vægge let kontruktion: 400 mm
Hulmur tung konstruktion: 400 mm
Loft/tag: 500 mm
Evt. Ekstra gode isoleringsprodukter

Du kan på dette billede eksempel se de præcise krav for et passivhus:

Passiv

Ligesom med 2020 huse er kravene skærpet så transmissionstabet mindskes. Derudover kan vi tilføres supplerende opvarmning fra solfangere og solcelleanlæg. Sidste men ikke mindst så producerer et passivhus sin egen opvarmning med et kombineret ventilations-og varmeanlæg.

Hvorfor er det vigtigt med bæredygtige huse?

Undersøgelser viser at 40% af danskernes energiforbrug går til opvarmning af bygninger. Derfor er der stor mulighed for energibesparelser på dette punkt. Dette emne bliver både diskuteret i folketinget og i medierne. Der stilles fra regeringens side større og større krav til energiforbruget i vores boliger. Det er noget der i den nærmeste fremtid, vil få indflydelse på alt lige fra bygningsmetoder til byggematerialer samt arkitektur.

Dette kræver, at inden vi bygger hus, undersøger hvad mulighederne for et energivenligt hus er. Indlægget Lavenergihus, nul-energi hus, passivhus eller plusenergihus? forklarer forskellen på de 4 energivenlige huse samt hvilke energiklasser de hører ind under.

Hvad er energirammen?

Energirammen betyder: den mængde energi der tilføres pr. m² til hhv. varmt brugsvand, opvarmning, ventilation og køling. For alle bygninger skal energiforbruget eller energirammen udregnes af energiberegneren også kaldet Be10. Be10 anvendes til alle energiklasser; BR10, 2015, 2020 og passiv. Beregningerne foregår ved, at man taster data for bygningens enkeltdele ind i beregningsprogrammet. Dette beregner således den samlede energiramme i en bygning. Ved at justere på de forskellige data på bygningens enkeltdele, kan beregneren altså flytte byggeriet op og ned i energiklasser. Der er nogle helt generelle punkter, der i høj grad påvirker denne energiramme:

  • Varmegenvinding: Varmegenvinding i ventilationsanlæg overførslen af energi fra luften der suges ud af boligen, til den friske luft der blæses ind i boligen. Overførslen af energi sker i en varmeveksler. Denne varmeveksler kan være en modstrømsveksler (passiv genvinding) eller en varmepumpe (aktiv genvinding).
  • U-værdier: U-værdier betyder effekten målt i i Watt når den går igennem 1m2 ved 1 grad kelvin således markeres u-værdien ved W/m2K.
  • Installation af vedvarende energi(anlæg)
  • Husets geometri
  • Placering på grund
  • Vinduesarealer

Vi vil nu fokusere på, hvilke krav der stilles til isolering, vinduer, døre, opvarmning samt ventilation til, de 3 A-energiklasser(BR10, 2015 og 2020) og +A-energiklassen(passiv).

LÆS OGSÅ:Varmepumpe

Ønsker du et tilbud på et energivenligt hus?

Er du interessert i at få flere informationer om de 4 bæredygtige huse? På GreenMatch kan du læse mere om hvert salgs hus, og finde det der passer bedst til dine drømme. Du har også mulighed for at få op til fire tilbud på det hus du drømmer om.

Udfyld formularen her: Bæredygtigt byggeri