Sidst opdateret: 05. december 2019
Vejen til den grønne topplacering er op af bakke

Afgiften på de grønne energikilder er op til fem gange højere end f.eks. fyringsolie, og det giver problemer for det danske energimarkeds fremtid. Vejen mod en udfasning af de fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas og højere satsning på varmepumper og elbiler er lang, når elprisen bonner ud med tårnhøje afgifter på op til 70 %.

Den hårde beskatning på el som energiform kan mærkes, når hjemmet varmes op af f.eks. en eldrevet varmepumpe frem for det traditionelle oliefyr. Udfaldet risikerer at blive et større fravalg af de energieffektive løsninger.

Et krav om fællesskab finansiering

Da den fælles energiaftale blev vedtaget, blev der samtidig indført den såkaldte PSO-afgift (public service obligation); en offentlig serviceforpligtelse for forbrugerne, med det formål at støtte de vedvarende energikilder som sol og vind.

For at bevare finansieringen af de grønne energikilder som vindkraft og solcelleenergi, bliver afgiften prissat hvert kvartal af Energinet.dk. Finansiering går bl.a. til at støtte produktionen af den vedvarende energi og som bidrag til den fortsatte forskning i miljøvenlig energiproduktion i fremtiden.

I takt med den forhøjede elafgift hos de private kunder, er regningen for den gennemsnitlige husstand steget markant. Som privat husstand med et gennemsnitligt elforbrug på 4000 kWh kan man forvente, at skatter og afgifter i snit løber op på 5.157 kr. PSO-afgiften udgør i sig selv et beløb på omkring 760 kr. - en markant stigning fra de knap 179 kr. som afgiften lå på tilbage i 2004.

Skat Afgift

Nye grønne ordninger

Elafgifternes himmelflugt har skabt røre blandt både miljø organisationer og danske energitilsyn, der har krævet nye løsningsforslag på, hvordan den grønne energiudnyttelse skal sikres i Danmark. Et forslag lyder bl.a. på at indføre en variabel elafgift, hvor afgiften fastsættes i forhold til den samlede energiproduktion fra vindkraft og solceller. En høj grøn energiproduktion vil derfor skulle give en lavere elafgift.

Andre forslag taler for en omlægning af energiafgifterne ved eksempelvis at nedsætte de tårnhøje el-omkostninger på grøn energi og matche den eksisterende afgift for de mindre grønne løsninger som f.eks. olie og gas.

Fortsætter den kontante afregning på vind- og solkraft risikerer udfaldet at blive et - ikke overraskende - tilvalg af de afgiftsfrie løsninger såsom træpiller, der i sidste ende udkonkurrerer afgiftsbelagte varmeløsninger som f.eks. en varmepumpe, på trods af at være en både miljø og samfundsøkonomisk bedre løsning.

Hos Dansk Energi kan du følge dialogen omkring energiafgifterne i deres seneste oplæg ‘Giv Energien Videre’ som vil være på dagsordenen til Energiens Topmøde til juni. Med bred folkelig opbakning tager projektet fat i den nu- og fremtidige energipolitik med fokus på energianvendelse til gavn for både energiselskaber, den danske velfærd og de enkelte kunder i opvarmning af de private hjem.