Ventilationsanlæg

Sammenlign pris og kvalitet på ventilationsanlæg - Bestil flere tilbud her!

Spar tid

Udfyld kun 1 formular og modtag op til 4 tilbud fra særligt udvalgte samarbejdspartnere

Spar penge

Du kan spare op til 50% ved at sammenligne tilbud fra de bedste leverandører

Gratis og uforpligtende

Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser

Omtale og anbefalinger
OK
Penge
bolio
energi
Få op til 4 tilbud her Ventilation - Få op til 4 gratis tilbud på ventilation
Det tager under et minut!
Det tager under et minut!

Info om ventilationsanlæg

Ventilation i boligen er vigtig og et godt indeklima er essentielt i din bolig. Du kan opnå dette ved at have en god ventilation og ved at opretholde en lav fugtighed i boligen. Definitionen på ventilation er at man flytter udeluft ind i boligen og indeluft ud af boligen, så der er en konstant ventilering.

Astma- og Allergiforbundet råder husstande til at lufte ud tre gange dagligt i en varighed på 5-10 minutter - Samtidig skal der også luftes ud under og efter madlavning, og efter bad og gulvvask. Det er ikke altid at man formår at følge disse råd, derfor kan et ventilationsanlæg være en god idé.

Et ventilationsanlæg giver ofte en høj kvalitet af indeklima, ved et lavt energiforbrug. Hvis man ønsker at investerer i et ventilationsanlæg skal man være opmærksomme på de regler der er på området, samt være opmærksom på hvilke overvejelser man skal gøre sig, inden man køber ventilationsanlægget.

Hvordan fungerer et ventilationsanlæg?

Ventilationsanlægget bliver installeret i enten bryggerset eller på et loftrum, hvorfra man vil trækker kanaler rundt til husets rum. Selve anlægget består af rør, ventiler og et aggregat. Aggregatet består af en ventilator, varmegenvinding og filtre. Selve udsugningen af den urene luft og indblæsningen af den friske, sker gennem ventiler i loftet. 

I de rum man ønsker ventilation, vil der blive installeret indblæsnings- og udsugningsventiler, som trækker den urene luft ud af rummene og tilfører frisk luft, gennem kanalerne. Disse kanaler vil blive placeret på loftrummet, hvis der er plads til dette. Ellers er der mulighed for at installerer kanalerne over et nedhængt loft. 

I selve ventilationsaggregatet vil der blive suget udeluft ind gennem en taghætte eller en tavlriste. Udeluften vil blive kørt gennem filtre, for at filtrerer luften for pollen og støv. Når udeluften er ren bliver den ført til indblæsningsventilerne via kanalerne. Udsugningsventilerne suger den urene luft ind i de installeret kanaler, og bliver ført videre til selve aggreatet. Aggregatet fører luften gennem filtre og til slut bliver luften ført helt ud af boligen.

Overvejelser ved køb af ventilationsanlæg

Inden man begiver sig ud i at købe et ventilationsanlæg, er der tre forhold som man skal overveje: Kapacitet, støj og installation.

Kapacitet

Først og fremmest skal man have et ventilationsanlæg som har den kapacitet, som man har behov for i boligen. Anlæggets kapacitet afhænger af om man skal bruge et anlæg til hele huset eller om man kun ønsker ventilation i for eksempel køkkenet eller badeværelset.

Hvis du ønsker et udsugningsanlæg til badeværelset eller en emhætte til køkkenet, så afhænger den nødvendige kapacitet af rummets størrelse og hvor mange der benytter rummet.

Støj

Ved køb af et ventilationsanlæg skal man være opmærksom på lydniveauet. Der er meget stor forskel på hvor meget et anlæg larmer og dette vil fremgå af den enkelte ventilationsanlæg. Ventilationsanlægget må som maksimum have et konstant lydniveau på 30 dB.

Installation

Gør overvejelser omkring hvordan ventilationsanlægget skal installeres og om der er plads i selve boligen til ventilationskanalerne der skal installeres. For at det kan blive installeret skal der laves huller i selve ydervæggen eller i loftet og taget, så den urene luft kan blive ledt ud. Det er altid en fagperson med erfaring inden for det byggetekniske område som skal lave dette. I visse huse er der på forhånd installeret ventilationskanaler. Her er det vigtigt at anlægget passer til det nuværende hul og derfor skal dette måles op inden.

Hvis du ønsker et ventilationsanlæg med varmegenvinding, så skal der være plads til ventilationskanaler. Dette kan installeres på loftet, hvis dette ikke bliver benyttet. Samtidig er dette også det bedste sted at installere disse anlæg, hvilket skyldes at alle kanalerne kan blive ført op til loftet og der derfor kun skal laves huller i loftet.

Miljøvenlig ventilation

Ved varmegenvinding bruger man den luft der bliver suget ud, til at opvarme den friske luft der skal blæses ind i boligen. Dette er en miljøvenlig måde at opnå en varmere bolig, da man genanvender den naturlige energi.

Opvarmningen af luften sker i en varmeveksler, hvor de to luftstrømme glider tæt forbi hinanden. Disse to luftstrømme er kun adskilt af en tynd metalplade, hvilket bidrager til at energien overføres fra den ene luftstrøm til den anden.

Det er ofte nyere boliger der får installeret ventilationsanlæg med varmegenvinding. Dog kan det også lade sig gøre i ældre boliger, hvis huset er velisoleret, da man ellers vil opleve et stort varmespild. Dog kræver en installering af varmegenvinding rørføring, for at luften kan blive ledt rundt i boligen. Disse rør skal som minimum have en diameter på 12,5 cm og derfor er det både billigst og lettest at få installeret disse i boliger med loftsrum der ikke bliver benyttet eller i sammenhængen med med at man bygger en ny bolig.

Ved varmegenvinding opnår man et behageligt indeklima, med en god udluftning uden at temperaturen i rummet daler. Samtidig undgår man også varmespild og man behøver ikke selv at lufte ud.

Regler og love for ventilationsanlæg

Nye boliger skal følge reglerne i bygningsreglementet vedrørende at boligerne skal kunne ventilere og der skal forekomme et luftskifte på 0,30 liter/pr. sekund pr. opvarmede etagekvadratmeter. Dette svarer til at luften i din bolig bliver udskiftet en gang hver 2. time.

Kravene gælder for enfamiliehuse som er bygget efter 1985 og det er bygherrens ansvar at følge disse, når der bliver bygget nye boliger. Der er yderligere krav til de enkelte rum i boligen, som også skal overholdes:

Køkkenet

Mekanisk emhætte som kan fjerne 20 liter pr. sekund og yderligere effektiv udsugning der kan fjerne alt mados.

Badeværelse og bryggers

Mekanisk udsugning på 15 liter pr. sekund.

Stue

Intet krav til dette rum, men hvis man har mekanisk udsugning, skal udeluftventilerne have en fri åbning på 30 kvadratcentimeter pr. 25 kvm gulvareal.

Kælder

Minimum have mekanisk udsugning på 10 liter pr. sekund eller en naturlig ventilation gennem en kanal, i et af rummene.

Etageejendomme

Samme krav gælder for disse ejendomme, men de variere i forhold til volumenstrømmen. Køkkenet: Udsugning på 20 liter pr. sekund, Badeværelse: Udsugning på 15 liter pr. sekund. Dette krav skal opnås med en konstant mekanisk ventilation.

Energieftersyn på anlægget

Det er lovpligtig at få et energieftersyn hvert 5. år på større ventilationsanlæg. Dette er for at sikre at der er økonomiske rentable besparelser og øget energieffektivitet i ventilationsanlægget.

Selv ved nye anlæg kan man opnå store besparelser, ved at tilpasse driftstider til det faktiske behov i boligen. Man opnår også besparelser ved at vedligeholde anlægget og ved at foretaget ændringer såsom udskiftning af ventilator.

Det er ventilationsanlægget, hvor summen af mærkepladeeffekterne for ventilationsmotorerne i indblæsning og udsugning er på fem kW eller derover, som skal have lavet energieftersyn. Hvis anlægget kun har en udsugning, gælder de fem kW for selve motoren i ventilatoren i udsugning.

Energieftersynet skal foretages for at lave en registrering af de grundlæggende oplysninger om anlægget, for at lave en inspektion af selve driftstilstanden på anlægget og en måling af ventilatorens optagne eleffekt og selve anlæggets volumenstrøm. Målingerne er grundlag for at man kan udarbejde besparelsesforslag og give en indikation på størrelsen af den eventuelle energibesparelse og den økonomiske besparelse.

Vedligeholdelse af ventilationsanlæg

Når man er ejer af et ventilationsanlæg er det vigtigt at man jævnlig kontrollere og rengøre: ventiler, spjæld, filtre og luftkanaler. Støv og snavs påvirker ventilationsanlægget negativt og hvis det sidder fast i anlægget kan det forringe virkningen af ventilationen. I værste fald kan dette være sundhedsskadeligt, hvis det blæser ind i boligen.

Hvis der skulle være problemer med ventilationsanlægget og det ikke fungere på normal vis, så kan dette skabe støj, træk og skabe et urent indeklima. Derfor er det vigtigt at man som ejer af et ventilationsanlæg, regelmæssigt gennemgår et serviceeftersyn på anlægget.