Sidst opdateret: 08. marts 2018

Danmarks adgang til grøn energi skaber interesse hos globale virksomheder

Kopier koden og indsæt denne på din side

<a href="https://www.greenmatch.dk/blog/2017/08/danmarks-adgang-til-groen-energi-skaber-interesse-hos-globale-virksomheder" target="_blank"> <img src="https://www.greenmatch.dk/media/2167285/danmarks_adgang_til_groen_energi_skaber_interesse_hos_globale_virksomheder.jpeg" alt="Datacentre i Danmark" width="800px" border="0px" </a>

Danmark har udarbejdet en omfattende energiplan med et langsigtet mål i år 2050; at energiforsyningen i Danmark skal være 100 % baseret på vedvarende energi. Dertil har Danmark et delmål i år 2020, der omfatter en reduktion i energiforbruget. For at disse mål er realisérbare, er der sat en masse grønne tiltag i gang. Disse tiltag er både nye og spændende, og vækker interesse fra udenlandske virksomheder.

Verdensbanken giver Danmark en plads blandt den absolutte top ift. adgang til energi samt energieffektivitet og grøn energi. Dette er en stor cadeau til Danmark, i og med disse emner har haft stor mediefokus. Dette fokus har bl.a. medført, at danske virksomheder jagter den grønne profil, for at fremstå klima- og miljøbevidste.

Læs mere: Jordvarme eller varmepumpe

Hvad gør de danske virksomheder?

Danmarks totale energiproduktion er steget gradvist det sidste årti, dog hvor grøn energi udgør en stor del af denne stigning. Det tyder på, at Danmark som helhed bevæger sig i den rigtige retning, og det viser ydermere, at Danmarks adgang til den grønne energi udnyttes.

I Danmark udgør virksomhederne den største del af energiforbruget, hvilket selvfølgelig gør dem til en essentiel del i det, at kunne realisere målene for energiplanen.

Virksomhederne har det seneste årti haft et faldende forbrug af ikke vedvarende energi, og et stigende forbrug af vedvarende energi. Dette skyldes bl.a. også energiselskabernes involvering i projektet samt de mange energitilskud der er at hente ift. energirenovering.

Hvem kan inspirere?

Allerede før udgivelsen af rapporten fra verdensbanken, har store globale virksomheder som eksempelvis Apple, Facebook og Google set store muligheder i Danmark og vores adgang til grøn energi. Dette har medført investeringer af betydelige beløb i dansk jord, og igangsættelse af omfattende byggerier af datacentre.

Disse datacentre vil øge Danmarks CO2 udslip betydeligt, dog er de baseret 100 % på grøn energi. Derudover skaber disse datacentre en enorm mængde varme, som – hvis ikke det bliver udnyttet – går til spilde.

Investerer kommunerne derimod i udvindingen af denne overskudsvarme, vil den kunne forsyne en stor del af byen. Det vil være til stor gavn for verdensklimaet, idet den udvundne overskudsvarme allerede er produceret af grøn energi.

De globale virksomheders interesse i at udnytte Danmarks adgang til grøn energi, kan være med til, at kickstarte flere danske virksomheders interesse i at udnytte forholdet til grøn energi.