Vi gør Danmark grønnere - et hus ad gangen
Omtale og anbefalinger
DrTv2Bolius
Sidst opdateret: 10. oktober 2023

Nu er fremtidens huse her - miniCO2 husene

Mini CO2-huse

Forestil dig et hus bygget af affald og genbrugsmaterialer, et hus der nemt kan forandres og bygges til, et hus hvor du er fuldstændig bevidst om dit forbrug eller et hus hvor CO2-udslippet er mindsket med 86%, og alle er bygget med lang holdbarhed og klar til beboelse.

Dette kan virke for godt til at være sandt, men GreenMatch har kigget nærmere på et projekt, som startede i 2012 af Realdania Byg, blev i juni måned indviet, hvor netop disse huse var repræsenteret. Vi bliver mere og mere bevidste om vigtigheden af bæredygtighed og formindskelses af CO2 udslip.

På udkig efter en grøn energiløsning? Vi hjælper dig godt i gang med en varmepumpe, jordvarme eller solceller.

De 6 huse i Nyborg

I Nyborg er der opsat seks parcelhuse, hvor fem af dem hver repræsenterer hver nye måder at mindske forbruget af CO2. I det sjette hus er elementer fra de fem foregående samlet i et, hvilket har udmundet sig i fremtidens parcelhus, kaldet miniCO2 Typehuset. Tanken bag dette projekt er, frem for alt, at opføre miljøvenlige og bæredygtige huse. Dette er vedligeholdelsesfri huse som kan holde i mange år, som samtidig er tidsløse og brugervenlige, så de kan bestå. Husene er mulige løsninger til, hvordan vi kan udnytter nyere teknologi sammen med ældgammel viden, til at bygge fremtidens huse. De seks huse er:

  • Upcycle House: Her er affaldsmaterialer, fejlproduktioner og ellers ubrugelige materialer, samlet og omdannet til nye materialer. Dermed er det ikke bare recycle som vi kender det, men upcycle idet materialerne bliver gjort til mere værd end de var. Huset ser ikke genbrugt ud, men ligner ethvert andet opført hus af gode kvalitetsvare. Blandt andet er der brugt materialet aluminium, som er meget dyrt at bryde første gang, men derefter er et af de materialer med laveste smeltepunkt og derfor meget billigt og nemt at omsmelte til nyt.

  • Det foranderlige hus: Her er tiltænkt en mere praktisk vinkel, hvor målet har været at skabe et hus der kan være i konstant forandring. Det vil være nemt at bygge fra eller til, så det kan tilpasse sig flere faser i livet ved familieforøgelse, skilsmisse, delebørn osv. Der er indbygget let-flyttelige vægge, et køkken der kan åbnes og lukkes alt efter hvad man ønsker, samt flere muligheder for tilbygning, hvor basen for dette allerede eksisterer. Dermed er der skabt et fundament for forandring uden at øge CO2-mængden hver gang der skal udbygges, men her kan det gøres nemt med et minimalt CO2-udslip.

  • Det vedligeholdelsesfri hus - fornyelse: Her ses et hus som kan holde i 150 år og som ikke skal vedligeholdes i de første 50. Huset er bygget af træ, som ikke umiddelbart er forbundet med lang holdbarhedstid, men måden huset er bygget på, giver den lange holdbarhedstid. Huset er opbygget af moduler, fremstillet på fabrik inden de blev ført ud på byggepladsen. Dette gør det nemmere at kontrollere kvaliteten og få det præcist, så der undgås materialespild. Selve træhuset er beklædt med glasplader af genbrug, placeret et stykke uden for træhuset, for at sikre ordentlig ventilation. Glaspladerne er til for at give let afløb for regnvand, så der ikke bruges tagrender eller afløb som skal vedligeholdes med tiden. Derudover er glaspladernes lange holdbarhedstid, på mere end 5000 år, med til at sikre at disse kan blive genbrugt efter husets levetid. Hele måden og materialerne huset er bygget med, er alle med til at mindske CO2-udslippet.

  • Det vedligeholdelsesfri hus - tradition: Her ses et hus, som umiddelbart ligner et hvert andet parcelhus bygget af mursten, men fundamentet er markant anderledes. De typiske skader der sker ved traditionelle byggerier i dag ses, fordi der bliver brugt forskellige materialer, som alle bevæger sig forskelligt uafhængigt af hinanden og dermed skaber ubalance. Denne erfaring har gjort, at man har udviklet teglblokke med små huller, som bruges til isolering. Disse teglsten opfylder stadig alle krav, såsom tæthedskrav og U-værdier osv, som isolering kræver, samtidig med at bære den fordel, at der bygges i samme materialer. Dermed er isoleringen bygget af materialer, der ikke kan tiltrække fugt og dermed undgår du sådanne skader og fremtidig vedligeholdelse af dette, men sikre et fortsat sundt indeklima. Ved at huset bygges i ét materiale og dermed ikke vil kræve vedligeholdes i de første 50 år, mindskes CO2-udslippet markant.

  • Kvotehuset: Her tages udgangspunkt i hvad du som beboer forbruger i dit hjem. Derfor er det gjort let tilgængeligt og brugervenligt at følge med i og have fuldkommen kontrol over, hvor meget energi i som familie forbruger. Dette sker ved hjælp af ny teknologi der gør at du, i ned til hver enhed i hjemmet, kan overvåge hvor stort dit forbrug er netop der. Selv bruseren er kvoteindstillet, med et system der roser dig for at tage kortere brusebade. Alle målingerne er samlet på en tablet centralt placeret i huset, så alle i husstanden kan følge med. Derudover er der hentet inspiration fra tidligere tider blandt andet ved vasketøjet, hvor der udenfor er bygget et tørreskur med tag. Formålet er her ikke at forringe livskvaliteten hos brugeren, men at gøre dem mere bevidste om deres forbrug og sikre at de selv kan følge med det. Håbet er også at selv børnene kan finde det sjovt at gå at følge med i målingerne. Med dette hus vil du som bruger nemt kunne skærer 30 % af din el - og varmeregning, blot ved at være opmærksom på små hverdags rutiner.

  • MiniCO2 typehuset: Her er alt det bedste fra de fem foregåendende huse samlet i et. Huset er bygget af genbrugsmaterialer, som ved upcycle house. Huset kan nemt tilpasses familiens fremtid, ved at kunne ændres eller bygges til, som vi så med det foranderlige hus. Derudover har huset en levetid på op mod 150 år, og kræver ingen vedligeholdelse de første 50 år, hvilket skyldes at det er bygget ud fra principperne i de to vedligeholdelsesfri huse. Igen er der mulighed for at overvåge strømforbruget, som ved kvotehuset. Derudover er der, for at spare på strømmen, indsat lysindfald fra alle sider og oppe fra, så der ikke er nogen steder hvor der konstant skal være en lampe tændt. Dette giver en komplet løsning på et CO2 besparende hus, hvor byggeriet sagtens kan være med. Med miniCO2 typehuset, vil CO2-udslippet formindskes med 45 %. Målet er at der vil bliver opstillet 3000-4000 af disse huse rundt om i Danmark. Huset her skal sætte eksemplet for fremtidens byggerier og håbet er, at måden huset er bygget på, vil blive taget med videre til andre byggerier og være med til at skabe et grønnere Danmark.

Dette er kun begyndelsen på bæredygtigt byggeri

Dette projekt har vist at det er muligt at kombinere ordentligt håndværk med en bæredygtig og CO2 besparende løsning. Projektet blev lanceret i juni 2014 og er indtil videre blev taget godt imod. Men det er de næste år der bliver spændende at følge og om husene bliver implementeret i resten af landet eller ej.

Der er dog ingen tvivl om, at der i de senere år og i fremtiden kun vil komme mere fokus på bæredygtighed. Dette ses også tydeligt inden for blandt andet opvarmning af huse, hvor danskerne i stigende grad udskifter deres dyre olie- eller gasfyr, til mere miljøvenlige løsningerne, i form af solpaneler, luft til luft varmepumper eller luft til vand varmepumper. Der ses efterhånden mange løsningerne på, hvordan det kan blive billigere og samtidigt mere miljøvenligt for dig i hverdagen.

I vores artikler kan du blandt andet læse om luft til luft varmepumpe priser, jordvarme pris og priser på luft til vand varmepumpe.

Så nemt er det
1
Bestil tilbud
Bestil tilbud ved at benytte formularen - angiv dine oplysninger og behov.
2
Match
Vi matcher dine oplysninger med relevante leverandører.
3
Modtag tilbud
Du modtager gratis op til 4 skræddersyede og 100% uforpligtende tilbud.
Bliv samarbejdspartner

Vi prøver altid at forbinde vores kunder med de bedste leverandører i branchen. Er du en af dem?

Bliv samarbejdspartner