Vi gør Danmark grønnere - et hus ad gangen
Omtale og anbefalinger
DrTv2Bolius
Sidst opdateret: 30. november 2022

Se hvor stort energiforbruget er i din kommune

Hvilke kommuner bruger mest strøm på en måned?

Vidste du, at nogle kommuner bruger cirka fire gange så meget el som andre? Af denne grund har vi på GreenMatch.dk valgt at undersøge nærmere, hvilke kommuner der bruger mest el pr. indbygger. I forbindelse med dette har vi undersøgt, hvilke kommuner der har det højeste og laveste energiforbrug både privat og erhvervsmæssigt/offentligt med udgangspunkt i december 2018.

Læs vores primære resultater af undersøgelsen:

1. Kommunerne med det højeste totale energiforbrug er Kalundborg, Ringkøbing-Skjern og Tønder Kommune med et gennemsnit på 1.111 kWh pr. indbygger. Omvendt er Frederiksberg, Vallensbæk og Fredensborg Kommune kommunerne med det laveste totale energiforbrug med et gennemsnit på 254 kWh pr. indbygger.

2. Kommunerne med det højeste erhvervsmæssige og offentlige energiforbrug er Kalundborg, Fredericia og Billund Kommune. Gennemsnittet af det erhvervsmæssige og offentlige energiforbrug for disse tre kommuner er 570,66 kWh pr. indbygger. Til sammenligning er landsgennemsnittets erhvervsmæssige samt offentlige energiforbrug 244,10 kWh pr. indbygger.

3. Kommunerne med det højeste private energiforbrug er Fanø, Odsherred og Gribskov Kommune. Gennemsnittet af det private energiforbrug for disse kommuner er 410 kWh pr. indbygger. Til sammenligning ligger landsgennemsnittets private energiforbrug på 168 kWh pr. indbygger.

4. Kommunerne med det overordnede højeste og laveste energiforbrug er vidt forskellige i forhold til fordelingen af deres forbrug af el. Kalundborg Kommunes energiforbrug er fordelt med cirka 75% offentligt/erhvervsmæssigt og kun 25% privat energiforbrug, hvis man ekskluderer ukendte og andre forbrugere. Samtidig består cirka 44,5% af Frederiksberg Kommunes totale energiforbrug af erhvervsmæssige/offentlige energiforbrug og 55,5% privatforbrug af el.

5. Der er generelt tendens til en positiv udvikling i danskernes energiforbrug med et gennemsnitligt årligt fald på 0,08% fra 2013 til 2018.

GreenMatch.dk er Danmarks førende sammenligningstjeneste af grønne energiløsninger til private og erhvervsdrivende. Vi tilbyder forskellige energiløsninger på blandt andet varmepumper, solceller og luft til vand varmepumper.

Se resultatet af undersøgelsen: Disse kommuner bruger mest og mindst energi

Som tidligere nævnt er de tre kommuner, der bruger mest el, overordnet set, Kalundborg, Ringkøbing-Skjern og Tønder Kommune. Gennemsnitligt bruger de tre kommuner cirka fire gange så meget el sammenlignet med de tre kommuner, der bruger mindst el.

Det gennemsnitlige energiforbrug pr. indbygger ligger i Danmark på 524 kWh i december 2018. Derimod ligger det for Kalundborg, Ringkøbing-Skjern og Tønder Kommune i gennemsnit på 1.111 kWh pr. indbygger.

De kommuner der bruger mindst el, er som tidligere nævnt: Frederiksberg, Vallensbæk og Fredensborg Kommune. Frederiksberg Kommune brugte 232 kWh pr. indbygger i december måned 2018, mens Vallensbæk Kommune brugte 234 kWh pr. indbygger, og Fredensborg brugte 297 kWh pr. indbygger.

Vores undersøgelse viser, at de tre kommuner, der bruger mindst el har et gennemsnitligt energiforbrug på 255 kWh pr. indbygger. Dette er altså ca. to gange mindre end landsgennemsnittet og yderligere ca. 4,5 gange mindre end de tre kommuner der bruger mest el.

Kortet nedenunder viser, hvor stort energiforbruget er i hver kommune i Danmark. Energiforbruget er opdelt efter kommunernes totale energiforbrug, energiforbrug pr. indbygger, det offentlige/erhvervsmæssige energiforbrug og privat energiforbrug.

Vil du gerne dele grafen, kan du blot kopiere denne kode

Vi gør opmærksom på, at når begrebet energiforbrug benyttes i artiklen vedrører dette kun el. Hvis du er interesseret i at læse mere om resultatet for undersøgelsen kan du se uddybende tal og statistik her.

Kommuner med det højeste erhvervsmæssige og offentlige energiforbrug

Kommunerne der har det højeste forbrug af el indenfor den offentlige samt erhvervsmæssige kategori, er følgende: Kalundborg Kommune med 672,66 kWh pr. indbygger, Fredericia Kommune med 535,30 kWh pr. indbygger og Billund Kommune med 504 kWh pr. indbygger.

Offentligt energiforbrug
 • Landbrug, gartneri og fremstillingsvirksomhed
 • Bygge og anlæg, detail- og engros service og forlystelsesvirksomhed
 • Offentlige foretagender
 • Gennemsnittet for danskernes offentlige samt erhvervsmæssige energiforbrug ligger på 244,10 kWh pr. indbygger. Kalundborg Kommunes offentlige og erhvervsmæssige energiforbrug på 570,66 kWh pr. indbygger er derfor relativt højt set i forhold til gennemsnittet.

  Fælles for de tre kommuner med det højeste offentlige samt erhvervsmæssige energiforbrug er, at kategorien, hvor landbrug, gartneri og fremstillingsvirksomhed indgår, udgør det højeste energiforbrug af det totale erhvervsmæssige og offentlige energiforbrug. Dette illustreres i de nedenstående diagrammer, som viser fordelingen af det offentlige samt erhvervsmæssige energiforbrug for Kalundborg, Fredericia og Billund Kommune.

  Top 3 kommuner med største energiforbrug fra offentlig og erhverv - december 2018

  Kommuner med det højeste private energiforbrug

  De tre kommuner, som har det højeste forbrug af el inden for den private kategori, er: Fanø Kommune med 505,5 kWh pr. indbygger, Odsherred Kommune med 383 kWh pr. indbygger og Gribskov Kommune med 340 kWh pr. indbygger. Gennemsnittet for danskernes private energiforbrug er 168 kWh pr. indbygger, og Fanø Kommune har derfor et relativt højt privatforbrug pr. indbygger sammenlignet med landsgennemsnittet.

  Privat energiforbrug:
  • Lejligheder
  • Huse

  Fælles for de tre kommuner er, at de alle har et højt privatforbrug af el inden for kategorien fritidshuse. En undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at der er et højt antal af sommerhuse i henholdsvis Odsherred og Gribskov Kommune, hvorimod der ikke er nogle sommerhuse på Frederiksberg.

  Man kan antage, at det høje antal af sommerhuse og kolonihavehuse vil skyde kommunernes forbrug af el pr. indbygger i vejret, da de fleste ejere af fritidshuse bor i andre kommuner, end der hvor deres fritidshus ligger.

  I nedenstående diagrammer kan du se fordelingen af det private energiforbrug for Fanø, Odsherred og Gribskov Kommune, hvor ovenstående pointer illustreres.

  Top 3 kommuner med største energiforbrug til fra private - december 2018

  Sammenligning af kommunerne med det højeste og laveste energiforbrug

  I nedenstående diagrammer har vi taget fat i de to kommuner, der overordnet set bruger mest og mindst el pr. indbygger. De to diagrammer illustrerer fordelingen af det erhvervsmæssige/offentlige og private energiforbrug i de to kommuner, hvor ukendte og andre forbrugere er ekskluderet. Her kan du se, at der er stor forskel på fordelingen af danskeres forbrug af el, når vi kigger på de kommuner, der bruger henholdsvis mindst og mest el.

  Vi tager igen fat i Frederiksberg og Kalundborg Kommune, som overordnet set ligger i hver deres ende inden for det totale energiforbrug pr. indbygger. Du kan i nedenstående diagram se, at Frederiksberg Kommune har det største energiforbrug inden for kategorien lejligheder. Derimod har Kalundborg Kommune det største energiforbrug inden for landbrug, gartneri og fremstillingsvirksomheder.

  Det ses derudover også, at privatforbruget af el, som er de orange nuancer, er størst for Frederiksberg Kommune hvilket er ca. 55,5% af energiforbruget, hvis man ekskluderer ukendte og andre forbrugere fra det totale energiforbrug. Det omvendte billede tegner sig derimod i Kalundborg Kommune, hvor det er det offentlige energiforbrug i de grønne nuancer, der fylder markant mere nemlig ca. 75%.

  Fordeling af strømforbrug i december 2018

  Danskernes energiforbrug er blevet mindre

  Danskernes energiforbrug steg med 0,13% fra december 2013 til december 2014. Herefter er energiforbruget faldet med 0,28% for samme måned for år 2014 og 2015 samt 0,08% mellem 2015 og 2016.

  Herefter ser vi igen en lille stigning i danskernes energiforbrug mellem december 2016 og december 2017 på 1,89%, men derefter sker der igen et fald mellem samme måned for 2017 og 2018 på 2,09%.

  Overordnet er energiforbruget fra december 2013 til december 2018 gennemsnitligt faldet med 0,08% årligt. De kommuner, der har reduceret deres forbrug af el mest i disse år, er:

   • Hørsholm Kommune med et fald på 6,42%
   • Ishøj Kommune med et fald på 3,90%
   • Gentofte Kommune med et fald på 3,32%

  Omvendt er forbruget af el i december måned steget mest hos de følgende tre kommuner:

   • Gribskov Kommune med en stigning på 3,15%
   • Lejre Kommune med en stigning på 3,04%
   • Læsø Kommune med en stigning på 3%

  Hvis vi igen ser nærmere på hele Danmark, vil du opleve, at energiforbruget samlet set var 2.844.418.820 kWh i december 2013, mens det samlet set var 2.831.287.624 kWh i december 2018. Altså har der været en positiv udvikling i danskernes energiforbrug, som det kan ses i følgende graf.

  Oversigt over din kommunes energiforbrug

  Som tidligere nævnt varierer energiforbruget pr. indbygger meget fra kommune til kommune. Vores undersøgelse viser, at de tre kommuner der bruger mest el pr. indbygger er: Kalundborg, Ringkøbing-Skjern og Tønder Kommune. Dernæst viser undersøgelsen, at de tre kommuner der bruger mindst el pr. indbygger er: Frederiksberg, Vallensbæk og Fredensborg Kommune.

  I følgende tabel kan du se alle de danske kommuners energiforbrug i december 2018, hvori følgende illustreres:

   • Kommunernes totale energiforbrug
   • Kommunernes totale energiforbrug pr. indbygger
   • Kommunernes totale private energiforbrug
   • Kommunernes private energiforbrug pr. indbygger
   • Kommunernes totale erhvervsmæssige/offentlige energiforbrug
   • Kommunernes erhvervsmæssige/offentlige energiforbrug pr. indbygger

  Her kommer vores data fra

  I udarbejdelsen af denne artikel har vi valgt at holde fokus på december måned 2018, da det tit er her, der bruges mest strøm. Dette skyldes både, det er en årstid, hvor det hurtigt bliver mørkt, men også i forbindelse med jul, hvor mange har lys tændt konstant.

  Vi har benyttet data om danskernes energiforbrug, som vi har fundet hos Energinet.dk. Hertil har vi indhentet specifik data om danskernes energiforbrug, som vi har inddelt i det totale energiforbrug, det private energiforbrug og det offentlige/erhvervsmæssige energiforbrug. I nedenstående tabel kan du se, hvilke kategorier der hører ind under total, offentlig/erhverv og privat energiforbrug.

  Totalt, offentlig/erhverv og privat energiforbrug
  Privat energiforbrugOffenligt/erhverv energiforbrugTotal energiforbrug
  Lejlighed, huse og fritidshuse.Landbrug, gartneri og fremstillingsvirksomheder, bygge og anlæg, detail- og engros, service og forlystelsesvirksomheder.Lejlighed, huse, fritidshuse, landbrug, gartneri og fremstillingsvirksomheder, bygge og anlæg, detail- og engros, service og forlystelsesvirksomheder, ukendt og andre forbrugere.

  Vi har yderligere benyttet os af Energinet.dk til at udarbejde vores interaktive kort over kommunernes energiforbrug for december 2018. Dette har vi gjort for at kunne belyse forskellen mellem de forskellige kommuners energiforbrug.

  For at støtte op om antagelsen om, at de kommuner som har det højeste private forbrug pr. indbygger, er kommuner med mange fritidshuse, har vi anvendt kilder fra Danmarks Statistik.

  Så nemt er det
  1
  Bestil tilbud
  Bestil tilbud ved at benytte formularen - angiv dine oplysninger og behov.
  2
  Match
  Vi matcher dine oplysninger med relevante leverandører.
  3
  Modtag tilbud
  Du modtager gratis op til 4 skræddersyede og 100% uforpligtende tilbud.
  Bliv samarbejdspartner

  Vi prøver altid at forbinde vores kunder med de bedste leverandører i branchen. Er du en af dem?

  Bliv samarbejdspartner