Sammenlign priser på varmepumpe
Udfyld formularen på et minut for at starte processen
Få op til 4 tilbud her Få op til 4 tilbud her
Det tager kun 2 minutter.
Det tager kun 2 minutter.
Spar tid
Spar tid
Udfyld 1 formular, og modtag op til 4 tilbud fra udvalgte leverandører
Spar penge
Spar penge
Spar penge ved at sammenligne tilbud og vælg det bedste
Gratis og uforpligtende
Gratis og uforpligtende
Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser
Omtale og
anbefalinger
Dr
Tv2
Bolius (1)
Energitjenesten
A 100% A
Tekststørrelse
Sidst opdateret: 18 juni 2021

COP-værdi bør ikke alene afgøre valget af varmepumpe

Sådan reducerer du omkostningerne på din grønne investering

I Bygningspuljen kan du søge tilskud til blandt andet luft til vand varmepumpe, jordvarme og isolering. Tilskuddet dækker op til 20% af totalprisen.

Det kan være en jungle at bevæge sig rundt på markedet, for at finde den mest effektive varmepumpe eller jordvarmeanlæg, da der er mange forskellige værdier som bliver brugt til at måle effektiviteten. Nogle af de mest kendte er COP, SCOP, SEER og energimærket, der alle er mærkater der kan have en indflydelse på din beslutning. Disse mærkater  kan ofte være med til at forvirre forbrugerne, da det ikke altid er klart hvad disse værdier betyder.

Hvad er COP-værdi?

COP står for Coefficient Of Performance, eller hvad vi på dansk vil kalde, virkningsgraden. Virkningsgraden viser hvor effektiv din varmepumpe er, ved at måle forholdet mellem den mængde strøm du ”putter ind” og den mængde varme du får ”ud”. Hvis du har en varmepumpe med en COP-værdi på 3, så betyder det, at hver gang du bruger 1000 kW elektricitet får du 3000 kW tilbage i varme.

Den reele COP-værdi er lavere end fabrikanten oplyser

Ifølge en test foretaget af Ingeniøren I 2013, er det kun to ud af syv varmepumer der har et A-mærke, som lever op til deres energimærke. Kravene for at en varmepumpe kan få et A-mærke er, at den skal have en COP-værdi på minimum 3,61.

COP-værdien kan give et misvisende billede af den reelle effekt som en varmepumpe har. Når fabrikanten skal måle COP-værdien på en varmpumpe foregår det under forhold, der er optimale og som medvirker til en høj virkningsgrad. Målingen sker med udgangspunkt i en standardmetode udarbejdet af Teknologisk Institut, men kan variere indenfor forskellige temperatursæt, og man bør derfor også undersøge hvilke forhold den er testet under, så man kan sammenligne COP-værdierne ud fra de samme forudsætninger.

Hvis man man f.eks. måler effekten på en varmepumpe ved en udendørstemperatur på 7 grader og en indendørstemperatur på 20 grader, vil den have en høj COP-værdi, hvorimod hvis man måler effekten ved minus grader, så vil der være en betragtelig forskel.

Varmepumper bliver testet under optimale forhold i laboratorier, men når de bliver installeret i et hus er der flere faktorer end blot varmepumpen selv der afgør hvor høj en COP- eller SCOP-værdi som den har. Det er først og fremmest vigtigt at varmeanlægget bliver dimensioneret rigtigt samt at boligen er velisoleret.

Energistyrelsen giver et nemt overblik med deres liste

Energistyrelsen har lavet en liste over de mest energieffektive varmepumper, som gør det nemmere for forbrugeren at overskue den reele ydelse af op mod 50 varmepumper. Alle varmepumperne på listen er testet af en tredjepart, og derfor er tallene mere troværdige. Du kan udover COP-værdien, også se SCOP-værdien, som giver et mere retvisende billede af en varmepumpes effekt over længere tid og ved flere temperaturer.

SCOP står for Seasonal Coefficient Of Performance, og den måler ligesom COP, effektiviteten af en varmepumpe. Men istedet for kun at vise effekten ved en bestemt temperatur, så er SCOP-værdien et gennemsnit over en hel fyringssæson.