Vi gør Danmark grønnere - et hus ad gangen
Omtale og anbefalinger
DrTv2Bolius
Sidst opdateret: 25. november 2022

Så meget CO2 udleder du, når du tager bilen på arbejdet

Hvor stort er dit CO2-udslip ved pendling?

Siden 2008 er pendlingsafstanden til og fra arbejde, ifølge tal fra Danmarks Statistik, steget fra 19,1 km til 21,5 km. Yderligere viser undersøgelser fra Vejdirektoratet, at brugen af bilen er gået fra at bestå af 78,55% af den samlede persontransport til 79,2% i samme periode. I takt med et stigende indbyggertal i de fleste kommuner, et øget brug af biler og en større afstand fra bopæl til arbejdsplads, betyder dette et øget benzinforbrug.

Dette illustreres blandt også i statistikker fra Energistyrelsen, som viser et stigende forbrug af benzin i Danmark gennem de sidste par år. I andet kvartal af 2018 brugte danskerne 475.503 m3 motorbenzin, hvilket er højere end samme tid sidste år. Konsekvensen af ovenstående bliver på naturens bekostning, da dette er med til at øge CO2-udslippet.

Men hvor meget CO2 udleder hver kommune i forbindelse med indbyggernes pendling til og fra arbejde? Lige netop dette og mere til har vi her på GreenMatch.dk sat os for at undersøge. Det følgende interaktive kort illustrerer, hvor meget CO2 hver kommune udleder pr. indbygger på en almindelig arbejdsuge. Yderligere viser det, hvor stort et CO2-udslip pr. dag kommunen har angivet i ton.

Vil du gerne dele grafen, kan du blot kopiere denne kode

Hvor meget CO2 udleder din kommune ved pendling?

Gennem de sidste 12 år er vi i Danmark generelt set blevet bedre til at nedsætte vores forbrug af motorbenzin og dermed den mængde af CO2, der udledes i forbindelse med forbruget. På trods af dette er vi igennem tiden begyndt at benytte bilen mere. Specielt til og fra arbejde er bilen brugt af danskerne.

I andet kvartal af 2005 lå danskernes samlede forbrug af motorbenzin på 675.823 m3. De næste 10 år formår danskerne at nedsætte motorbenzinforbruget hvert år. I 2015 begynder det dog at stige en smule igen. Fra et forbrug af motorbenzin på 467.007 m3 i 2015 til 478.818 m3 i 2016. I andet kvartal af 2017 og 2018 falder forbruget en smule igen, dog ligger det stadig højere end forbruget i 2015.

I følgende tabel kan du se, hvor meget CO2 din kommune udleder pr. indbygger om dagen samt på en arbejdsuge - blot ved pendlingen til og fra arbejde. Derudover illustreres det, hvor meget CO2 din kommune udleder samlet pr. dag angivet i ton.

Som du kan se ud fra ovenstående, er der stor forskel på, hvor meget CO2 hver kommune udleder i forbindelse med pendling til og fra arbejde. Dette har selvsagt noget at gøre med, hvor langt hver indbygger i gennemsnit skal pendle hver dag. For at gøre det mere sammenligneligt er dette taget i forhold til kommunens indbyggertal.

Rødovre og Herlev Kommune udleder mindst CO2

Kommunerne fra Region Hovedstaden er generelt set de kommuner, der udleder mindst CO2 ved pendling. Dette skyldes dog i høj grad, at disse kommuner har en lavere pendlingsafstand end eksempelvis kommunerne fra Region Sjælland.

I nedenstående tabel kan du se det gennemsnitlige CO2-udslip pr. indbygger på en almindelig arbejdsuge for hver region samt landsgennemsnittet. Som denne illustrerer er kommunerne fra Region Hovedstaden dem, der udleder mindst CO2 pr. indbygger, derimod er det Region Sjællands indbyggere, der har det største CO2-udslip.

Gennemsnitlig CO2-upslip pr. arbejdsuge
RegionCO2-udslip pr. indbygger
Region Hovedstaden7,10 kg
Region Midtjylland9,62 kg
Region Syddanmark9,99 kg
Region Nordjylland10,28 kg
Region Sjælland11,87 kg
Landsgennemsnit9,42 kg

Rødovre og Herlev Kommune er de to kommuner med det laveste CO2-udslip. Det ligger på henholdsvis 4,74 kg og 4,98 kg pr. indbygger på en normal arbejdsuge. Til sammenligning udleder Vordingborg Kommune fra Region Sjælland, som har det højeste udslip, ca. 10 kg mere CO2 om ugen pr. indbygger end både Rødovre og Herlev Kommune.

Den kommune der udleder mest CO2 i Region Hovedstaden, er Gribskov Kommune med 11,22 kg pr. indbygger - stærkt efterfulgt af Halsnæs Kommune med 10,59 kg pr. indbygger. De ligger derfor en del over gennemsnittet, både for Region Hovedstaden, men også i forhold til landsgennemsnittet, som ligger på 9,4 kg pr. indbygger.

Til ovenstående skal det, som tidligere nævnt, påpeges, at det i høj grad skyldes, at Rødovre og Herlev Kommune har en kortere pendlingsafstand end eksempelvis Gribskov og Halsnæs Kommune. I Rødovre Kommune skal indbyggerne i gennemsnit pendle 11,4 km til og fra arbejde om dagen. Derimod skal indbyggere i Gribskov Kommune i gennemsnit bruge 27 km på transport om dagen.

Region Sjælland er den største CO2-synder

Som tidligere nævnt er kommunerne fra Region Sjælland de største syndere, når det kommer til, hvor meget CO2 de udleder ved transport til og fra arbejde. Det gennemsnitlige CO2-udslip ved pendling ligger her på 11,87 kg pr. indbygger om ugen, altså knap 2,5 kg mere pr. indbygger end landsgennemsnittet.

De 10 største CO2-syndere er da også alle sammen kommuner fra Region Sjælland. I toppen ligger Vordingborg og Sorø Kommune med henholdsvis 14,79 kg og 13,38 kg CO2 pr. indbygger om ugen.

Den kommune med det mindste CO2-udslip fra Region Sjælland er Greve Kommune med 8,18 kg pr. indbygger om ugen. Yderligere er Greve Kommune, sammen med Roskilde Kommune, de eneste kommuner fra denne region, der placerer sig under landsgennemsnittet på 9,4 kg.

Disse kommuner pendler dog også længere til og fra arbejde end gennemsnittet. I gennemsnit pendler danskere 22,7 km om dagen. Det ligger stort set alle kommuner fra Region Sjælland en del over.

Undersøgelsens fremgangsmåde

Denne undersøgelse er udarbejdet ved hjælp af fire primære kriterier: Pendlingsafstand, CO2-udslip pr. km, persontransportkilometer samt indbyggertal. Du kan se en forklaring af disse i nedenstående tabel.

Sådan er undersøgelsen udarbejdet
KriteriumBeskrivelseKilde
PendlingsafstandPendlingsafstanden er benyttet til at finde den gennemsnitlige daglige pendlingsafstand for hver enkelt kommune.Danmarks Statistik
CO2-udslip pr. kmCO2-udslippet pr. km er fundet ved at kigge på, hvor mange gram CO2 danskernes fortrukne bil udleder pr. km. En Peugeot 208, der kører på benzin, udleder 104,9 g CO2 pr. km. Dette tal benyttes til at finde ud af, hvor meget CO2 hver kommune udleder ved pendling i bil.Jato.com
Antal indbyggereAntallet af indbyggere i hver kommune benyttes til at finde ud af, hvor meget CO2 hver kommune udleder pr. indbygger.Danmarks Statistik
PersontransportkilometerEn persontransport er defineret som værende, hvordan én person transporterer sig rundt. Yderligere svarer en persontransportkilometer til, hvordan én person har transporteret sig selv én kilometer. Denne tager ikke forbehold for gående. Ifølge Vejdirektoratet benytter 79,2% sig af bilen som transportmiddel.Vejdirektoratet

 

CO2-udslippet pr. indbygger er fundet ved at finde ud af, hvor meget CO2 hver enkelt person udleder pr. dag i forbindelse med pendling. Dette gøres ved at gange pendlingsafstand med CO2-udslip pr. km, hvor der er taget udgangspunkt i en Peugeot 208, som udleder 104,9 g CO2 pr. km.

Herefter beregnes det, hvor mange ud af disse der benytter bilen. Baseret på en undersøgelse fra Vejdirektoratet antages det, at 79,2% benytter bilen som transportmiddel. Derved divideres procentdelen, der benytter bilen med indbyggertallet for at finde ud af, hvor mange personer der i hver kommune benytter bilen.

Til slut ganges antallet af personer, der bruger bil som transportmiddel med CO2-udslippet pr. person om dagen, som derefter divideres med indbyggertallet. Herved fås hvor mange gram CO2 hver indbygger udleder ved pendling om dagen.

For at få resultatet i kilo divideres ovenstående derefter med 1.000. Yderligere ganges dette tal med fem for at illustrere, hvor stort et CO2-udslip der er i hver kommune ved en almindelig arbejdsdag pr. indbygger.

I nedenstående kan du se de specifikke tal for lige netop din kommune og sammenligne med nabokommunen.

Vil du gerne gøre Danmark en smule mere grøn? Så kan du her på Greenmatch.dk få et indblik i, hvordan du kan hjælpe. Du kan for eksempel vælge at opvarme din bolig med en varmepumpe eller benytte dig af solceller som strømkilde. Udfylder du kontaktformularen, vil du modtage op til flere tilbud på grønne løsninger - helt gratis og uforpligtende!

Så nemt er det
1
Bestil tilbud
Bestil tilbud ved at benytte formularen - angiv dine oplysninger og behov.
2
Match
Vi matcher dine oplysninger med relevante leverandører.
3
Modtag tilbud
Du modtager gratis op til 4 skræddersyede og 100% uforpligtende tilbud.
Bliv samarbejdspartner

Vi prøver altid at forbinde vores kunder med de bedste leverandører i branchen. Er du en af dem?

Bliv samarbejdspartner