Energitilskud til varmepumpe

Sammenlign pris og kvalitet på varmepumper

Spar tid

Udfyld 1 formular, og modtag op til 4 tilbud fra udvalgte leverandører

Spar penge

Du kan spare op til 50% ved at sammenligne tilbud fra de bedste leverandører

Gratis og uforpligtende

Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser

Omtale og anbefalinger:
OK
Penge
bolio
energi
Få op til 4 tilbud her Varmepumpe - Få op til 4 gratis tilbud på varmepumper
Det tager under et minut!
Det tager under et minut!

Energitilskud til varmepumpe

Går du med tanken om at købe en ny varmepumpe, og er du interesseret i et energitilskud? Følg med her, og lær mere om processen samt dine muligheder for energitilskud til varmepumpe.

Har du elvarme, gas- eller oliefyr, kan du skifte til - eller supplere med - en varmepumpe med store fordele. De kommer i forskellige former, og vælges ud fra muligheder, behov samt budget.

De er til mere gavn for vores miljø end andre førnævnte alternativer, og har derfor et betydeligt lavere CO2 udslip. Derudover er de mindst lige så driftssikre, som fjernvarme såvel som gas- og oliefyr. Dette er bl.a. nogle af grundene til, at der er energitilskud til varmepumper.

Energitilskud til varmepumpe

I tillæg til det miljømæssige bidrag ved at udskifte sin varmeform, er der også en økonomisk gevinst at hente. Dette omfatter bl.a. muligheden for energitilskud til varmepumpe. Trods besparelsen ses det dog, at der sker en stigning i elforbruget, efter monteringen. Dette skyldes, at den kræver el for at fungere.

Stigningens størrelse af elforbruget afhænger af varmepumpens evne til, at anvende luften i lave temperaturer. Med andre ord, er der sammenhæng mellem pris og kvalitet. En finsk varmepumpe test viser ligeledes, at disse er mere kosteffektive end fjernvarme.

Udover den betydelige økonomiske besparelse, er det muligt, at få et energitilskud til varmepumpe. Energitilskud pr. 2017 kommer i form af økonomisk tilskud og-/eller rådgivning, såfremt man ønsker at energirenovere sin bolig. Tilskuddets størrelse samt omfang afhænger af; hvilken tidligere opvarmning man skifter fra, hvad energirenoveringen omfatter, samt valget af energiselskab.

Vi har tidligere udarbejdet en analyse blandt 150.000 danskere, der belyser de 10 mest anvendte energiformer i Danmark. Varmepumpen er danskernes foretrukne med 46,6%, efterfulgt af jordvarmeanlæg med 18,7%. Se undersøgelsens resultater nedenfor.

Varmepumpe 46,6%
Jordvarme 18,7%
Husstandsvindmølle 14,7% 
Pillefyr 4,9%
Solcelleanlæg 4,9%
Nul-energi huse 2,9%
Solceller 2,3%
Solpaneler 2,1%
Solfangeranlæg 1,5%
Naturgasfyr 1,4%

Læs undersøgelsen her: Grønne energiformer vinder frem i danske hjem

Energitilskud til varmepumpe – hvorfor er det muligt?

Energitilskud i Danmark er en mulighed for dem, der ønsker et økonomisk bidrag til at energirenovere. Energitilskuddet er blevet en mulighed, grundet en omfattende energiplan Danmark har lagt. Energiplanen er udarbejdet med et langsigtet mål i fokus; at energiforsyningen i Danmark skal udgøres af vedvarende energi. Planen løber til år 2050, med et delmål i 2020, der bl.a. omfatter en reduktion i energisparingen.

I tillæg til energiplanen, samt de langsigtede mål, er formålet ligeledes at nedsætte udledningen af CO2. Det skal ses som Danmarks bidrag til verdensklimaet, og allerede for delmålet i år 2020 forventes det, at udslippet er 34% lavere, end det var i 1990. Ydermere forventes energiforbruget reduceret med 12% set i forhold til år 2006.

Energitilskuddet til varmepumper er især fordelagtig for dem, der ønsker at energirenovere, men ser økonomien som et bremsende element. At udskifte varmeformen skal ses som en investering, og derfor kan det – kortsigtet set – være en bekostelig affære. Langsigtet set vil det være en fordelagtig investering, som oftest er tjent hjem inden 15 år.

Energitilskud til varmepumpe er altså den hjælp man får, ved selv at hjælpe med at realisere første delmål i Danmarks energiplan 2050, og dermed bidrage til et sundere miljø.

Et andet element der gør, at målene kan realiseres, er energiselskabernes involvering i projektet, samt deres indvilgelse i at reducere forbruget. Aftalen blev indgået i november 2013 mellem energiselskaberne og energiministeren, hvor der er blevet opsat årlige mål med energibesparelse som hovedfokus.

Aftale om energiplan vedrørende energitilskud

Aftalen er sidst revideret i 2016, hvor hovedpunktet var en yderligere reducering af energibesparelsen, for at målet for 2020 holder. Den reviderede, samlede årlige besparelse fra energiselskaberne lyder på 2.81 mia. kWh.

Hvilket energitilskud kan du få? 

Det kan være svært at gennemskue hvilket energitilskud til varmepumper, man kan få, idet der er flere forhold der er med til at afgøre dette. Men før vi kommer nærmere dette, er det godt lige at få klargjort, at alle i princippet kan modtage energitilskuddet, hvad end du er:

 • Virksomhed
 • Landbrug
 • Den offentlige sektor
 • En ejer- og/eller andelsboligforening
 • Boligejer

Energitilskud til sommerhus er også muligt, dog er satserne væsentligt lavere end i andre tilfælde.

Som udgangspunkt kan man ligeledes ikke søge om energitilskud ved nybyggeri. Der er dog enkelte energiselskaber, der gør dette, såfremt nybyggeriet har lavere forbrug end kravene opstillet i bygningsreglementet. Det er derfor noget, der bør undersøges, hvis man udfører nybyg.

Energitilskuddet gives til alle varmepumper, der opdeles i tre kategorier; luft til luft varmepumpe, luft til vand varmepumpe og jordvarme. Her bliver der ikke gået i dybden med information omkring disse, men du kan læse mere om varmepumper her.

Ift. selve besparelsen der er ved de forskellige varmepumper, er det ikke muligt at give et konkret svar, uden at kende til de betydende elementer såsom:

 • Antal kWh sparet pr. år
 • Hvad der er skiftet fra og til
 • Hvor energirenoveringen sker (villa, lejlighed, sommerhus etc.)
 • Hvilket energiselskab man opgiver det til  

Det er dog passende at regne med – som tommelfingerregel – at tilskuddets størrelse følger den årlige besparelse i kWh. Ift. varmepumperne er der som oftest sammenhæng mellem pris og besparelse. Naturligt vil et jordvarmeanlæg til en pris på 125.000 kr. have en større besparelse i antal kWh, end en luft til luft varmepumpe til 25.000 kr., og dermed vil et energitilskud til luft til luft varmepumpe givetvis være mindre.    

Hvordan beregnes energitilskuddet? 

Beregning af energitilskud

Energitilskuddet til varmepumpe beregnes hovedsageligt ud fra den årlige kWh besparelse, investeringen bringer. Dernæst spiller energiselskabet en central rolle, idet energiselskaberne arbejder med forskellige satser for energirenovering og tilskud. 

Energiselskabernes udbetalingssats ligger hovedsageligt i intervallet 20-40 øre pr. sparet kWh. Grundet det store interval, kan det være en god idé, at undersøge ens muligheder hos flere forskellige energiselskaber.

For at udregne energitilskuddet, ganges det årligt sparede antal kWh med energiselskabets udbetalingssats. Man skal dog huske, at det kun er muligt at sælge besparelsen til ét energiselskab. Man kan altså ikke få udbetalt beløbet mere end én gang.

Hvordan søger man energitilskud?

Ansøgning om energitilskud til varmepumper er som sådan ikke omfattende, men kan være kringlet, og kræver alligevel noget opmærksomhed. Det skyldes, at der er forhold man skal kende til, samt have in mente før og under forløbet. Er du i tvivl om, hvordan man søger energitilskud, kan du se og læse trinene i processen på illustrationen og i teksten nedenfor. 


 • Indsend
  ansøgning

 • Afvent
  godkendelse

 • Kontakt
  håndværker

 • Indsend
  dokumentation

 • Tilskud
  udbetales

Indsend ansøgning 

Før du indsender din ansøgning, skal det være afklaret, hvilke energirenoveringer du foretager. Det er derfor godt at have lavet sin research, vedrørende hvilken varmepumpe der er den rette løsning. Er du i tvivl om hvilken der passer til dit behov, kan du tage vores varmepumpetest.

Herefter er det – som nævnt tidligere – en idé at undersøge de forskellige energiselskaber, for at få et så stort tilskud som muligt. Det er vigtigt ikke at købe varmepumperne inden ansøgningen er indsendt og godkendt, da man derved ikke kan få udbetalt sit tilskud. Nu kan du indsende ansøgningen, og søge energitilskud. Er du i tvivl om hvor du skal søge, kan du bl.a. søge om energitilskud her.

Afvent godkendelse 

Når din ansøgning er indsendt, skal du afvente godkendelse. Her er det ligeledes vigtigt, ikke at købe ting relateret til projekter, da man derved ikke kan få tilskud til energirenovering.

Kontakt håndværker

Når du har fået ansøgningen godkendt, skal der indgås en aftale med energiselskabet. Når denne aftale er lavet, er det nu muligt at indkøbe det du skal bruge. Herefter er det fordelagtigt, at kontakte en håndværker.

Det er lovligt at installere varmepumper selv. Dog ønsker de fleste leverandører af disse selv at installere dem. Ydermere kan det være en fordel, at få det installeret professionelt. Det emne bliver dog først berørt senere. Når man har fået kontakt til en håndværker, kan installationen påbegyndes.

Indsend dokumentation 

Når den er installeret, skal dokumentation sendes til energiselskabet. Denne dokumentation skal indeholde kvitteringerne for varmepumpen, man har købt. Det er vigtigt at datoen på kvitteringen er efter aftalens indgåelse med energiselskabet, da man ellers ikke har mulighed for at få tilskuddet udbetalt.

Tilskud udbetales

Når dokumentationen er blevet godkendt, vil energitilskuddet blive udbetalt til ens konto. Processen er nu slut, men man kan sagtens starte en ny energirenovering, og få udbetalt endnu et tilskud alt afhængigt af energirenoveringen.

Håndværkerfradrag ved installation af varmepumpe  

Udover muligheden for at få energitilskud til varmepumpe, som allerede er et attraktivt element i det at få en, har man også mulighed for håndværkerfradrag ved professionel installation. Håndværkerfradraget gør, at man kan fratrække lønudgifterne i skat.

Installation af varmepumpe

Man kan få 12.000 kr. i fradrag for hver person der er fyldt 18 år i husstanden. Det kan derfor være en fordel, at anvende en håndværker til installationen. Håndværkerfradraget er ikke muligt for boligforeninger eller erhverv. Hvis du er i tvivl om, hvordan du søger håndværkerfradraget, kan du læse hvordan nedenfor.

Dem der skal installere varmepumpen, skal være momsregistreret, samt have et gyldigt CVR-nummer. På fakturaen du modtager, skal denne være delt op i materialer og arbejdsløn. Fakturaen må ikke betales kontant, og skal gemmes i minimum 3 år.

Herefter skal fradraget angives på SKATs hjemmeside, under ”indberet servicefradrag”. Det er her vigtigt, at angive arbejdslønnen uden moms - deraf opdelingen på fakturaen. Håndværkerfradraget bliver ikke udbetalt kontant, men modtages derimod som et fradrag, der er fordelt ud over de resterende måneder af året.

Har indlægget om energitilskud til varmepumper fanget din interesse, og givet mod til at tage skridtet videre? Så har du igen mulighed for at tage vores varmepumpetest her, og se hvilken type, der matcher dit behov samt budget.

Har du derimod stadig spørgsmål, kan du evt. læse mere på energistyrelsens hjemmeside, eller kontakte os pr. mail eller tlf.