Vi gør Danmark grønnere - et hus ad gangen
Omtale og
anbefalinger
Dr
Tv2
Bolius (1)
Energitjenesten
A 100% A
Tekststørrelse
Sidst opdateret: 29 juli 2022

Danmarks Grønneste Borgere

Er din nabo den grønneste borger i Danmark?

I takt med at klimaet forandrer sig, og vi ser konsekvenserne af vores livsstil i form af klimaforandringer, begynder vi at tænke mere over vores handlinger. Der er dog stor forskel på, hvor meget folk egentlig går op i at leve grønt og miljøvenligt - men har du nogensinde overvejet, hvor de grønneste borgere egentlig bor i Danmark?

Hos GreenMatch.dk har vi undersøgt netop dette og fundet ud af, i hvilken kommune de grønneste borgere bor. Vi har kigget på 6 forskellige kategorier. Disse spænder mellem alt fra interesse for grøn energi til hvor mange i hver kommune, der spiser økologisk.

Vi har undersøgt alle 98 kommuner, og det viser sig, at der er stor forskel på de mest grønne og mindst grønne borgere - faktisk hele 28 GreenMatch Point. Hvor københavnerne indtager førstepladsen som de mest grønne borgere med 39 point, ligger Frederikshavn i bunden med 11 point. Du kan se resultaterne for alle 98 kommuner i kortet nedenfor.

Du kan her på GreenMatch.dk bl.a. læse mere om luft til vand varmepumpe, luft til luft varmepumpe og isolering.

Ønsker du at benytte dette kort på din hjemmeside, kan du bruge koden herunder:

Få koden
<div style="clear: both;"><p><iframe id="datawrapper-chart-mqAwQ" src="//datawrapper.dwcdn.net/mqAwQ/2/" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" style="width: 0; min-width: 100% !important;" height="400"></iframe></p><p><a href="https://www.greenmatch.dk/blog/2018/11/danmarks-groenneste-borgere" target="_blank" rel="noopener">Lavet af GreenMatch</a></p></div>
Kopiér

Længere nede på siden finder du fremgangsmåden, men har du lyst til at se, hvordan vi har uddelt pointene, kan du læse nærmere i denne oversigt.

Sjællænderne er de grønneste borgere i Danmark

Generelt ligger de sjællandske borgere i toppen. Faktisk har der kun sneget sig 1 jysk og 1 fynsk kommune med i top 10 på en henholdsvis 9. og 10. plads, hvor de resterende 8 pladser alle er indtaget af sjællandske kommuner.

Jylland har indtaget bunden, hvor de 10 mindst grønne borgere alle er fra jyske kommuner. Den mindst grønne sjællandske kommune er Brøndby. De dukker først op på en 79. plads ud af de 98 kommuner.

De 10 mindst grønne borgere har alle det tilfælles, at de scorer det lavest mulige antal point på, hvor meget økologisk mad de køber. De køber alle langt under landsgennemsnittet, som er på 11,3%. Faktisk er det kun 4-7% af varerne, de køber, der er økologiske.

De 3 kommuner med de mest miljøvenlige borgere

1. plads: København - Cykelkulturen sejrer

De københavnske borgere indtager 1. pladsen med 39 point ud af 60 mulige. De scorer toppoint i to af kategorierne, da over 20% af deres varer er økologiske, samt de har en meget høj interesse for at investere i grønne energiløsninger.

Derudover scorer de også højt i forhold til, hvor mange indbyggere der er pr. bil. Der er 3,2 indbyggere pr. bil i København, kun overgået af naboen Frederiksberg med 3,5 indbyggere pr. bil. Til sammenligning har Rudersdal kun 0,7 indbyggere pr bil. Det gode resultat kan skyldes københavnernes cykelkultur samt den let tilgængelige offentlige transport.

De scorer dog meget lavt på opvarmning af boliger, da ikke mange har en varmepumpe som varmekilde. De scorer også lavt på, hvor mange grønne flag deres skoler har, da det kun er 5 ud af 138 skoler, der har opnået et grønt flag.

2. plads: Lyngby-Taarbæk - Økologi er vejen frem

På 2. pladsen ligger borgerne fra Lyngby-Taarbæk med 31 point. Over 20% af deres dagligvarer er økologiske, og de ligger derfor i toppen i denne kategori. Derudover har de scoret højt i tilgængeligheden af kompost, da borgerne kan hente det gratis hos deres genbrugspladser i en længere periode.

De scorer dog ikke særlig højt i deres tilgang til opvarmning af husene, da mange af borgerne fra Lyngby-Taarbæk ikke anvender varmepumper som deres primære varmekilde.

3. plads: Hørsholm - Komposten blomstrer

På en delt 3. plads ligger Hørsholm, Albertslund og Lejre. Hørsholm er, ligesom København, topscorer i den økologiske kategori, da over 20% af de indkøbte dagligvarer er økologiske. De scorer også højt i kompostkategorien, da de kan hente gratis kompost i 8 ud af årets 12 måneder, hvilken er den andenlængste tidsperiode.

De scorer dog meget lavt i kategorien med Grønt Flag, da ingen af deres skoler har nogle. Derudover er der ikke mange af deres boligejere, der opvarmer deres huse med varmepumper, og de scorer derfor også lavt i denne kategori.

De 3 kommuner med de mindst miljøvenlige borgere

97. plads: Frederikshavn - Ingen investering i grøn energi

I bunden ligger borgerne fra Frederikshavn og Billund med kun 11 point. Borgerne fra Frederikshavn kommune scorer kun 1 point i 4 ud af 6 kategorier. Dette indebærer bl.a. deres interesse for grøn energi, antal grønne flag, om de kan få gratis kompost og hvor meget økologi, de køber.

Borgerne i Frederikshavn køber nemlig ikke særlig mange økologiske varer. Faktisk er det kun mellem 4-7% af deres indkøbte varer, der er økologiske. Derudover har kun få borgere i Frederikshavn vist interesse for at investere i grønne energiløsninger, og ingen af deres skoler har opnået et Grønt Flag. Derfor ender de på en sidsteplads.

97. plads: Billund - Få grønne boliger

Billunds borgere er, sammen med Frederikshavns de mindst grønne borgere i Danmark med kun 11 point. De scorer også kun 1 point i 4 ud af 6 kategorier. De har dog, ligesom Frederikshavns borgere, scoret lige under middel i både indbygger pr. bil samt hvor mange, der opvarmer deres huse med en varmepumpe.

Der er nemlig 1,5 indbygger pr. bil i Billund, hvilket giver dem 4 point, hvor de kun opnår 3 point i forhold til, hvor mange der bruger varmepumpe som deres primære energikilde.

95. plads: Morsø - Ingen miljøtiltag hos skolerne

Morsø ligger også i bunden af listen med 12 point ud af 60 mulige. Igen er det især den økologiske kategori, de scorer lavt på med kun 4-7% økologiske varer samt ingen adgang til kompost og ingen skoler med grønt flag.

Borgerne i Morsø viser dog større interesse for investering i grønne energiløsninger end både Frederikshavn og Billund, og de ender derfor som de 3. mindst grønne borgere i Danmark.

Fremgangsmåde: Sådan har vi lavet undersøgelsen

For at finde Danmarks grønneste borger er der taget udgangspunkt i en af analyse af alle 98 kommuner. Kommunerne er blevet undersøgt i seks kategorier, bl.a. miljøvenlige initiativer og interessen for en grønnere hverdag. De seks kategorier er:

  1. Energikilde til opvarmning af bolig
  2. Interesse for grøn energi
  3. Skolernes grønne flagordning
  4. Indbyggere per bil
  5. Tilgængelighed af kompost
  6. Indkøb af økologiske dagligvarer

Undersøgelsen er baseret på data fra Danmarks Statistik, Grønt Flag, Coop Analyse, research af egen interne data og kommunernes genbrugspladser. Al data er baseret på tal fra 2018 og 2017.

Kommunerne har fået tildelt GreenMatch Point mellem 1 og 10 alt efter, hvordan de klarer sig i hver kategori. Jo mere miljøvenlig en kommune er, jo højere score. 10 point er topkarakter for de mest miljøvenlige tiltag, mens 1 point er til dem, der ikke klarer sig godt.

Pointsystemet for hver kategori er udviklet ved at trække den højeste og laveste enhed fra hinanden og derefter dividere med 10, da pointsystemet spænder fra 1-10.

Klik på banneret for at folde kategorien ud.

1. Energikilde til opvarmning af bolig
Vi har kigget på, hvordan danskerne opvarmer deres boliger. Der findes mange muligheder lige fra oliefyr, naturgas og fjernvarme - men en af de mest grønne og miljøvenlige former for opvarmning er en varmepumpe. Vi har ved hjælp af data fra Danmarks Statistik undersøgt, hvor mange der anvender varmepumper i din kommune.
Da varmepumpen udnytter energien fra luften eller jorden, gør det den til en af de mest miljøvenlige opvarmningsmuligheder. I Danmark er kun 4,5% af opvarmningen af boliger fra varmepumper. En lille procentsats, men det viser faktisk, at 81.000 boliger har en billigere og grønnere løsning.
2. Interesse for grøn energi
I Danmark er der stor forskel på, hvor stor interesse der er for grøn energi eller grønne energiløsninger. Brugernes adfærd på GreenMatch.dk viser en særlig interesse for at undersøge mulighederne for grønne energiløsninger. Vi har ved hjælp af intern data undersøgt, hvor mange af kommunernes borgere der har vist interesse for grønne energiløsninger på GreenMatch.dk.
3. Skolernes grønne flagordning
Skolerne grønne flagordning, også nærmere betegnet Grønt Flag, er et miljøundervisningsprogram, som lærer eleverne om miljøet og bæredygtige initiativer. Skolerne får udleveret et Grønt Flag, hvis skolerne opfylder visse krav, som for eksempel at gennemgå undervisningsforløb og gennemføre handlinger, som gavner miljøet.
Landets skoler kan opnå et flag en gang om året. Der uddeles forskellige anmærkninger alt efter, om de har haft fokus på blandt andet natur, vand eller energi. I undersøgelsen er der givet point efter, hvor mange skoler der har deltaget i ordningen pr. kommune.
4. Indbyggere pr. bil
I Danmark elsker vi vores biler. Faktisk så meget at hver anden kørekortsmyndige person har en bil. Det betyder også, at forbruget af benzin og diesel og derved udledningen af CO2 fra transport er stærkt stigende i Danmark.
Denne kategori anvender data fra Danmarks Statistik. Kommunerne er rangeret efter, hvor mange indbyggere over 18 år der er pr. bil. Kommunen med flest indbyggere pr. bil får højeste score, hvor den by med færrest indbyggere pr. bil får den laveste score.
5. Tilgængelighed af kompost
Danmarks grønneste borger er også én, som tænker på sit eget omkringliggende miljø. Jorden, du bruger til dyrkelse af dit grønne miljø, er en vigtig brik i en miljøvenlig hverdag.
Jorden kan anskaffes som kompost fra genbrugspladser i hele landet, men ikke alle kommuner giver gratis adgang til fri kompost året rundt. For at bedømme denne kategori, har vi derfor undersøgt, i hvilke kommuner komposten er mest tilgængelig efter kriterier såsom betalt kompost, antal dage, samt om kommunerne overhovedet tilbyder kompost.
6. Indkøb af økologiske dagligvarer
Ved at spise økologiske fødevarer hjælper du både dig selv og Danmark med at blive grønnere. Du beskytter naturen, dyrene og grundvandet og udsætter ikke dig selv for sprøjtemidler. Selv tilsætningsstoffer får du færre af, da der er strengere regler for E-numre i økologiske varer.
En hverdag med økologiske fødevarer er derfor et ‘nej tak’ til et forurenet Danmark. Borgerne, som spiser økologisk, skaber en grønnere hverdag for både dem selv og deres medmennesker. Vi har derfor set nærmere på data fra 2017 fra Coop Analyse om danskernes indkøbsvaner, når det gælder økologi.

Om GreenMatch.dk

GreenMatch.dk er en online service, der lader dig sammenligne priser på grønne energiløsninger til boligen. Vi tilbyder gratis og uforpligtende tilbud på bl.a. jordvarme, varmepumper og solceller.